5 วิธีเรียกร้องความสนใจจากแฟน ไม่น่ารำคาญแต่กลับดูน่ารักด้วยซ้ำ

ก ลุ้ ม ใ จ มั้ยสาวๆ เวลาอยาก ให้แฟนหันมาสนใจ เขาก็มัก

จะรำ ค า ญ เรา หรือไม่ก็หาว่าเราเรื่อง เ ย อ ะ เป็นเพราะ

ทำตัว ยุ่ ง ๆ เว้นช่วง เจอเขา

เวลาอยากให้ แ ฟ น หันมาสนใจ คือการทำให้ตัวเองดูยุ่งๆ

ไม่ค่อยมีเวลา ไปเจอเขาเท่าไร หรือ ห า ย หน้าจากเขา

ไปหลายๆ วันหน่อย ทำให้เขารู้สึกโหยหาคุณ และปล่อยให้

ความ คิ ด ถึ ง ได้ทำงานบ้าง

อย่ายอมทุ ก เรื่ อ ง เดี๋ยวเขาจะยิ่งได้ใจ

ที่ผ่านมา คุณอาจจะเป็ น ฝ่ า ย ที่ยอมเขาทุกอย่าง ยอม

เ งี ย บ ยอมง้อ แต่ต่อจากนี้คุณต้องใช้ ชี วิ ต อย่าง

มีเหตุผลบน ความถูก ต้องมากขึ้น อย่ายอมให้เขาชนะ

ทุกอย่าง แต่พลิกเกมกลับมาให้ เขารู้ว่าคุณอาจจะ

ไม่ยอมเข้าทุก เ รื่ อ ง เหมือนแต่ก่อนแล้วนะ

ไม่ทัก ไม่โทร ไม่ตาม เขาก่อนเ ด็ ด ขาด

คุณลอง ห า ย ไปจากการทักเขาก่อน โทรหาเขาก่อน

หรือตามเขา ตลอดเวลาดู เมื่อคุณค่อยๆ ห่างไปนั่นแหละ

เขาจะเริ่มกลับมา สนใจคุณทันที เพราะคิดว่าคุณกำลัง

สนใจอย่างอื่นอยู่

ทำตัวเฮฮา มีความสุขกับชีวิตในแบบไม่มีเขา

ใช้ชีวิตใน แ บ บ ที่ตัวเองต้องการบ้าง มีความสุข

กับตัวเองให้เต็มที่ ลองอยู่แบบ ไม่มีเขาดู ทำให้เขารู้ว่า

ไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้และมีความสุขดี ซึ่งเขาจะเริ่มสงสัย

และจะพยายาม ก ลั บ มาเอาใจคุณแน่นอน

มั่นใจในตัวเองเข้าไว้สาวๆ

ถือเป็น ก ฏ เ ห ล็ ก ที่คุณต้องยึดไว้ให้ดี เพราะความมั่นใจ

ในตัวเองนี่แหละ จะทำให้คุณ ก ล า ย เป็นจุดสนใจของเขา

ทำให้เขารู้ว่าบาง เรื่องคุณไม่ได้ง้อ เ ข า เสมอไป บางเรื่อง

คุณก็ทำ เ อ ง ได้โดยไม่มีเขาแต่อย่ามากไปนะ เพราะเขา

อาจคิดว่า คุ ณ ไม่รักเขาแล้ว