5 สัญญาณคนที่คบอยู่ คุณเป็นคนสุดท้ายของเขาหรือเปล่า (รักจริงใจพังก็ยอม)

1. ใส่ใจและดูแลคุณ

เขาจะคอยสังเกต ความเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่เสมอ

หากวันไหนคุณรู้สึกไม่ดี เขาจะดูออกทันที และเขาจะหมั่น

เอาใจเมื่อรู้ว่าคุณกำลัง ต้องการอะไรอยู่

2. เขามีความรักให้คุณอย่างจริงใจ

เดี๋ยวความรักมันเ ฟคใส่กันได้ รักเพื่อผลประโย ชน์ก็มีให้เห็นอยู่มากมาย

ถ้าเเขารักคุณจริง เขาจะรักที่คุณเป็นคุณ รักที่ไม่หวังผลตอบแทน

การแสดงออกของ เขาเต็มไปด้วยความจริงใจ และแน่นอนว่า

คุณจะสัมผัสถึงมันได้

3. เขาจะไม่ทิ้งคุณให้เจอเรื่องร้ ายๆคนเดียว

การใช้เวลาดีๆ ร่วมกันน่ะ มันเป็นสิ่งที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้

แต่การผ่านช่วงเวลาที่เล วร้ ายด้วยกันสิของจริง ถ้าเขาไม่คิด

ทิ้งคุณไปไหน แม้จะเจออุปส รรคและปัญหามากมาย คนๆ นี้แหละ

ตั้งใจจะอยู่กับคุณไปตลอดเลย

4. มีปัญหาอะไร เขาจะแก้ไขมันทันที

ไม่ว่าจะเกิ ดปัญหาอะไรขึ้น นอกจากเขาจะไม่ทิ้งคุณไปไหนแล้ว

เขายังจะช่วยคุณ แก้ปัญหานั้นอีกด้วย เช่น ปัญหาของการ

เข้ากันไม่ได้ เขาจะพย าย ามหาตรงกลางที่เราสองคนโอเคที่สุด

ไม่ใช่ ไม่พอใจก็เรื่องของเธอ

5. อนาคตที่เขาวางแผน ไว้มีคุณอยู่ในนั้นด้วย

เขาวางแผนย าวไปถึงตอนแต่งงาน ตอนมีลูก เป้าหมายของเรา

ตอนนั้นคืออะไร เราจะทำอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น วางแผนว่าอนาคต

เมื่อเรามีครอบครัว เราจะอยู่ที่ไหน หาเงินยังไง คิดระยะไกล

กับคุณเสมอ เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะคบคุณไปวันๆ ยังไงล่ะ