7 ลักษณะเด่น ของคนรู้จักรักอย่างฉลาด

1. ไม่มองคนที่ฐานะ

ลักษณะของ คนที่ฉลาดทางความรัก เขาจะไม่มองคนที่

ฐานะและหน้าตาแต่จะมองลึกเข้าไปถึงความดีของคนๆ นั้น

เพราะมันจะอยู่กับ เราไปได้นานมากกว่า

2. รู้จักรักตัวเอง

สิ่งสำคัญที่สุดของการมีรักก็คือ การที่เราต้องรู้จักรักตัวเองซะก่อน

เพราะถ้าหากเรารู้ว่าการ รักตัวเองต้องเป็นแบบไหน

มันก็สามารถใช้เป็นภูมิคุ้มกันได้ และต่อไปก็จะไม่มีคำว่าเสียใจ

เพราะความรักเกิดขึ้นกับเรา

3. เรื่องบนเตี ยงไม่ใช่สิ่งสำคัญ

การมีเ ซ็กส์มันอาจจะเป็นส่วนประกอบ หนึ่งของความรักก็จริง

แต่อย่าให้สิ่งนี้เป็นจุดโฟกัสหลักของชีวิต เพราะสิ่งสำคัญจริง ๆ

มันคือความรักที่มอบให้กันจาก ใจไม่ใช่เรื่องฉาบฉวยบนเตี ยง

4. ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ 100%

เชื่อสิว่าคนบน โลกใบนี้ ไม่มีใครเพอร์เฟกต์ได้ 100% หรอก

แม้กระทั่งตัวเราเอง ฉะนั้นจะมองข้ามข้อเสียของคนอื่น

ไปบ้างแล้วการมีชีวิต รักจะง่ายขึ้น

5. ไม่เป็นสิ่งที่คน อื่นคิดว่าได้มาง่ายๆ

คนฉลาดทาง ความรักเขาจะไม่ทำให้ตัวเองดูน้อยค่า

ในสายตาคนอื่น อย่างเช่นการคบกับใครหลายๆ คนในเวลาเดียวกัน

หรือการที่ยอมไปมีอะไรกับคนอื่นง่ายๆ

6. ไม่หยามเกียรติของคนรัก

การให้เกี ยรติคนรักคือสิ่ง สำคัญที่ทำให้ความรักอยู่กับเราไปได้นาน

ซึ่งมันอาจหมายค วามรวมไปถึงการไม่พูดจาดูหมื่นทำร้ ายน้ำใจ

หรือไม่ทำร้ายร่างกา ยกัน เพราะหากขาดข้อนี้ไปก็อาจจะทำให้

เกิดความไม่เสมอภาคและจะกลายเป็นว่าเราหยามเกียรติเขา

เขาก็จะหย ามเกี ยรติเราคืน

7. ซื่อสั ตย์

อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคน ต้องมีอยู่แล้วในตัว แต่คนฉลาดทางความ

รักเข้าจะยึดถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคู่ เพราะหากไม่ซื่อสัตย์

กับคนรักมันก็เหมือนไม่ซื่ อสัตย์กับตัวเอง