15 ข้อที่จะช่วยให้คุณปลงกับเรื่องต่างๆได้

แต่ละวันของชีวิตที่ต้องเผชิ ญกับปัญหาสารพัดทาง ถาถมเข้ามา จนบางครั้งก็รู้สึกหนักจนทนไม่ ไหว

แนะนำ 15 ข้อ ที่จะช่วยให้คุณปลงกับเรื่องต่างๆได้

1. สิ่งของที่เราไม่ได้อย ากได้ ต่อให้มีราคา มีมูลค่ามาก แค่ไหน มันก็ไม่ต่างอะไรกับ ข ย ะ ที่เราไม่ต้องการ คนก็เช่นกัน

2. ศักดิ์ ศรี ไม่ได้ชั่งขายกันเป็นกิโล แล้วทำไมเราจะต้องไปใส่ด้วย ว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่ างไรมองแค่คนที่คอยเป็นกำลังใจอยู่ข้างเราก็พอแล้ว

3. ในชีวิตหนึ่งของคุณ มีคนมากมายที่ผ่านเข้ามา บางคนก็อยู่กับคุณจนวันสุดท้าย

บางคนเข้ามาไม่นานก็ไป แต่อย่ างน้อยเขาก็เข้ามาเพื่อให้บทเรียนบางอย่ างกับคุณเสมอ

4. ชีวิตคนเราไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ เมื่อพ ลาดโอกาสไปแล้ว ก็จะไม่หวนกลับมาดังนั้นจงทำทุกอย่ างให้เต็มที่ อย่ าให้มีความรู้สึกว่า เสียดา ย จังที่วันนั้นไม่ทำให้ดีกว่านี้

5. เป็นในแบบที่เธอเป็นเถิดอย่ าพย าย ามทำให้คนอื่นชื่นชอบ ในแบบที่เธอมิได้เป็น เพราะเธอจะแกล้งเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้นาน

6. “ย ามสุข” เรามักจะไม่ค่อยเห็น ว่าใครรักและอยู่เคียงข้างเราจริง “ย ามที่เรา ทุ ก ข์ “ คือเวลาที่เราจะพิสูจน์ใจคนได้

7. เราเกิดมา ย่อมมีวันจากไป เพราะฉะนั้น “จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่า” กับครั้งหนึ่งที่เคยเกิดมาทำให้เต็มที่และถึงแม้ว่าคุณอาจจะไร้คู่ ไร้ชื่อเสียง แต่จงอย่ าไร้ซึ่งความดีงาม

8. มีโอกาสได้ทำ สิ่งที่อย ากทำ มีโอกาสได้เลือกอย่ างที่ใจอย ากเลือก แปลว่าเรา“โชคดีที่สุดแล้ว”

9. เก่งจริง ไม่ได้วัดว่าคุณรู้จักคนมากน้อยแค่ไหนแต่ให้ดูตอนที่คุณลำบาก ว่ายังมีคนที่รู้จักคุณสักกี่คน

10. ตอนเป็น เ ด็ ก ก็อย ากจะโต แต่พอได้โตแล้ว อย ากกลับไปเป็น เ ด็ ก เพราะยิ่งโตยิ่งรู้มาก ยิ่งไม่มีความสุขในชีวิต

11. ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอด ดังนั้นตอนที่อยู่คนเดียว ก็จง “เรียนรู้ที่จะอยู่คนเดียว” ให้ได้ เรียนรู้ไว้เยอะๆ

12. อย่ ามีชีวิตอยู่เพื่อทำให้คนอื่น มีความสุขเพียงอย่ างเดียว กรุณาดูแลความสุขของตัวเองด้วย

13. ไม่สำคัญหรอก ว่าคนอื่นคิดกับคุณอย่ างไร สิ่งที่คุณคิดเกี่ยวกับคนอื่นต่างหาก ที่สำคัญกับตัวคุณมากกว่า

14. ชีวิตคนมีค่า…เพราะ “เวลามีจำกัด” จะมามัวหมดเวลาชีวิตไปกับการโมโหห งุดห งิดไปทำไมกัน เพราะมันทำให้ เ สี ย เวลาที่มีค่าไปโดยใช่เหตุ

15. ชีวิตคนเราไม่ ได้ง่ายเหมือนในละคร อย่ า หั วเ ร า ะ เ ย า ะ คนอื่น เพราะต่างคนต่างก็มี สิ่งที่ต้องข้ามผ่ าน