5 ข้ออ้างที่ทำให้คุณยังไม่มีเงินออมเงินเก็บ

หลายคนที่ยังไม่ได้เริ่มออมเงินหรือไม่มีเงินเก็บเป็นเพราะอะไรกัน

มาดู 5 เหตุผลหรือที่หลายคนใช้เป็นข้ออ้างที่เราไม่เริ่มเก็บเงินสักที

ถ้าแก้ไขแต่ละข้อได้ รับรองว่ามีเงิ นเ ก็บเป็นก้อนแน่นอนครับ

1.เงินเดือนน้อยไม่พอออม

2.ค่าใช้จ่ายเยอะ

3.มีหนี้ที่ต้อ งจ่าย

4.ตัวคนเดียวออมไปทำไม

5.อายุยังน้อยไว้ค่อยออม

1.เงินเดือนน้อยไม่พอออม

หลายคนคิดว่าการออมเงินจะต้องมีเงินเดือนเยอะ

เงินเดือนเหลือใช้เท่าไห ร่ค่อยเอามาออม

บอกเลยว่าเป็นความคิดที่ผิ ด

เพราะทฤษฎีการออมนั้น

เมื่อได้เงินมาเราต้องออมก่อนแล้วค่อยใช้

ไม่อย่ างนั้นก็คงจะเอาเงินไปใช้หมดและไม่เหลือออม

อีกอย่ างที่สำคัญคือไม่ว่าจะเงิ นเดือนน้อยหรือมากก็ออมได้

เพราะน้องๆ หลายคนที่เริ่มออมเงิน

ก็เป็นเด็กจบใหม่ที่ไ ม่ได้มีเงินเดือนสูง

แต่มีวินัย มีความสนใจที่จะออมเงิน

ลองเปลี่ ยนทัศนคติการออมจาก

จ ากที่โฟกัสเรื่องรายได้สูงหรือน้อย

เป็นเรื่องของการอย ากออมเพื่อเป้าหมายดูนะค รับ

2.ค่าใช้จ่ายเยอะ

บางคนบอกว่าช่วงนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะ

จะออมเงินทีไร มีรายจ่ายมาตลอด

ไว้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่อยเริ่มออม

ข้อนี้ก็เป็นความคิดที่ผิ ดครับ

เ ราต้องแยกเงินออมกับเงินที่ใช้จ่ายอยกจากกัน

อย่ างที่บอกคือได้เงินมาให้

ออมก่อนเหลือแล้วค่อยใช้ ไม่ต้องออมมากก็ได้

ออมพอเหมาะสมที่เราจะไม่ ลำบาก

3.มีห นี้ที่ต้องจ่าย

ช่วงนี้หนี้เย อะ ไม่พร้อมออมเงิน

ผมอย ากบอกว่าใครๆก็มีห นี้

เราต้องแยกให้ออกระหว่างห นี้กับเงินออม

ถ้าเรารอให้ไม่มีหนี้ ก็คงไม่มีเงินออม

เพราะความอย ากของเรามีตลอดเวลา

หนี้ชิ้นนี้หมดก็มีหนี้อันใ หม่

หากเป็นหนี้ก้อนใหญ่

เช่น บ้านกว่าจะผ่อนหมดก็ 10-20 ปี

ไม่ต้องรอ 10 ปีเลยหรอที่จะเริ่มออมเงิน

4.ตัวคนเดียวออมไปทำไม

สำหรับคนที่คิดว่าตัวอยู่ตัวคนเดียว

ยิ่งต้องออมเงินเยอะกว่าคนมีครอบครัว

เพราะในอนาคตเมื่อเ ราไม่มีรายได้

แต่รายจ่ายยังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

ก็จะไม่มีคนหารา ยได้หรือเลี้ยงดูเรา

ถ้ายิ่งไม่มีเงินเก็บที่เพียงพออาจจะลำบากได้

หรือหากวันนี้ยั งตัวคนเดียวก็ไม่แน่ว่าในอนาคต

อาจะมีคนมาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วย

แ ล้ววันนั้นหากไม่มีเงินเลย

เค้าจะอย ากใช้ชีวิตกับเราไหม

5.อายุยั งน้อยไวัค่อยออม

การออมเงินนอกจากเรื่องผลตอบแทนแล้ว

ระยะเวลายังมีส่วนด้วย

เพราะการอ อมเงินเร็วทำให้เราไม่ต้องออมสูง

และยังมีเวลาให้เงินทำงานออกดอกออกผล

ม ากกว่าการออมตอนอายุเยอะ

ซึ่งตอนนั้นอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้