9 อาการที่สังเกตง่ายๆ ว่าใครขี้อิจฉา

1.เสแสร้งแกล้งชม

คนขี้อิ จฉ าจะชื่นชมคุณอย่างจริงใจ แต่พอลับหลังไป

พวกเขาก็จะเบะปากมองบนใส่คุณทันที พวกเขา

จะแกล้งทำเป็นว่าไม่ได้ อิ จ ฉ าคุณ

2.ดูถูกความสำเร็จของคุณ

คนขี้ อิ จ ฉ า มักจะสบประม าทความสำเร็จของคุณ

โดยไม่สนใจว่า คุณต้องใช้ความพย าย ามหนักมากขนาดไหน

พวกเขาอาจถึงขั้น ทำตัวเสียม ารย าทเลยล่ะ

แต่คุณไม่ควรใส่ใจ เพราะจะยิ่งทำให้พวกเขาได้ใจ

ดังนั้น จงถ่อมตัวและมุ่งมั่น กับความสำเร็จของตัวเอง

3.ชอบเลียนแบบ

เมื่อใครสักคน อยากได้ในสิ่งที่คุณมี เช่น งาน ความรัก

หรือแม้แต่แนว การแต่งตัว พวกเขาก็จะเลียนแบบพฤติกร รม

แนวการแต่งตัว และแนวคิดของคุณ ทั้งนี้คุณไม่ควรหงุดหงิด

แต่ควรให้กำลังใจ พวกเขาให้ทำทุก อย่างด้วยตัวเอง

รวมถึงแสดงให้พวกเขาเห็นว่า การเป็นตัวของตัวเอง

นี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว

4.ดีใจเมื่อคุณล้ ม เห ลว

คนเหล่านี้ ไม่สามารถยินดีกับความ สำเร็จของคุณได้

แต่จะดีใจกับความล้ มเ ห ลว ของคุณแทน

ถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่ พวกเขาก็รอซ้ำเติมเลยล่ะ

พวกเขาจะไม่อยู่ เคียงข้างคุณ ในย ามที่คุณมีความสุข

พวกเขาอาจทำเป็นเฉยๆ เนื่องจากไม่สามารถ

ยินดีกับความสุขของคุณได้ เมื่อคุณมีความสุข คนเหล่านี้

จะรู้สึกสำคัญน้อยลง ดังนั้น พวกเขาจึงตัดสินใจที่จะไปไกลๆดีกว่า

5.หาเรื่องแข่งขัน

เนื่องจากคนเหล่านี้ ต้องการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ

มากที่สุดและอยาก พิสูจน์ความเหนือกว่าของตัวเอง

อย่างไรก็ตามคุณ ควรปฏิเสธไปซะ

6.นินทาคุณ

คนขี้อิ จ ฉ า จะหาเรื่อง นิ น ท า คุณได้ทุกที่ทุกเวลา

แถมยังอาจใส่ร้าย ป้ายสีคุณอีกด้วย ทางที่ดีคุณควรเผชิญหน้า

กับคนเหล่านี้ตรงๆกัน ไปเลยและพูดคุยกัน อย่างจริงจังเกี่ยว

กับพฤติกร รมของพวกเขา ไม่แน่นะพวกเขาอาจยอมเปลี่ยนพฤติกร รมก็ได้

7.เอาแต่วิจารณ์

คนขี้ อิ จ ฉา จะมองคุณว่าเป็นคน ที่มีข้อบกพร่องมากมาย

แต่แค่โชคดีเท่านั้น ดังนั้น พวกเขาจึงรู้สึกว่าต้องทำให้คุณรู้ตัว

แม้คุณจะทำทุกอย่างเลิ ศเลอเ พอร์เฟกต์แต่สุดท้าย

พวกเขาก็จะจับ ผิ ด คุณจนได้นั่นแหละ

8.พวกเขาเก ลี ย ด คุณ

คนขี้ อิ จ ฉาจ ะ เก ลี ย ดคุณอย่างไร้เหตุผล

นั่นเป็นเพราะพวกเขา ใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนคุณ

และที่สำคัญการ ทำความดีใดๆก็ ไม่สามารถลดทอนความ

เ กลี ยดของคนเหล่านี้ลงได้

พยายามทำ ล า ย ความสัมพันธ์ ของคุณกับคนอื่น

ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ ในครอบครัว ความรัก

และเพื่อนฝูง โดยเฉพาะคนที่สนิท กับคุณเพื่อ

ทำให้คุณรู้สึกเคว้ง คว้างเปล่าเปลี่ยว

ซ่อนความ อิจ ฉาของตัวเองไว้

เมื่อใครสักคน รู้สึกยินดีกับคุณ คนเหล่านี้ก็จะสวม

หน้ากากแสดง ความยินดีกับคุณด้วย

9.เป็นที่ปรึกษาที่แ ย่สุดๆ

พวกที่ อิ จ ฉ า คุณจะพย าย ามหาวิธี

ให้คำแนะนำที่อา จทำร้ ายจิตใจคุณ และพวกเข

าอาจหว่านล้ อมให้คุณเชื่อว่าวิธีของพวกเขาดีที่สุดแล้ว

แต่สุดท้ายคุณจะเดื อดร้อนมากกว่าเดิม

..ทั้งนี้การรับมือกับคน ขี้ อิ จฉ าไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

อันที่จริงพวก เขามีความมั่นใจ ในตนเองต่ำ

และการหงุดหงิด ใส่พวกเขาก็ไม่ทำ ให้สถานการณ์ดีขึ้นด้วย

ดังนั้น คุณควรเป็นตัว ของตัวเองนั่นแหละ

เผชิญหน้ากับพวก เขาเมื่อจำเป็น และพย าย าม

ช่วยพวกเขาให้แก้ ไขปัญหาต่าง ๆให้ได้