7 วิธีทำตัวให้สวยจากภายในใครๆก็อยากคุย

1. คิดบวก

ความคิดจากภายในจะส่งผลต่อความสวยภายนอกของเราค่ะ

การที่เราเคร่งเครี ยดอยู่ตลอดเนี่ย คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆ

เพราะนอกจากจะทำให้เราดูหน้านิ่วคิ้วขมว ดแล้ว

ความเครี ยดยังส่งผลต่อภายในร่างกาย ทำให้ผิวเราดูแก่ก่อนวัยด้วยค่ะ

ฉะนั้นแล้วถ้าอย ากดูสวยใสและ น่าเข้าหา ลองคิดในมุมบวกๆ ดูบ้าง

แค่นี้ก็ดูสวย พร้อมสุขภาพจิตที่ดีค่ะ

2. ฝึกยิ้มบ่ อยๆ

รอยยิ้มเป็นสิ่ งหนึ่งที่ทำให้ค นทั่วไปที่พบเห็นเรารู้สึกดี

และเห็นถึงความเป็นมิตรในตัวเรา การยิ้มไม่ใช่เป็นแค่เพียงการบริห ารกล้ ามเนื้อ

บนใบหน้าเท่านั้นนะคะ แต่ยังเป็นสิ่งที่ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นอีกด้วย

เพราะการเคลื่ อนไหวข องกล้ ามเนื้อจะมีความสัมพันธ์กับอารมณ์เราไปโดยอั ตโนมัติ

3. ออ กกำลังกายลดหุ่นให้ดูดี

หากตอนนี้หุ่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรายังดูไม่เฟิร์ มอยู่ล่ะก็

ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหั นมาออกกำลังกายลดน้ำหนั ก

กระชับสัดส่วนให้ ดูดีกว่าเดิม แถมการออกกำลังกายไม่ได้แค่ทำให้หุ่นเราสวยขึ้นเท่านั้น

แต่ยังช่วยให้ สุขภาพร่างกายเราแข็งแรง และยังช่วยผิวสวยขึ้นได้ด้วย

ที่สำคัญยังฝึกในเรื่องของการมีวินั ย เพราะกว่าจะผอม สวย สุขภาพดีได้ ก็ต้องใช้เวลานาน และความส ม่ำเสมอค่ะ

4. ตื่นเช้านอนเร็ว เพิ่มความสดใส

ถ้าออกจากบ้านไปสภาพง่วงๆ เพลี ยๆ เนี่ย ขอบอกเลยว่า แทนที่จะสวย

ต้องกลายเป็นดูโ ทรมแน่ๆ เราควรจะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ซึ่งการเข้านอนเร็ว และตื่นเช้าจะทำให้ร่างกายเราดูสดชื่น และสดใสมากขึ้น

5. นั่งส มาธิชะลอริ้วรอย

รู้หรือไม่ว่า การนั่งส มาธิ ไม่ได้แค่ช่วยให้จิตใจเราสงบลง ผ่อนคลายควา มเครี ยด

และมีสมาธิมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผิวเราดูสวยใส หน้าดูอ่อนกว่าวัย

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นั้น

ร่างกายจะปล่อย ฮอร์โมนความเครีย ดลดน้อยลง ลดความเสี่ยงที่จะเกิดริ้วรอย

อีกทั้งยังมีการปล่ อยฮอร์โมน D H E A ที่มีผลต่อการช่วยชะลอริ้วร อยให้กับผิวอีกด้วย

6. แค่สวยยังไม่พอ แต่ต้องฉล าด รอบรู้ด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ เราดูสวย มีสง่ามากขึ้นก็คือ ความรู้ที่เรามี

สมัยนี้จะแค่สว ยใสอย่ างเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องมีความรู้

และความฉลาดด้วย การที่เรามีความรอบรู้จะช่วยเสริมให้เรามีบุคลิกที่ดี

เต็มไปด้วยค วามมั่นใจ ดูเป็นคนมีความสามารถ มีเรื่องไว้ค่อยพูดคุยกับคนอื่น

เพิ่มความน่าเข้าห าได้มากยิ่งขึ้น

7. คนที่สวยที่สุดคือคนที่รักในสิ่งที่ตัวเองเป็น

เหนือสิ่งอื่นใด สิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยคือ การยอมรับและภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น

คนเร าจะดูสวยมากขึ้น หากเราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเป็นคนที่สวย

ไม่จำเ ป็นว่า ต้องสวยให้เหมือนใคร แต่ควรพอใจในความสวยแบบเฉพาะของตัวเอง

เพียงเท่านี้ เราก็ดูส วยขึ้นได้ สามารถสวยจากภายในอย่ างยั่งยืน

ถ้าทำตามได้เป็นประจำล่ะก็ จากที่เคยถูกเมิน ต้องกลายมาเป็นถูกมองอย่ างแน่นอน