คู่รักที่บอกว่ารั กกันมากก ลับไปกันไม่รอดด้วย 8 นิสัยนี้

1.มองแต่ข้อเสียของแฟน

ทำไมแฟนเราไม่โรแมน ติกเหมือนคู่อื่นนะ ผู้ชายอะไรซ ก ม ก จัง อย ากให้แฟนใส่ใจเรามากขึ้น “แค่คิดเองเออเองในใจก็สั่ นคลอนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนแล้ว”

แม้นิสัยบางอย่ างของเขาจะทำให้คุณหนักใจ อย่ าไปบังคับเปลี่ยนแปลงเขาเลยแต่จงมองสิ่งดีๆในตัวเขาแทน ทำอย่ างนี้ทุกคืนก่อนนอน แล้วชีวิตแต่งงาน คุณจะ แฮปปี้มากขึ้น

2.ไม่เอาใจเขา มาใส่ใจเรา

ผู้ชายมักไม่ชอบให้ใครมามี อิทธิ พลเหนือกว่าตัวเอง ไม่ค่อยรู้สึกเห็นใจคนอื่น เหมือนที่ผู้หญิง ถนัด “คู่แต่งงานที่ฝ่ายชายไม่ยอมรับฟังฝ่ายหญิงมักจบลงที่การหย่ าร้ าง”

ไม่ว่าใครก็อย ากได้รับความเคารพและการยอมรับจากคนที่ตัวเองรัก เพรา ะฉะนั้นเมื่อเผชิญปัญหาอะไร ลองคิด ในมุมของเขาก่อนแล้วคุณ จะเข้าใจความคิด และการกระทำของเขาค่ะ

3.นินท าลับหลัง

เม้าท์แฟนในทางไม่ดีเป็น เรื่องไม่สมควรทำ แต่ถึงรู้ก็แอบ อดไม่ได้“คนเรามัก มีนิสัยคล้ายๆ กับเพื่อนครอบครัว หรือคนใกล้ชิดถ้ากลุ่มเพื่อนคุณชอบ นินทาสามี

คุณเองก็มีแนว โน้มเข้าไปร่วมวงเม้ าท์อย่ างเมามันด้วย” ยั้งปาก ยั้งใจกันสักนิดเถอะค่ะการนินทาแสดงถึงความไม่เคารพคู่ชีวิตของคุณ ยิ่งเม้าท์มากยิ่งดราม่า เผลอ ๆ จะติดนิสัยวิ จารณ์แ ฟนในแง่ลบ แล้วชีวิต แต่งงานคุณจะไม่มั่นคงอีกต่อไป

4.เงียบเฉย ไม่พูดไม่จา

เมื่อไรที่คุณทั้งคู่เบื่ อที่จะเถียงกันแล้วต่างฝ่า ยต่างหันไปจดจ่อกับมือถือของตัวเองแทนเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าชีวิตแต่งงานของคุณทั้งคู่กำลังจะค่อย ๆลดลงไปอย่ างช้าๆ

“ถ้าไม่ชอบใจ แล้วยังไม่เอ่ย ปากพูด แสดงว่าคุณหยุดพย าย ามเพื่อ ความสัมพันธ์หรือไม่สนใจอะไรอีกต่อไปแล้ว”เรื่องไหนที่ไม่พอใจ

บอกออกมาตรงๆ ดีกว่าเก็ บไว้ในใจ เก็บไว้มาก ๆสักวันก็ต้องระเบิ ด จะดีกว่าไหมถ้าคุณสองคนมาเปิดอก คุยกันดี ๆ

5.ปรี๊ ดแต กบ่อย ๆ

เคยไหมคะ คุยไปคุยมา เกิดปรี๊ ดแตกใส่คุณสามีซะงั้น “ผู้หญิงมักขี้วีนกว่าผู้ชาย”ถ้าคุณรู้ว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนคราวหลังก็ใจเย็น ๆ ค่อยๆ วิเคราะห์ปัญหา

และทางแก้อย่ างมีเหตุผลเปิดใจคุยกันตรง ๆแบบไม่ใส่อารมณ์ แล้วสถาน การณ์ต่าง ๆ จะดีขึ้นค่ะ

6.ทะเล าะไม่เลิก

เริ่มมีปากเสียง กันเมื่อไรก็ลากย าวเลย“เมื่อทะเลาะกันรุนแรง หัวใจจะ เต้นเร็วเกิน 100 ครั้งต่อวินาที ส ม องส่วนหน้าที่ควบคุมทักษะการสื่ อสารจะสั่งการมาไม่ถึง

ทำให้พูดจาติด ๆ ขัด ๆไม่ปะติ ดปะต่อหยุดทะเลาะ แล้วมาร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กันดีกว่านะคะ

7.ทำเหมือนไม่เป็นไร

คุณพย าย ามข่ มใจและทำเหมือนไม่เป็นไร แต่ร่างกายคุณฝืนตามไม่ ไหว แสดงอาการเสียงแหลมสูงม่านตาขย าย หน้าเริ่มซี ด แต่คุณก็ยังคงฝืนยิ้มต่อไป

“นั่นคือสัญญาณบ่ง บอกว่าคุณพ่ายแ พ้ต่ออารมณ์ที่ถาโถ มเข้าใส่จนเข้าสู่โห มดสู้ หรือเตรียมถอยแทนในภาวะอารมณ์ไม่มั่นคงอย่ างนี้คงคุยกันดี ๆ

ลำบาก”ถอดหน้ากาก ลงซะแล้วเผยความรู้สึกของตัวเองจากใจจริง อย่ าปิดกั้นโอกาสดี ๆ ที่อีกฝ่ายจะเข้าใจ ช่วยเหลือ หรือร่วมแก้ปัญหาให้คุณ

8. ปล่อยให้ปัญหาคาร าค าซั ง

บางเรื่องที่คุยกันย าก คุณคงคิดอย ากหลีกเลี่ยง แต่ในความเป็นจริง ถ้าไม่เผชิญหน้ากับปัญหาให้ทันท่วงทีทุกอย่ างอาจสายเกินไปก็ได้ “หลายคู่อดทนรอกว่า 6 ปีกว่าจะมาตัดสินใจมาปรึกษาชีวิตแต่งงานกับผู้เชี่ ยวช าญ

ปัญหาที่ฝั งร ากมานานจะทิ้งร่องรอย แ ผ ล บ า ด ลึก”แต่ไม่ได้หมายความว่าแผลใจเหล่านี้จะไม่มีทางสมานตัวนะคะ คุณทั้งคู่ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อประคับประคองชีวิตรักอย่ างยินดีและเต็มใจ ยิ่งลงมือแต่เนิ่น ๆ จะยิ่งเห็นผ ลเร็วค่ะ