7วิธีสังเกตผู้ชายที่เราคบ ว่านี่คือตัวปลอมมีแต่เปลือก

1. เขาไม่โ พสต์เรื่องส่วนตัวลงในโซเชี ยลเลย

โดยให้ข้อแก้ตัวว่าต้ องการเก็บเรื่องระหว่างคุ ณกับเขาไว้เป็นส่วนตัว

แค่ข้อแ รกนี้ก็ขอให้ระวังได้เลยว่าหนุ่มคน นี้ไม่เพียงแต่มีอะไรต้องการปิดบัง

แต่เขายังไม่อยากให้ใครบางคน เห็นว่าเขาไปออกเด ทกับใครแล้วละ

2. เขาไม่เคย แนะนำคุณให้ รู้จักกับครอบครัวหรือเพื่อนของเขาเลย

คนเรารักกันถ้าเกิด มีความมั่นใจว่าคนนี้ใช่แน่แล้ว ก็ต้องอยากพาคุณไปให้ครอบครัว

และ เพื่อนฝูงรู้จัก แต่เขากลับไม่เคยพาคุณไปเลย และทุกครั้งที่คุณเอ่ยถึงเรื่อง

นี้เขาจะเปลี่ยนเรื่องพูดทุกครั้งไป มันเหมือนเขาไม่ต้องการบอกเรื่องคุณ

กับใครๆเลย ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่สัญญาณที่ดี

3. เขาไม่เคยหา เวลาโทรหาคุณเลย

การโทรศั พท์หาคนที่คุณรักนั้นถื อว่าเป็นเรื่องปกติของคนรักกัน เพราะนอกจากได้ยิน

เสียงของกันแล ะกันแล้ว ลักษณะของเสียง ยังบ่งบอกถึงอารมณ์ของเขา

ในเวลานั้นได้เป็นอย่างดี แม้ว่าปัจจุบันการส่งข้อ ค วามหากันจะเป็นที่นิยม

แต่การโทรศัพท์หากัน ก็ยังเป็นเรื่องที่คู่รักควรจะมีต่อกัน

4. เขาเป็นคนเจ้าเส น่ห์และดูแลตนเองเป็นอย่างดี

สาวๆหลายคนเมื่อได้เจอ เจ้าชายรูปงามเจ้าเส น่ห์ มักจะรู้สึกใจสั่นทุกครั้งไป

แต่จงระวังให้ดีเพร าะผู้ชายลักษณะนี้รู้ดีว่า ผู้ชายแบบไหนที่ผู้หญิงชอบ

และเขาทำตัวแบบนั้นเพื่อดึงดู ดให้ผู้หญิงเข้ามาหา

5. เขาถูกพูดถึงว่าเป็นผู้ช ายเจ้าชู้

บางทีถ้าใครเตื อนคุณเวลาที่ คุณจะคบหากับใครก็ขอให้ลองฟังเอาไว้บ้าง

แม้ว่าคุณจะอยากพิสู จน์ด้วยตัวเอง แต่ถ้าคนหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ผู้ชายคนนี้เจ้าชู้ ลองฟังและเอาไปสังเก ตุดูเพราะคน เราต่อให้

พยายามแค่ไหน ธ าตุแท้ของเขาก็จะเผยออ กมาในเวลาเพียงแค่ สามเดื อน

6. เขาเป็นผู้ชายที่คารมดีคุ ยสนุกและฟังเพลิน

“คารมเ ป็นต่อ รูปหล่อเป็นรอง” ภาษิ ตนี้ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ

แต่ถ้าเจอกับตัวก็ต้องร ะวัง เพราะผู้ชายที่พู ดจาพาเพลินนั้น

มักจะใช้คำพูดที่ดูดี เพื่อถนอมน้ำใจทุกคนและสามารถใช้คำพูด

ของตนเองในการหลอกใ ช้ผู้หญิงที่มาตกหลุ มคารมเขาได้เช่นกัน

7. เขาพูดเสมอว่าตนเองนั้นโสด

เขามักจะบอกคุณว่าเ ป็นคนโลกส่วนตัวสูง และมักจะนำเสนอตนเองว่ าเป็นหนุ่มโสด

ซึ่งวิธีการแบบนี้ห มายความว่า เขาคือชายหนุ่มที่ไม่ยอมล งหลักปักฐานกับใครโดยง่าย

และ มักจะรักเผื่อเลื อกต ลอด เพราะการบอกว่า ตนเองโสด ทั้งที่มาคุย

กับคุณนั้นแสดงว่าเขาเองก็อ่อ ยเหยื่อให้สาวอื่นเหมือนกัน