4 ข้อง่ายๆ ที่ไม่ควรยอมให้แฟนมาก้าวก่าย ถ้าเขารับไม่ได้ คุณก็ควรทบทวนความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ดี

มีคำกล่าวที่ว่า ในทุกๆ ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นมักจะ มีใครสักคนหนึ่งเป็นฝ่ายยอมเสมอ

นั่นก็จริง แต่หากการยอมนั้นหมายถึงการต้องจำทนโดน บงการก้าวก่ ายไปเสียทุกสิ่งอย่างในชีวิต

นั่นอาจเป็นสัญญาณ ที่กำลังบอกว่าความสัมพันธ์นั้นกำลังไปผิดทาง

1.เสื้อผ้าหน้าผม

สไตล์การแต่งตัวของแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว ในที่นี้หากคุณแต่งตัวเหมาะสมตามกาลเทศะ

แล้ว (เช่น ไม่ใส่ชุดแด งไปงานศ พ หรือนุ่งกระโป รงสั้นเข้าวัด) มันก็เป็นสิทธิเสรีภาพ

ของคุณอย่างเต็มที่ที่จะแต่งตัว แต่งหน้าอย่างไรก็ได้ ร่างกายของเรานั้นเป็นของเรา

ไม่มีใครอื่นมาเป็นเจ้าของได้ แม้แต่แฟนของเรา เอาเวลาไปยุ่งเรื่องอื่นดีกว่าเนอะทูนหัว

2.คบเพื่อนเพ ศตรงข้าม

ปัญหาป วดหัวของคู่รักหลายคู่คือ การหึงหวงเพราะการคบเพื่อนเพศต รงข้าม

ผู้หญิงบางคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บังคับให้มีเพื่อนผู้ชายเยอะ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกัน

หรือเพื่อนในที่ทำงาน ซึ่งไม่ได้เป็นเรื่องผิดแต่อย่างใด ตราบใดที่ความสัมพันธ์นั้นอยู่

ในกรอบของความพอดี ไม่ล้ำเส้นศี ลธร รม และไม่ทำให้ใครเดื อดร้อน

คุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ที่จะคบเพื่อนคนไหนก็ได้ โดยที่แฟนของคุณไม่ควรมาก้าวก่าย

3.โซเชี ยลมีเดีย

ปัจจุบัน “โลกโซเชี ยลมีเดีย” ไม่ว่าจะเป็นเฟ ซบุ๊ก ทวิ ตเตอ ร์ หรืออิ นส ตาแกรม ฯลฯ

ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเมืองประหนึ่งการตื่นมาต้อง อาบน้ำแปรงฟันไปแล้ว

คนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ตรงนี้ เป็นที่แสดงตัวตนของตัวเองออกไปผ่าน การโพ สต์การไ ลค์ สิ่งต่างๆ

ฉะนั้น พื้นที่บนโซเชี ยลมีเดียของแต่ละคนจึงเป็น เรื่องส่วนตัวที่ไม่ควรมีใครมาบงการก้าวก่าย

ตราบใดที่ยังคงยึดหลัก กาลเทศะ ความพอดี และ ไม่ได้ไปรุกล้ำสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น

คุณแฟนคะ คุณไม่มีสิทธิ์มากำหนดว่าเรื่องไหนไม่ควรไ ลค์ พื้นที่ใครพื้นที่มัน

4.อาชีพการงาน

เรื่องนี้สำคัญมาก เพราะเกี่ยวไปถึงเรื่องของ ความฝันและความมั่นคงในชีวิต

คู่รักที่ดีจะยินดีสนับสนุน และคอยส่งเสริมให้อีกฝ่ายประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

แต่คู่รักจอมบงการจะเข้ามา ก้าวก่ายขัดขวาง เช่น ไม่ยอมให้คุณไปทำงานตามเวลา

รู้สึกไม่พอใจที่คุณมีหน้าที่การงานที่ดีกว่า หรือแม้กระทั่งให้คุณต้องเลือกระหว่างงานกับความรัก

ถ้าเจอแบบนี้ คุณก็ต้องกลับมาทบทวนดูดีๆ ว่าถ้าคุณได้พยายามมากพอแล้ว

(ในการบริหารจัดการเรื่องงานกับความรักอย่างเหมาะสม ไม่ใช่บ้างานเกินไปจนไม่มี เวลาให้เรื่องอื่นเลย)

แต่ยังโดนควบคุมก้าว ก่ายให้ทนอึดอัดใจอยู่อีก นั่นอาจแปลว่าความสัมพันธ์ครั้ง นี้ไม่เวิ ร์คหรือเปล่า?