อย่าไปยุ่งกับคน 4 ประเภทนี้ ปล่อยให้เป็นไปตามก รรม

คนเราเมื่ออยู่ในสังคม ก็มักจะเจอคนมากมายหลายรูปแบบ หลากหลายนิสัยต่างกันไป

ทั้งในแบบที่เราชอบ และในแบบที่เราไม่ชอบ บางครั้งอาจจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกี ยจด้วยซ้ำ

เรามาดูกันว่าคนประเภทไหนกันที่เราควรหลี กให้ห่าง อย่ าพย าย ามไปเอาชนะคนเหล่านี้

เพราะถึงอย่ างไรคุณก็ไม่มีวันชนะอย่ างแน่นอน ลองมาดูกัน แล้วเราจะได้วางตัวได้ถูก

ปล่อยคนโง่ให้เป็นไปตามกร รมก่อนอื่นมาดูกันว่ายังไงบ้างที่เรียกได้ว่า “โง่”

1. คนก้าวร้าว กลบเกลื่อน

มีวิจัยมาว่าพวกฉล าดน้อยจะก้าวร้าวมากกว่าคือ เมื่อคุมสถานการณ์ไม่อยู่จนด้วยเหตุผล

อะไรไม่เป็นดังที่คิดจะมีอาการโมโห ก้าวร้าวกลบเกลื่ อนหวังสย บให้จบข่าว

2. คนเหนือตล อด

ไม่ใช่เหนือ-ใต้ แต่เป็นการมองว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นเสียดสี ติติงคนอื่นให้ตัวเองดูดี

ตัดสินโดยมีความลำเอี ยงเกาะติดตลอดมีวิจัยว่าพวกไอคิวต่ำจะรับอะไรได้ย าก

3. คนชอบโยนความผิ ด

คนธรรมดาถ้าผิ ด ก็จะรับได้และใช้มันเป็นบทเรี ยนแต่ถ้าผิ ด แล้วโยนความผิ ดให้คนอื่น เรียกว่า ‘โง่'(แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าตัวเองผิด)

4. คนคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

อันนี้สืบมากจากข้างบน คือ ยังคิดว่าตัวเองถูกต ลองสังเกตุได้ว่าเวลามีข้อขัดแ ย้ง จะเถียงจนกว่าจะชนะ ไม่มีฟังชาวบ้าน ใช้ต รรกะวิบั ติ เหตุผ ลวิบัติไปเรื่อยๆ

เข้าใจอะไรย าก ไม่เหมือนพวกฉลาดที่พร้อมจะเข้าใจ เห็นใจทำอะไรให้ใครช่วยเหลือ

ใครก็ไม่หวังผลแต่พวกคนโง่จะไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้ อัตตามันสูงเมื่อให้แปลว่า

ต้องได้รับตอบแทนก็คนอย่ างฉันอุตส่าห์ให้คนอย่ างเธอ ประมาณนั้น

มันไม่มีประโยชน์อะไรกับการเถี ยงกับคนโง่ถ้าต้องคุย ก็เอาเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวให้ตรงประเด็น

หรือ หยุ ดได้ก็หยุ ดดีกว่า เล็งจังหวะที่ควรจะหยุด

อย่ าพย าย ามเอาชนะ เพราะจะไม่มีวันชนะคนโง่และยิ่งบ้ าด้วยนี่

ต้องปล่อยให้เป็นไปตามก ร ร มจะใช้เหตุผล หลักฐานอะไรมาให้ดูก็คงไม่สนเผลอๆ

มีท้าทายกลับมา เราจะเสียอา รมณ์เองด้วยเอาเป็นว่าขอไม่เจอดีกว่านะ มันเหนื่ อย