6 เสน่ห์ของสาวที่มีอายุ ยังสวยไม่แพ้สาวๆ

1. เธอไม่ได้หม ก มุ่นกับการมีรูปร่าง

ผู้ชายส่วนหนึ่ง หลงเสน่ห์ส่วนเว้า ส่วนโค้งตามธร รมชาติ

ของผู้หญิง แม้บางคนอาจเคยผ่าน การมีลูกมาแล้ว จะให้มีรูปร่าง

เป๊ ะคงเป็นเรื่องยาก แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้นยอมรับ

และรู้ข้อบ กพร่ อง ของตนเอง มันไม่ใช่ปัญหา

สำหรับพวกเธอแม้แต่น้อย เพราะรูปร่างไม่ได้ มีผลต่อความสุขของเธอ

ในขณะที่บางคน มักจะหาส ารพัดวิธี ที่จะทำให้รูปร่างตัวเองดูผอมเพรี ยว

เหมือนนางแบบ และนั่นมันแสดงถึงความ ไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไงล่ะ

2. พึ่งตัวเองได้

ผู้หญิงที่อายุมากแล้วเธอจะโฟกั สในสิ่งที่ต้องทำ

มากกว่าโ ฟกัสที่ผู้ชาย มีเรื่องที่พวกเธอต้องรับผิ ดชอบ

และให้ความสำคัญ มากกว่าผู้ชายอย่ างเช่น ดูแลครอบครัว

ทำให้พวกเธอมัก พึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง

ผู้ชายก็อาจรู้สึกว่า พวกเธอไม่ได้ต้อง การเขาตลอดเวลา

แต่ก็ยินดีเมื่อ มีผู้ชายเข้ามาเติมเต็ม ชีวิตให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม

3. เธอควบคุม อารมณ์ได้มากกว่า

แม้จะเป็นผู้ชาย ไม่ว่าใครก็ไม่อยากเป็นกระโถน เป็นที่รองรับ

อารมณ์ของใครหรอก แต่สาวๆ มักจะติดนิสั ย ง้องแง้ง

งอแง ไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ชายต้อง กลายเป็นที่รองรับ

อารมณ์เสมอ และแน่นอนว่า มันจะทำให้เขารู้สึกเบื่ อหน่าย

แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่งแล้ว เขาจะ อารมณ์คงที่กว่า

มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นเหตุผลว่า

ผู้ชายจำนวนหนึ่งเลือก ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

4. เธอมีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่า มักจะมีประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก

ความสัมพันธ์ ชีวิต การงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้ เธอดูน่าสนใจมากขึ้น

และทำให้มีเรื่อง คุยมากมาย และนี่ผู้ชายหลายคน จึงเทใจให้ผู้หญิง

ที่แก่กว่าอย่าง ไม่ต้องสงสัยเลย

5. ไม่ทำตัวติดแฟน

ในอดีตผู้หญิงอายุมาก อาจเคยทำตัวติดแฟน ทำให้ผู้ชายอึ ดอั ด

ความสัมพันธ์ไม่ราบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟน

ทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่กดดั น ทำให้มี เวลาส่วนตัวมากขึ้น

มีพื้นที่ของ ตัวเองมากขึ้น และเป็นอีกเหตุผลสำคัญว่า

ทำไมผู้ชาย จึงชอบผู้หญิงที่มี อายุมากกว่านั่นเอง

6. มีทรั พย์สิน เป็นของตัวเอง

เธอจะไม่หวังพึ่ง ผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวแน่นอน เพราะเธอเองก็สามารถหา

เลี้ยงตัวเองได้อยู่แล้ว เธออาจมีเงิน มีบ้าน หรือมีรถของตัวเอง

ผู้ชายหลายคนจึงรู้สึกมั่นใจว่า ไม่ต้องเหนื่อยหาเลี้ยงเธอ

แต่จุนเจือกันและกันได้ และสมัยนี้

เงินเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หากไม่พอใช้ หรือผู้ชายต้องคอย

เป็นฝ่ายจ่ายตลอด บางทีมันก็พาความทุ กข์

มาให้หนุ่มๆ เหมือนกันนะ