5 เทคนิคกุมหัวใจผู้ชาย น่ารักขนาดนี้ผู้ชายจะไปไหนรอด

ใครที่มีปัญหา สามีอยู่ไม่ติ ดบ้าน ชอบออกนอกลู่นอกทาง กลับบ้านไม่ตรงเวลา

มาจ้องห น้าจ อกันไว้เลย เพราะเราจะมาบอก 5 เทคนิ คกุ มหัวใจผู้ชาย

ให้กล ายเป็นของของคุณคนเดียว

1. สำรว จตัวเอง

เริ่มจากการสำรว จตัวเองก่อนเ ลยค่ะ ทั้งเรื่องบุคคลิกภายนอก

รูปร่างหน้าตาต้องดูแลให้ดี ให้ดูสะอาดหน้ากอดหน้าหอม

รวมไปถึงนิสัยใจคอของคุณด้วย ปรับแก้ข้อเสียของ

ตัวเองโดยไม่ต้องให้มีใครมาบอก

2. เติมความหวานให้แก่กัน

อย่าเบื่ อที่จะเติมความหว านให้แก่กัน ความทรงจำดีๆก็ต้ องรักษา

ความประทับใจใหม่ ๆ ก็ต้องสร้าง หาเวลาไปทำกิจกร รมใหม่ๆร่วมกัน

สองต่อสอ งบ้าง ทำตัวเป็นคู่ข้าวให ม่ปลามัน แล้วรักนี้จะไม่มีเก่า

3. ส ม่ำเส มอ

ยิ่งให้ยิ่งได้รับ ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไป ไม่อยากให้ปั นใจให้คนอื่น

คุณเองก็ต้องม อบสิ่งนั้นให้เขาก่อน ดีกับเขาอย่างเส มอต้นเส มอปลาย

เหมือนช่วงแรก ๆ ที่คุณอยากให้เขามา รักมาชอบ

4. คิดให้ดีก่อนพูด

ก่อนจะพู ดอะไรคิดให้ดีๆ อะไรที่พูดแล้วกระทบ กับความสัมพันธ์ของคุณ

อย่าพูดดีกว่า เลือกใช้คำที่ ถ น อ ม น้ำใจ พูดสิ่งที่ฟังแล้วรู้สึกดี

จะทำให้เขา อยากคุยกับคุณไม่เบื่ อเลย

5. อยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาลำบาก

คนเราจะเห็ นใจกัน รู้ใจกันก็ในวันที่ลำ บ า ก นี่แหละค่ะ

อย่าปล่อยมือเขา อย่า ทิ้ ง ให้เขาต้องเผชิญปัญหาอยู่ลำพัง

เป็นทั้งคู่รักและคู่คิด เป็นการแสดงออก ถึงความรักที่คุณมีให้ได้ดีที่สุด

แล้วเชื่อเถอะว่า เขาจะ ต อ บ เเทนคุณด้วยรักอย่างที่สุดเช่นกันค่ะ

ลองนำ 5 เทคนิ คดี ๆ นี้ไปใช้กันดูนะคะ น่ารักขนาดนี้ผู้ชายจะไปไหนรอด

ได้ผลอย่างไร อย่าลื มมาบอกกันบ้างน้า