6 นิสัยผู้หญิงรู้จักแกล้งโง่ เอาใจผู้ชายเก่ง

1. ขี้อ้อน

ผู้หญิงบางคนเราก็ต้องมีมุ มนี้บ้างนะ ไม่ใช่ว่าฉันมั่น ฉันเชิด

ไม่ได้นะจ๊ะ ผู้ชายวิ่งหนีนะบอกเลย อย่างเช่น

เวลาที่อยู่กัน 2 คนคุณอาจจะเข้าไปนั วเนี ยออดอ้อ นเข้า

แสดงความเป็นเด็กขี้อ้ อนแบบน่ารักออกมาให้เค้าได้เห็นบ้าง

2. เอาใจเก่ง

เสน่ห์ ของหญิงข้อนี้แม้จะเป็นสิ่งที่คุณๆ ทั้งหลายรู้ดี

แต่ก็ไม่ค่อยมีใคร ทำกันสักเท่าไหร่ เพราะมัวหยิ่งบ้าง

ไม่กล้าบ้าง แบบนี้เห็นที ต่อให้เริดแค่ไหน ถ้าขาดนิสัย

ความเป็นสาวช่ างเอาอกเอาใจ ไม่ว่าผู้ชายหน้าไหนก็ไม่มี

ใครชอบ หรอก เพราะสิ่งนี้คือ สิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการ

3. ฉล าดอย่างพอดี รู้จักแกล้งโง่ในบางครั้ง

ผู้ชาย ก็บอกอยู่แล้วเป็นเพ ศที่มีความเป็นผู้นำสู ง ดังนั้น

เราควรจะให้เกี ยรติเค้า บางครั้งเรื่องไหนที่ไม่ใช่เรื่องใหญ่

พูดง่ายๆเลย แก ล้งโง่หรือแก ล้งไม่รู้บ้างก็ได้ เพราะผู้ชายเค้า

จะได้รู้สึกว่าอยากปกป้อ งเรายังไงล่ะ และเค้าจะได้ภูมิใจในตัวเอง

ด้วยว่าเค้าได้ปกป้องและดูแลคุณอย่าดีที่สุด

4. ไม่จุ กจิก

ไม่หึ งหว งจนเกินงาม จะทำให้ผู้ชายเค้ารู้สึกอึ ดอัด

ทำนิ่งๆให้ส ยบความเคลื่อนไหว เค้าจะรู้สึกมีความเกรงใจ

คุณมากขึ้นกว่า เดิมซะอีก เปลี่ยนจากความไม่เชื่อใจ

เป็นมารับฟังปัญหา ของเค้าจะดีกว่า คอยอยู่ข้าง ๆ เค้า

เวลาที่เค้าต้องการกำลังก็ยังมีคุณอยู่ข้างๆ

5. เฟ รนลี่เข้าถึงง่าย

ผู้หญิงเฟ รนลี่ใครๆก็อยากเข้าหา เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายหลายคน

อยู่ด้วยแล้วรู้สึกไม่กดดันเวลาที่จะเข้าหา เป็นผู้หญิงที่ผู้ชาย

อยากอยู่ใกล้ อยากคุยด้วยเพร าะผุ้หยิงแบบนี้ดูมีเสน่ห์

ไม่มีกำแพงความรู้สึกใดๆกั้นไว้

6. จริงใจ

ความจริงใจ เป็นสิ่งที่สำคัยที่จทำให้หนุ่ม ๆ ต้องหลองรักคุณ

อย่างแน่นอน นิสัยน่ารัก ความจริงใจนี่แหละที่จะเอาชนะใจเค้า

ได้อย่างอยู่หมัด ไม่เห นียมอ ายจนเกินไปเช่นไม่กินผัก

หรือไม่กินเผ็ ดก็บอกเค้าไปตรงๆ อย่าให้เค้าจับโ ป๊ะคุณได้ว่า

คุณกำลังโกหกเค้าอยู่จะทำให้ควา มสัมพันธ์ขอ งคุณแย่ลงไปอีก