8 เหตุผลที่ทำให้คนตกหลุมรักกัน เป็นตัวสร้างเสน่ห์ให้คุณได้โดยไม่รู้ตัว..

เหตุผลของการรักใครสักคน อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความรู้สึกของแต่ละบุคคล

ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การได้รับความรักจากใครบางคนนั้น ก็ยังถือเป็นเรื่องราวดีๆ

ที่ควรเกิดขึ้นให้ได้ในชีวิตอยู่เสมอ แต่รู้หรือไม่ว่าเบื้องหลัง ของการตกหลุมรักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

งานนี้ผู้เชี่ยวช าญได้สรุป 8 เหตุผลที่ทำให้คน ตกหลุมรัก

และอาจเป็นตัวสร้างเสน่ห์ ให้คุณได้โดยไม่รู้ตัว มาบอกกันแล้ว

1. กลิ่นมีผลต่อการดึงดูดเพ ศตรงข้าม

มีงานวิจัยทางวิทย าศาสตร์หลายสำนักชี้ชัดแล้วว่า “กลิ่น” มีผลอย่างมากต่อการดึงดูด

เพ ศตรงข้าม เช่น ผู้หญิงจะชอบกลิ่นตัว ของผู้ชายที่มีเท สโท สเตอโร นมากกว่า

เช่นเดียวกับการที่ผู้ชายรู้สึกว่ากลิ่น ของผู้หญิงในช่วงที่เป็นประจำเดื อน มีเสน่ห์และน่าดึ งดูดมากที่สุด

2. ผู้คนมีแนวโน้ม ที่จะตกหลุมรักคนที่มีความคล้ายกัน

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกร รมที่สนใจ ทัศนคติ การวางตัว รวมไปถึงประสบการณ์ต่างๆ

ที่เคยผ่านมาในชีวิต สิ่งเหล่านี้อาจเป็นตัวเชื่อมทำ ให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดต่อฝ่ายตรงข้ามได้โดยไม่รู้ตัว

3. บุคลิกภาพคล้ายกับพ่อแม่ของอีกฝ่าย

ถ้าคุณต้องการให้ใครบางคนตกหลุมรักคุณ บางทีมันก็ต้องอาศัยความเหมือน

โดยบังเอิญเหมือนกัน นั่นอาจหมายถึงคุณ มีผมและสีตาคล้ายกับพ่อแม่ของเขา

หรือมีลักษณะคำพูดคำจาที่ คล้ายคลึงกับแม่ของเขา ซึ่งส่งผลทำให้เรามีเสน่ห์

ดึงดูดต่ออีกฝ่า ยมากขึ้นจริง

4. ความสูงมีผลต่อความรัก

จากวิจั ยการศึกษาเชิงพฤติกร รมของมนุ ษย์ นักจิตวิทยาชี้ว่ าผู้ชายที่มีส่วนสูงมากกว่า

จะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามได้มากกว่าจริง แต่หนุ่มที่เกิดมาตัว เล็กขาสั้นก็ไม่ต้องเสียใจไป

เพราะรักแท้ยังมี อยู่จริงเสมอนะจ๊ะ

5. เล่าประสบการณ์น่ากลัว หรือหวาดเสียว บ้างก็ดีนะ

อาจจะฟังดูแปลกๆ แต่เมื่อกลุ่มนักวิจั ยได้ทำการสำรวจจากบทสนทนา

ของหนุ่มสาวที่เพิ่งทำความรู้จักกัน พวกเขาค้นพบว่าในกลุ่มคน ที่เริ่มต้นบทสนทนาด้วยการแ ชร์

ประสบการณ์หวาดเสี ยว หรือโมเม้นต์ที่น่ากลัว มีแนวโน้มที่จะสร้างความประทับใจให้อีกฝ่ายได้ดีไม่แพ้กัน

6. ท่าทางการวางตัวของคุณ

นักจิตวิทย าแนะว่า ปฏิกริยาท่าทางการวางตัวของคุณระหว่างอยู่ในพื้นที่ทางสังคม

ส่งผลต่อการดึงดู ดเพศตรงข้ามรอบตัวคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ แน่นอนว่าคนที่มีปฏิกิริย า

บุคลิกภาพหรือท่าทางที่ดูเก็บตัว ปิดกั้น ไม่ค่อยแสดงออก จะดึงดูดเพศตรงข้าม

ได้น้อยกว่ากลุ่มคนที่ มีบุคลิกภาพแบบเปิดเผย

7. ยังไงความใกล้ชิดก็ดีกว่าเสมอ

จากงานวิจั ย ที่ไม่ต้องชี้ชั ดเราก็พอรู้ได้ว่า คนสองคนที่มีความดึ งดูดซึ่งกันและกัน

หากอาศัยอยู่ในระยะทาง ที่ใกล้กันก็มีแนวโน้มที่จะสานความสัมพันธ์ระยะย าวได้ดีกว่า

(รักแท้แพ้ระยะทาง อะไรทำนองนั้น)

8. รอยยิ้ม หนึ่งในพฤติกร รมที่ดีที่สุดของมนุ ษย์

ต้องถือว่าการยิ้มเป็นหนึ่งในพฤติกร รมของมนุ ษย์ที่ช่วยทำให้สถานการณ์ต่างๆ

เป็นไปอย่างผ่อนคลาย และเรียบง่ายมากขึ้น และแน่นอนว่าคนที่ดูมีความสุข

มากกว่าย่อมดึงดู ดเพ ศตรงข้ามให้มาชอบได้มากกว่าเช่นกัน