9 วิธีบริหารเงินให้เป็นหลีกเลี่ยงมาม่าช่วงปลายเดือน ใช้ได้ผล

นับจากวันนี้ หลังจากสว ดมนต์ไหว้พระก่อนออกจากบ้านแล้ว เราท่านต้ องพกสติไปด้วย ท่องไว้เลยว่าเงินมากใช้น้อย เงินน้อยไม่ใช้มาก

แล้วลองประยุ กต์ใช้ 9 วิธีต่อไปนี้อย่างแย บคายเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขกับทุกสิ้นเดือนแน่นอน

วิธีที่ 1 ต้องมีสติในการใช้ชีวิตให้มาก อย่าไปทุ่มทุ นต ามดารา เน็ ตไอดอ ล แ ฟชั่นนิ สต้า

วิธีที่ 2 ตามประกบการเปลี่ย นแปลงของรายรับ-รายจ่ายอย่าให้คล าดสายตา รายได้หลักเพิ่มขึ้นกี่เป อร์เซ็นต์ รายได้เสริมเพิ่ มหรือลดกี่เปอ ร์เซ็ นต์

รายจ่ายคงที่ปล ดไปกี่รายการแล้ว รายจ่ายผั นแปรเพิ่มขึ้นกี่งาน ถ้าติ ดตามตลอด จะทำให้รู้ว่ารายการไหนควรงด

รายการไหนจ่ายน้อยหน่อย รายได้เสริมตรงไหนที่ไปได้ดี เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย แบบนี้ก็จะเบาลงมาอีกหน่อย

วิธีที่ 3 เมื่อมีรายได้มากขึ้น พอจะมีเงินใช้จ่ายได้ ก็ไม่ว่ากัน ออกไปหาประสบการณ์ชีวิต ท่องเที่ยว ดีกว่าไปลงกับสิ่งของที่ไม่จำเป็น

เพราะประส บก ารณ์คือความทรงจำที่ดี มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต แต่สิ่งของซื้อมา สักวันก็เอ้ าท์ รกบ้าน เสียค่าซ่ อมแซม เป็นภาระเข้าไปอีก

วิธีที่ 4 ออกไปแ ฮงค์เอ้าท์กับเพื่อนที่มีร ายได้ รสนิยมพอ ๆ กัน จะช่วยให้เราไม่ต้องจ่ายแ พงเกินฐานะ เพราะถ้ากินหรู ๆ กับเพื่อนไฮๆ

เค้าน่ะจ่า ยได้สบาย แต่เราจะห มดตัวซะก่อน เลือกไปกับเพื่อนที่สูสีกับเรา เที่ยวสนุกแถมตังค์ยังเหลือด้วย

วิธีที่ 5 เค้าบอกว่า ยามใดที่ชีวิตรุ่ งโร จน์ ได้รับการโป รโมท ตำแหน่งสูงขึ้น เงินเดือนเพิ่มขึ้น

ให้คงไลฟ์สไตล์ไว้เหมือนเดิม เอาเงินที่เพิ่มแ ยกบัญชีไปเลย แล้วลืมมันซะ รับรองรวยแน่

วิธีที่ 6 ให้วางแผนชีวิตดี ๆ ตั้งเป้าให้ชัดเจนไว้เลยว่า 40 จะทำอะไร 50 จะเป็นยังไง เกษีย ณแล้วจะทำอะไร

จะได้ประหยั ดและสำรองทุนไว้ใช้ในแต่ละช่วง อายุ ตามแผนที่วางไว้ ที่สำคัญต้องมีวินัยต่อตัวเอง ซื่อตรงต่อเป้าหมาย

วิธีที่ 7 เบสิ คสุด ไม่สร้างหนี้ใหม่ ลดหนี้เก่า อันนี้รัฐบ าลท่านร ณร งค์มาตลอด อันไหนยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไป ดูแลของให้ดี ๆ มันก็ใช้ได้อีกนาน

วิธีที่ 8 เค้ามองว่ามันเป็นธรรมด าของม นุษย์ที่จะต้องปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัย เสื้อผ้า หน้า ผม ไ ลฟ์สไตล์ ด้วยหน้าที่การงานหรือสังคม

มันก็จำเป็นต้องลงทุน แต่ค่อยๆ ปรับปรุงไป อย่าไปลงทุนตูมเดียว แต่ค่อยๆ ใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มันก็จะสมดุ ลย์ทั้งสังคมและส่วนตัว

มาถึงวิธีสุดท้าย อย่าเอาวัตถุมาเป็นตัววัดความสำเร็จ เพราะมันจะไม่มีที่สิ้นสุด การขับรถเบ นท์เ ลย์ทะเบียนเลขตอง เลขเรียง

ไม่ใช่ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของทุกคน ตั้งความสำเร็จของตัวเอง ไม่ต้องไปสนใจในวัตถุ เพราะมันคือ ห าย น ะ และหลุ มดำของชีวิต

เราเชื่อว่า 9 วิธีที่เล่าสู่กันฟังนั้นทำได้ไม่ย าก ลองทดลองทำดู ค่อย ๆ ทำไป ไลฟ์สไ ตล์ไม่ต้องปรับ

แค่บริหารเงินให้เป็น รู้จักมันให้สนิ ทดุจญาติมิ ตร ดำรงสติให้มั่น ไม่ไหลไปตามกระแส หาประส บการ ณ์ที่ไม่ใช้วัตถุแล้วคุณจะเป็นคนที่มีคว ามสุขที่สุดในโลก