4 นิสัยผู้ชาย ที่ผู้หญิงแสนดีแค่ไหนก็โดนทิ้ง

เวลาที่ความ รั ก มาถึงทางตัน คำบอกเลิกที่ เ จ็ บ ปว ดที่สุด

ทั้งผู้หญิงผู้ ช า ย คงเป็นคำว่า “เธอดีเกินไป” โอโห้ อยาก

จะถามเลยว่า ไม่ชอบคนดีใช่มั่ย ทำไมไม่บอกตั้ง แต่ตอนที่คบกันว่า

ไม่อยากได้คนรักดีๆ ชอบคน เ ล ว อะไรแบบนี้

ผู้ชายพูด ต ร ง เกินไป

แน่นอนว่า ผู้ ช า ย ที่พูดตรงมักมา พ ร้ อ ม กับความจริงใจค่ะ

เพราะเขาพูด จ า ก สิ่งที่เขาคิดทั้งหมด มันดูจริงใจ

แต่บางครั้งคุณสาวๆก็มักไม่ เ ข้ า ใจกับความพูดตรงของคุณ

ผู้ชายค่ะ บางครั้งคำพูด ที่ตรงเกินไปก็ทำร้ายความ รู้สึกได้

ฉะนั้นทั้งคุณผู้หญิง และคุณผู้ชาย ต้ อ ง ทำความเข้าใจกันหน่อย

ผู้ชายพูด น้ อ ย แทบไม่พูดเลย

สำหรับผู้ชาย ป ร ะ เภ ท นี้เรียกได้ว่าหนักใจคุณสาวๆ มากๆ

เลยค่ะ ประ เ ภ ท เงียบอย่างเดียว กว่าจะพูดออกมาได้แต่ละคำ

ยิ่งกว่ากลัวดอก พิ กุ ล ร่วงออกจากปากอีก มันทำให้คุณ

สาวๆ เ บื่ อ ได้ค่ะ เพราะไม่เข้าใจ แถมยังต้องมานั่ง

เดาความ คิ ด คุณอีกว่าต้องการจะสื่ออะไร ฉะนั้นพูดให้มากกว่า

นี้หน่อย ค ว า ม รั ก จะได้เดินต่อไปได้นะคะ

ผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเอง

คำว่า เ ซ อ ร์กับซ กมกมีเส้นบ้างๆกั้นอยู่ค่ะ คุณผู้ชายทั้งหลาย

ไม่มีผู้หญิง ค นไ ห น ทนอยู่กับผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเอง ปล่อย

ให้ตัวเอง โ ท ร ม แล้ว โ ท ร ม อีก ซอมบี้ยังเรียกพี่

แบบนี้ก็ไม่ไหวหรอกค่ะ ขนาดตัวเองยังดูแล ไม่ได้แล้วจะดูแล

คนรักอย่างคุณได้ยังไงใช่มั้ยละคะ

ผู้ชายที่ไม่ค่อยสนใจคนรัก

เขาอาจจะดู เ ห มื อ น จะไม่ใส่ใจคุณ หรือ ง้ อคุณในเวลาที่

คุณงอน อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ชอบเราจริง

เพราะเขาช่างไม่มี ความ พ ย า ย า ม เอาเสียเลย แต่ความจริง

แล้วเขาอาจจะแค่ เ ก ร ง ใ จ คุณก็ได้ กลัวจะเข้าไปทำให้คุณรำคาญ

หรือไม่ ส บ า ย ใ จ สิ่งสำคัญสำหรับการคบผู้ชายเงียบ ๆ คือการ

ไม่คิดไปเองนะคะคุณสาวๆ