เลิก6นิสัยได้ ชีวิตคุณจะสูงขึ้นเยอะ

1. ผัดวันประกันพรุ่ง

ถ้าคุณอย ากมีชีวิตที่ดีขึ้น เลิกผผัดวันประกันพรุ่ง

ลบคำว่าเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำ ออกจากพ จน านุก รมไปเลย

เพราะการที่คุณมัวแต่เดี๋ยวก่อน คุณอาจจะก้าวตามคนอื่นไม่ทัน

จนพ ลาดโอกาสดีๆ ในชีวิตไปก็ได้

2. โท ษคนอื่น

หลายๆ คนกลัวที่จะต้องเป็นคนผิด จึงเลือกที่จะโท ษคนอื่น

ปัดความผิดไปที่คนอื่นเสมอ ซึ่งนิสัยนี้เป็นนิสัยที่ไม่น่ารักเอาเสียเลย

ถ้าคุณทำติดเป็นนิสัย เพื่อนๆ จะพาลไม่อย ากคบนะ

3. โกหกเรื่ องเล็กๆ น้อยๆ

ไม่ว่าใครก็อย ากที่จะดูดีในสายตาคนอื่น แต่บางคนอายในสิ่งที่ตัวคุณเองเป็น

จึงเลือกที่จะโกหกในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เป็น เริ่มจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

แต่เมื่อคุณทำไปนานๆ จนติดเป็นนิสั ยแล้ว

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อาจจะเป็นเรื่องใหญ่

จนล ามไปถึงเรื่องการปิดบังเมื่อกระทำความผิ ดได้

ลองเปลี่ยนจากการโกหกเพื่อให้คนอื่นประทับใจ

เป็นพูดจาสุภาพดูสิ สร้างความประทับได้เหมือนกันนะ

4. บ่ นกับทุกเรื่อง

ลองนึกดูสิ ถ้าคุณต้องอยู่กับคนขี้บ่ น นู้นไม่พอใจ นั่นไม่ชอบ

ก็บ่นไม่หยุด คุณอย ากเลี่ ยงออกจากสถานการณ์ที่น่าอึดอัดเช่นนี้

ให้ไว้ที่สุดใช่ไหม ฉะนั้นถ้าคุณไม่อย ากให้คนอื่นรู้สึกเช่นเดียวกับคุณล่ะก็

อย่ าบ่นไปเสียทุกเรื่องจะดีกว่านะ

5. ใช้เงิ นเกินตัว

การใช้เงินเกินตัว จะทำให้คุณติดอยู่ในวงจรที่เข้าง่ายแต่ออกย าก

นั่นก็คือการเป็นหนี้สิน ซึ่งวงจรนี้ไม่ใช่วงจรที่มีความสุข ทุกๆ

วันคุณจะต้องคิดว่าจะมีเงินที่ไหนมาใช้ห นี้

การป้องกันตัวคุณเองเข้าสู่วงจ รนี้ก็คือ

การใช้เงินแบบพอดี มีใช้มีเก็บตามสัดส่วนที่เหมาะสม

อะไรที่ชอบจริงๆ แต่ไม่มีกำลังซื้อก็ตัดใจ หรืออดทนเก็บเงินให้ครบ

ดีกว่าไปยืมเงินคนอื่นมาซื้อก่อน เพราะในวันที่คุณเก็บเงินจนครบ

แล้วคุณจะภูมิใจในของสิ่งนั้นมาก หรืออาจจะเปลี่ ยนใจไม่ซื้อเลยก็เป็นได้

6. กลัวเรื่องย ากๆ

ความกลัวก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะฉุ ดไม่ให้คุณเดินไปข้างหน้า

ถ้าคุณไม่กล้าทำในเรื่องย ากๆ คุณก็จะไม่ไปไหน

ย่ำอยู่กับที ย ากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ อย่ าไปกลัวความผิ ดพลาด

หรือล้มเหลว ลองทำดูก่อน การที่คุณไม่ลองทำตั้งแต่แรก

หมายความว่าคุณล้ มเห ลวตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น

ลองเปลี่ ยนอุปสร รค ให้เป็นเรื่องท้าท้ ายก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะ