3วิธีออมให้รวยเร็ วที่สุด สู่เศ รษฐีคนใหม่

หลายคนบอกว่า ทำงานทั้งชีวิตไม่รวยสักที ก็ต้องหันกลับมามองที่ตนเองก่อนว่าทำงานหนักก็จริง แล้วได้ทำการอ อมเงินด้วยหรือเปล่า

ถ้าทำแต่งานแต่ไม่รู้จักออมเงิน หมดหนทางที่จะร่ำร วยได้ แต่บางคนที่ทำงานเยอะและออมเงินเยอะ ก็ไม่เห็นร วยสักที

ซึ่งแตกต่างกันคนที่ทำงานพอสมควร และออมเงินพอสมควร แต่ทำไมถึงได้รว ยเอา รว ยเอา ตรงนี้เรามีคำตอบให้สำหรับทุกคน เรื่องง่ายที่หลายคนยังไม่รู้

การอ อมเงิน ใช่แต่เป็นเพียงเรื่ องของการแบ่งเงินรายได้ ไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราจำเป็นที่จะต้องทำเงินออมให้มีรายได้ด้วยตัวของมันเองด้วย อย่างเช่น

1.เลือกลงทุนกับผู้ที่เปิ ดโอกาส

สำหรับการลงทุนบางอย่างก็ต้องดูเรื่องของความเป็นไปได้ด้วยว่า การลงทุนแบบนี้มีโอกาสที่ดีหรือไม่ อย่างบางท่านอาจจะบอกว่า

มีเงินเดือนที่ 25,000 บาท และตั้งใจเก็บออ มเงิน 5000 บาท แต่แบ่งเงินออมออกมาเป็น 2 ก้อน คือ ส่วนของเงินสดที่เก็บอ อมไว้ 3 ส่วน

อีก 2 ส่วนเป็นการลงทุนต่อย อดเงินก็ทำได้ สมมุติว่าเราไปจองคอ นโดหรูที่มีระดับ ในราคาจองแล้วประกาศข ายต่อ

ด้วยราคาที่ไม่หวังผลกำไรมากนัก ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทำเงินที่ดี แต่ตรงนี้ก็ต้องดูเรื่องของตลาดและความเสี่ ยงด้วยอาจจะหาเพื่อนร่วมลงทุนแล้วช่วยกันทำก็ได้เช่นกัน

2.นำเงินออมมาลงทุน

การนำเงินออมมาลงทุน บางคนที่ไม่กล้าลงทุนเพราะกลัวข าดทุน ตรงนี้ถือว่าไม่ผิ ด ไม่จะเจอกับคำว่ารว ยอย่างแน่นอน

เพราะคนส่วนใหญ่ที่ทำการอ อมเงินนั้น จะต้องทำการลงทุนไปด้วย การลงทุนในที่นี้อาจจะหมายถึงการให้เงินออมของเราออ กดอ ก

ผลิตผ ลมากกว่าการเก็ บดอกเบี้ ยจากธนาคารเพียงอย่างเดียว หลายคนก็มาจัดสร รซื้อที่ดี หรือซื้อคอนโดเอาไว้ เกร็งกำไรได้อีกหลายเท่าตัว

3.ลงทุนธุรกิ จออ นไลน์

ตอนนี้เรื่องของธุ รกิ จออ นไลน์กำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ต้องบอกว่าเรื่องของการตลาดออ นไลน์นั้น โตอย่างต่ อเนื่ อง

หาช่ องทางการต ลาดได้แบบไม่หยุ ดห ย่อน ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างมาก ลองศึกษาช่องทางตรงนี้ดู

เพราะการลงทุนตรงนี้ถือว่าต่ำมาก ในเงินเก็ บเพียงเล็กน้อยก็สามารถต่อย อดเงินเก็บได้มากกมายมหาศ าลด้วยเช่นกัน

การออมเงินทุกวิธีถือว่าดีและถูกต้ องทั้งหมด และต้องบอกว่าใครที่เริ่มอ อมเงินก่อนถือว่าได้เปรี ยบที่สุด

เพราะการเริ่มต้นด้วยเงินก้อนเล็กคือการเริ่มต้นที่ง่ายและทำได้จริง ถ้าคุณรอให้เงินที่ได้มาเหลือเมื่อไหร่แล้วค่อยเก็ บเมื่อนั้นเงินในกระเป๋าของคุณมีเท่าไห ร่ก็ไม่ได้เก็บอย่ างแน่นอน