12 สิ่งแย่ๆในชีวิตที่คุณควรตั ดทิ้งไป แล้วชีวิตจะอยู่อย่างสบายใจยิ่งขึ้น

บางครั้งการแ คร์ความรู้สึกคนอื่นมาก เกินไป จนทำให้คุณถูกฉุ ดรั้งไว้นั้นถือ เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เอาซะเลย ทั้งยังทำให้คุณต้องคอยเป็นกัง วัลตลอดเวลา

วันนี้เรามาแนะถึงสิ่งที่คุณควร ตัด ทิ้งออกไปจากชีวิตซะ ถ้ามันทำให้คุณ เป็นทุกข์และไม่มีความสุข เพื่อช่วยทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างสบายใจยิ่งขึ้น

1. ความสัมพันธ์ที่ไม่แน่นอน

ความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ใช่ ความสัมพันธ์ มีแค่ความสัมพันธ์ทางกาย ห่ว ยๆกับบทสนทนาข ยะ ที่ไม่แสดงถึงความรักและความใส่ใจ เลิ กๆไปซะ

2. งานที่คุณไม่ชอบ

การล าออกไม่เหมือนกับกา รถูกไล่ออก การลาออกไม่ใช่เรื่องน่าอ าย แต่การไม่พย าย ามหางานที่เหมาะกับคุณต่างหากที่น่าอ ายกว่า ถ้าคุณไม่ชอบก็ล าออกเลย

หากคุณขี้เกีย จทำงาน งั้นก็หางานที่สร้ างรายได้โดยที่คุณไม่ต้องลุกจากเตี ยงสิ แต่ยังไงก็ควรมีเหตุผลในการลาออกเสมอ

3. เพื่อนที่เกา ะติดคุณเป็นป ลิ ง

ไม่มีกฎข้อบังคับเรื่อง มิตรภาพ การเป็นเพื่อน กันมานาน 10 ปีไม่ได้หมายความว่าคุณเป็น หนี้เพื่อน 10 ปีสักหน่อย หากทุกครั้งที่เพื่อน คนนี้ชวนคุณไปเที่ยว

แต่คุณมักหา ข้อแก้ตัว เสมอ ก็เลิก คบไปเถอะ การที่ต้องคอย ปฏิเสธคนๆหนึ่งนั้นเจ็ บปว ดยิ่งกว่าการที่เราจริงใจกับเขา

4. คนที่คุณไม่กล้าปฏิเส ธ

คุณต้องกล้าปฏิเส ธสักครั้ง หรือถ้ามีพลังมากพอก็กำจัดคนเหล่านี้ออกจากชีวิตของคุณไปเลยได้ยิ่งดี

เพราะคุณกำลังทำงานให้กับคนที่ไม่มีวันจะตอบ แทนอะไรดีๆคืนกลับมาให้คุณเลย

5. เพื่อนที่คุณต้องคอยเอาใจ

บางครั้งคนเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองก่อนที่จะสร้างความ สัมพันธ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นความ รักหรืออะไร ก็ตาม หากคุณรักเพื่อนมากกว่า ตัวเอง ก็ได้เวลาที่จะต้อง ทบทวน

ความคิดใหม่ซะแล้ว ใช่บางครั้งเพื่อนคุณก็อาจ มีปัญหาและต้องการ ความช่วย เหลือ อย่าท อด ทิ้งเขา แต่ถ้าเพื่อนคนนี้ต้องการความ ช่วยเหลือทุกวัน มันก็ไม่ใช่แล้วนะ ว่ามะ?

6. เพื่อน ร่วมห้องเ ห่ยๆ

มีความเชื่อ มโยงกันระหว่าง “คุณเข้ากับเพื่ อนร่วมห้องได้ดีไหม” กับ “บ่อยแค่ไหนที่คุณคิดอยากจะกระโด ดหน้ าผ า”

หากคุณไม่ชอบคนที่คุณต้ องอาศัยอยู่ด้วย ชีวิตของคุณก็อาจน่ าเ บื่อไปเลยก็ได้ จะเสียเวลากับคนที่ไม่เคาร พคุณทำไมล่ะ ไล่พวกเขาไปเลยอย่าไปแ คร์

7. ความคิดเห็นที่ฉุ ดคุณต่ำลง

จะไปสนใจความคิดของ คนอื่นทำไม เนื่องจากความคิดเหล่านั้นทั้งไร้เหตุ ผลและไม่สำคัญต่อชีวิต ของคุณเลย อย่าปล่อยให้ความคิดของคนอื่นมามี อิทธิพ ลต่อ ตัวคุณ

8. ตัวตนเก่าๆของคุณ

ใครบอกว่ามนุ ษย์เรามีแค่เว อร์ ชั่นเดียว ใน 1 ปีเราสามารถอั พเดทตัวเองได้บ่อยคนเรามักมีหลายเว อร์ชั่นอยู่ในตัวเอง

รวมทั้งความคิดที่เติบโตขึ้นด้วย ดังนั้นอย่าอา ยที่จะสลั ดตัวตนเก่าๆของตัวเองทิ้งไป

9. เมืองที่พร ากความเป็นตัวตนของคุณไป

หากเมืองนี้ไม่ทำให้คุณมีความสุขหรือต้ องสูญเสียความเป็น ตัวตนของคุณ ไป ก็ยังมีอีกตั้งหลายล้าน เมืองในโลกที่รอคุณไปใช้ชีวิตนะ

10. อนาคตที่คุณ ไม่ต้องการ

คุณมี สิทธิ์หนีจากความฝันที่ไม่ใช่ของคุณ การปฏิเส ธความฝันที่คนอื่นสร้างให้คุณไม่ใช่เรื่องน่าอาย เรียกได้ว่าคุณเข้ มแข็ งและซื่อสั ตย์ต่อตัวเองต่างหาก

การใช้ชีวิต เพื่อตัวเองคือชีวิตที่มี เกียรติที่สุด อย่ากลัวที่จะวิ่งหนี หากเป้าหมายต่อไปคือสิ่งที่ดีกว่า และมันเป็นความสุขของคุณมากกว่า

11. ความล้ มเหล วทั้งปวง

คุณควรหนีให้พ้นจากความล้ มเห ลว หากทำไม่ได้แล้วคุณจะพบกับความ สำ เร็จได้อย่างไร

เก็บความล้ มเหล วไว้ในอดีตก็พอ คุณควรเรียนรู้จากความล้ มเ หลวและเติบโตจากสิ่งนั้น แล้วค่อยเขวี้ยงมันทิ้งไปให้ไกลๆ

12. การเปรียบเทียบ

ทำไมคุณ ต้องละ ทิ้งตัวเองและวิ่งเข้าหาคนอื่นล่ะ นั่นหมายถึงคุณกำลัง ถอยหลังลงคลองนะ คุณควรค้นหาตัวเองให้เจอ อย่ามัวแต่ตาม หาสิ่งที่คุณไม่มี นี่คือตัวคุณ

ไม่มีอะไรสามาร ถเปลี่ ยนแป ลงได้หรอก ยิ่งคุณหนีจากการเปรี ยบเที ยบเหล่านั้นได้เร็วเท่าไร ผู้คนก็จะยิ่งเริ่มหั นมาเปรี ยบเทียบตัวเองกับคุณได้เร็วเท่านั้น