คุณชอบเสื้อสีไหน ทายนิสัยจากสีเสื้อคุณ แม่นและตรงพร้อมปังมาก

ชอบใส่สีเหลือง

สีเห ลืองเป็นสีที่สื่อถึงความมีชีวิตชีวา แจ่มใส คนที่ชอบในความสว่างสดใสของสีนี้มักจะเป็นคนร่าเริงสดใสอ่อนหวานและใสซื่อ เชื่ อคนง่าย เป็นคนชอบค้นหาอะไรใหม่ๆ

มีความมั่นใจในตนเอง ชอบก ารเปลี่ย นแปลง และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ ในเรื่องความรักเนื่อ งจากคุณเป็นคนที่ชอบการเปลี่ย นแป ลงและสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ

เวลาจะตัดสินใจให้ใครสักคนมาเป็นคนรักก็ค วรคิดให้ดีๆก่อนจนกว่าจะพิสู จน์ความเป็นเค้าให้ถ่องแท้แล้วค่ อยตัดสินใจจะเป็นการดีที่สุด

ชอบใส่สีน้ำตาล

สีน้ำตาลเป็นสีที่สื่อถึงความหรูหรา มีรสนิยม หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ห ลงรักและชื่นชอบในสีนี้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวเพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาคนอื่น ชอบความสวยงาม

แต่สามารถทำตัวติดดินได้ มีความมั่นคง รอบคอบ มีพลังในการต่อสู้ ชื่นชอบการกีฬา มีความคิดสร้างสรรค์ และถือเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่

ในเรื่องความรัก คุณค่อนข้างจะตกหลุ มรักคนอื่นเข้าง่ายๆซะด้วย แต่เมื่อคุณได้รักใครอย่ างจริงจังแล้วคุณจะพย าย ามทำทุกวิถีทางเพื่อให้เค้ารักตอบ

ชอบใส่สีชมพู

สีชมพูสีของสาวหวานส่วนใหญ่ หรือสีแห่งความรัก เป็นสีที่บ่งบอกถึงคว ามอ่อ นโยน อบอุ่น คนที่ชอบสีนี้มักเป็นคนที่มีควา มโรแ มนติก

ชอบช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่ผู้อื่น มีเสน่ห์ดึงดู ดคนรอบข้าง ฉล าด รอบรู้ รักอิสระ ในเรื่องของความรักมักจะมองหารักที่โรแมนติก มีความจริงใจและเปิดเผย และคุณมักจะเอาใจใส่ดูแลคนรักเป็นอย่ างดี

ชอบใส่สีน้ำเงิน

สีน้ำเงินสีโทนเย็นที่บ่งบอกถึงความลึกลับ และมั่นคง คนที่ชอบสีนี้เป็นคนที่มีรสนิย มหรู หยิ่งในศั กดิ์ศรี สง่าผ่าเผยชอบเป็นผู้นำ

มีความสามารถในการแ ก้ปัญหา บางครั้งก็เรื่องมากย ากที่จะเด าใจถูก ในเรื่องของความรักมักจะชอบคนที่มีพร้อมหรือสมบูรณ์แบบทุกอย่ างเช่น

ฐานะ หน้าตา ชื่อเสียง การงาน แต่มีข้อดีคือเป็นคนที่มีรักเดียวใจเดียว

ชอบใส่สีฟ้า

สีฟ้าสีแห่งท้องทะเลท้องฟ้าและมหาส มุทร เป็นสีที่แสดงออกถึงความสบายตา สบายใจ คนที่ชอบสีนี้เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมาก และเป็นคนมีความโรแมนติก

ช่างคิดช่างฝันและมีเสน่ห์ รักความสันโดbษ รักการท่องเที่ยว แต่เป็นคนหูเ บาเชื่ อคนง่าย ในเรื่องของความรัก

ความรักของคุณมักจะมีเรื่องให้เลิกรากันไปอย่ างง่ายดายจนบางครั้งมันก็ทำให้คุณเ จ็ บ ป ว ดได้อย่ างมากมาย ข้อดีของคุณคือเป็นคนรักเดียวใจเดียวและโก รธง่ายหายเร็ว

ชอบใส่สีขาว

สีขาวสีแห่งความบริ สุทธิ์ อ่ อนโยน คนที่ชื่นชอบและโปรดปรานในสีนี้มักจะเป็นคนเรียบร้อย ช่างเ พ้อฝันและรักตัวเอง มีความมั่นใจในตัวเองสูง

มีความพย าย ามและความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆ ไม่ชอบความวุ่นวายแต่บางครั้งคุณก็ดูแปลกและแตกต่างในความคิดของคนทั่วไป

ในเรื่องของความรัก คุณเป็นคนที่มีความเป็นแม่บ้านสูงเลยทีเดียว ชอบทำอาหารและรักความสะอาด

ชอบใส่สีแดง

คนที่ชื่นชอบในความสดสว่างของสีแดง ประมาณว่าจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อน ซึ่งสีแดงเป็นสีโทนร้อนที่บ่งบอกถึงความร้อนแรงกระตือรือร้น

คนที่ชอบสีแดงมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก ใจร้อน ก้าวร้าว และเปิดเผย อาจจะเรื่องมากอีกด้วย แต่ในอีกมุมหนึ่งคุณก็เป็นคนน่ารัก มีความร่าเริงสดใส

เข้ากับคนอื่นได้ดี ในเรื่องของความรักคุณเป็นคนค่อนข้างเปิดเผย มีความจริงใจกับคนรักอย่ างเต็มที่ และคุณจะปลื้มมากๆเมื่อถูกดูแลเอาใจใส่จากคนที่คุณรัก

ชอบใส่สีส้ม

สีส้มเป็นสีที่ให้ความรู้สึกสดใส ตื่นตัว คนที่ชอบและหลงรักในสีส้มนั้นจะเป็นคนรักเพื่อน เมื่อมีเพื่อนคุณมักจะไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆ

แต่ถ้าไว้ใจคนๆนั้นแล้วคุณก็จะไว้ใจเขาตลอดไป คุณสามารถเข้ากับคนอื่นได้ดี เป็นคนรักธรรมชาติ มีความคิ ดสร้ างสรรค์ มีรสนิยมเฉพาะตัว มีความรับผิดชอบ

และเป็นคนมีความมุ่งมั่นทะเยอทะย าน ในเรื่องของความรัก คุณมักจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คนที่คุณรักอยู่บ่อยๆ และยังเป็นคนเปิดเผยในความรักอีกด้วย

ชอบใส่สีเขี ยว

สีเขียวเป็นสีโทนเย็นสื่ อถึงความสงบ ร่มรื่น เยือกเย็น คนที่ชื่นชอบและหลงรักในสีของธรรมชาติสีนี้จึงเป็นคนจิตใจดี

มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักความยุติธรรม มีความกล้าแสดงออก เป็นคนใจเย็นและไม่ชอบการทะเลาะวิวาท ส่วนในเรื่องของความรักนั้นความรักของคุณเป็นรักแบบซื่ อๆ

เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์โรแ มนติกเท่าไหร่นัก มักอย ากให้คนรักให้ความสำคัญกับตนเองเสมอ แต่ว่าถ้าคุณรักใครแล้วจะรักจริงเปลี่ยนแปลงย าก

ชอบใส่สีม่วง

สีม่วงคนมักยกให้เป็นสีแห่งการอกหักแต่บางคนก็ให้ความหมายถึงรักแท้ สีม่วงสื่อถึงความเศร้า เหงา แต่แฝงไว้ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คนที่ชื่นชอบสีนี้ค่อนข้างจะเป็นคนหัวโบราณยึดมั่นในขนบธร รมเนี ยมประเพณี และในขณะเดียวกันก็เป็นคนชอบสังเ กต ฉลา ด ลึกลับ มีความละเอียดอ่อน

มีความคิดสร้างสรรค์ แต่เป็นคนค่อนข้างคิดมาก มักจะมีความทุกข์ให้ต้องหมองเศร้าอยู่ในใจเสมอ

ชอบใส่สีเทา

สีเทาเป็นสีที่แส ดงออกถึงความเป็นกลาง ควา มยุติธร รม และการเอาใจใส่ คนที่ชื่นชอบในสีนี้มักจะเป็นคนที่รักคว ามยุติธร รม มีเสน่ห์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

และให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดี เป็นคนเปิ ดเผยเก็บความรู้สึกไม่เป็น ใจเย็นรอบคอบ เป็นคนคิดก่อนพูด ในเรื่องความรัก

คุณจะให้ความใส่ใจและดูแลคนรักได้เป็นอย่ างดี คุณจะให้เกียรติคนรักและจะไม่คอยจู้จี้หรือตีกรอบให้คนรักทำตามสิ่งที่คุณต้องการ

ชอบใส่สีดำ

สีดำสีแห่งความมืดมิดเป็นสีที่บ่งบอกถึงความลึกลับ ปิดบัง ซ่ อนเร้น คนที่ชอบสีนี้จะเต็มไปด้วยอารมณ์ลึกลับซับซ้ อน ชื่นชอบความคลาสสิก

มีความเป็นตัวของตัวเอง เป็นนักท้าทาย คุณเป็นคนที่คนอื่นย ากที่จะเดาความรู้สึกได้คุณมักจะมองโลกในแง่ร้ า ย ตัดสินใจอะไรคนเดียวไม่ค่อยได้

และไม่ชอบการเปลี่ยนแป ลงหรือก ารต้องเริ่มต้นใหม่ ในเรื่องความรักคุณมักจะชอบคนที่มีฐานะสูงศักดิ์กว่าตนเอง ซึ่งเป็นความรักที่มีความท้าทายและเป็นสิ่งที่คุณชอบอยู่แล้ว