4 วันเกิดนี้ เร่งทำบุญด่วนดวงเปลี่ยนได้โชคถูกหวย

เปิดดวงต่อไปนี้จะต้องเร่งทำบุญให้มาก ใครเกิดวันนี้จะต้องสร้า งเนื้อสร้า งตัวในเรื่องของบุญได้แล้ว เพราะดวงชะตากำลังจะเปิดกว้างแผ่ไพศาล มีโอกาสได้เป็นเจ้าคนนๅยคน มีโอกาสที่จะได้พัฒนาศักยภาพในเรื่องของการใช้ชีวิต ดวงกำลังจะดีมีโชคลาภในเรื่องของตัวเลข เน้นย้ำให้ช่วงนี้สร้างกุศลสร้างความดี แล้วอย่าลืมแผ่เมตตา

(บทแผ่เมตตาอยู่ด้านล่าง แน ะนำหลังจากอ่ๅนบทความนี้แล้ว ให้เก็ บไว้สวดก่อนนอน หรือเวลาว่าง)

คนเกิดอังคาร

สำหรับดวงคนที่เกิดในวันนี้จะได้รับการก้าวหน้าในเรื่องของการทำงาน แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเจอกับสภาวะย่ำแย่ในเรื่องของการเงินก็ตาม แต่หลังจากผ่านพ้นในช่วงของวันที่ 26 กันยายนเป็นต้นไปดวงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเริ่มดีขึ้น

และความสามารถของคุณเองนะจ๊ะนำพาความรุ่งเรืองให้กับตัวคุณและคนรอบข้าง และในช่วงก่อนสิ้นปีมีเกณฑ์ที่จะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งและสร้างชื่อเสียงเกียรติยศให้กับตัวคุณเอง

คนเกิดศุกร์

เกิดในวันนี้ ในช่วงสิ้นปีจะมีโอกาสได้ก้าวหน้าทางการงาน จังหวะแรกในช่วงนี้ประมาณวันที่ 26 มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับโชคลางเกี่ยวกับตัวเลขนำโชค หลายสิ่งหลายอย่างจะนำพามาซึ่งความสุขความเจริญ ดวงดีเด่นมากๆในช่วงของสิ้นเดื อนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนโตสูงมาก

จังหวะที่ 2 ในช่วงก่อนสิ้นปีมีโอกาสที่จะได้จับเงินก้อนโตอีกครั้งหนึ่งจะได้โชคได้ลาภจากคนใกล้ตัวจากญาติเพื่อนสนิท มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจและตำแหน่งงานที่กำลังจะได้รับสูง

คนเกิดพุธ

พูดถึงในช่วงของ 7 เดือนที่ผ่านมาดว งชะตาของคุณนั้นมีเกณฑ์ที่พบเจอกับคนที่พยายามหาผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลา แต่ท้ๅยที่สุดแล้วคุณก็จะสลัดคนเหล่านี้ออกไปดูของคุณก็จะดีขึ้นมาก ดวงเด่นชัดมากหลังวันที่ 26 นี้

มีโอกาสเจริญหูเจริญตามีโชคมีลาภอยู่ตลอด รีบกลับทำการงานสิ่งใดในช่วงนี้จะเป็นผลดี ดวงโชคลาภเปิดจะได้โชคลาภจากถิ่นกำเนิด คนบริเวณรอบข้างก็พากันได้โชคได้ลาภไปกับคุณด้วย ช่วงนี้ฝันอะไรอย่าลืมตีเป็นเลขเด็ดเพราะจะได้โชคได้ลาภจากตัวเลขเหล่านี้

คนเกิดอาทิตย์

เรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการก้าวหน้า และเป็นปีแห่งอุปสรรค คนที่เกิดในวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาเจอกับปัญหามามากมาย แต่ท้ายที่สุดแล้วในช่วงของหลังวันที่ 26 นี้ก็จะมีดวงโชคดวงลาภเปิด จะได้โชคลาภจากคนใหญ่คนโต จะมีเงินมีทองมากมายเป็นภูเขาเลากา

ช่วงนี้แนะนำให้สร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้ ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไป แล้วสุดท้ายแล้วดวงโชคดวงยๅกจะก้าวเข้าผ่านดวงชะตาของคุณเอง ทั้งในช่วงของปีหน้ามีเกณฑ์ที่จะได้บ้านหรือไม่ก็รถเป็นของตัวเอง รอรับจังหวะดีๆไว้ได้เลย

บทสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายๅจริยๅนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายๅจริยๅ
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดๅทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดๅทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปร ตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปร ตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากร-รมนๅยเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากร-รมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สั ตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สั ตว์ทั้งหลๅยทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

หาโอกาสไปทำบุญกันนะครับ