10ข้อบอกสถานะว่าคุณกำลังรักหรือหลงแฟน

การใช้ชีวิตคู่ของคนเรานั้น ต่างมีเรื่องราวมากมายที่เข้ามาในชีวิตของเรา สำหรับใครที่ในตอนนี้กำลั งคิดว่าทำไมเราไม่มีคู่อย่างคนอื่น

ทำไมตัวเราเองมีความผิ ดหวัง ในเรื่องของความรักจนมากเกินไปความรักในอดีตนั้นเปรีย บเสมือนกับบทเรียนราคาแพ ง ที่สอนให้เราเข้มแข็งมากขึ้น

แต่หากใครที่กำลังคิดว่าตอนนี้มีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความ สุขกับความรักมากๆแต่จงรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่าการมีความรักนั้นมักมีคำว่า“รัก ”กับคำว่า“หลง”

ความรักของคุณเป็นแบบไหน หากเจอกับความรักที่ดีก็ดีใจด้วย แต่หากเจอความรักในรูปแบบ ของความหลง ก็ควรดูให้ดี

รักคือ..การสนับสนุนคือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันและกัน เป็นแรงผลักดันของกันและกันให้ฝันของฝ่ายตรงข้ามเป็นจริง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

หลง..คือการอยากให้อีกฝ่า ยทำตามใจฉันโดยไม่สนว่าเขาจะอยากทำหรือว่าเขาจะไม่อยากทำเลยเป็นเหมือนการบังคับ

รักคือ..การถามตัวเองอยู่เสมอว่ าจะทำอย่างไรให้เรา“ทั้งสอง”มีค วามสุข ให้ความสัมพันธ์ของเราราบรื่นดำเนินไปด้วยดี

หลงคือ..การถามตัวเอง ว่าฉันจะต้อง“ได้”อะไรจากเขาฉันจึงจะมีความสุข

รักคือ..การทำสิ่งที่อีกฝ่ายชอบด้ว ยความ“เต็มใจ”เพราะเรารู้ว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขายิ้มได้

หลงคือ..การ “อยาก”ให้อีกฝ่ายทำสิ่งที่เราชอบเพื่อที่เราจะได้ยิ้มออกรัก คือการยอมรับใน“ตัวตน”ของคนที่เรารัก

รักคือ..การให้“ความสบายใจ”เมื่อได้อยู่ใกล้ไม่ต้องบังคับม าครอบครอง เพราะทั้งสองต่างอ ยากเป็นของกันและกันร่วมใช้ชีวิตคู่อย่างสุขสบายใจ

หลงคือ..การคิดว่าตัวเองรักในตัวตนของเขาแต่จริง ๆแล้วเรารัก“เปลื อก”ของเขามากกว่า

(สำหรับผู้ชายลองคิดดูว่าถ้าแฟนเราแก่ตัวขึ้นมาหน้าย่อนยานเราจะยังรักเขาอยู่ไหม สำหรับผู้หญิงลองคิดดูว่าถ้าเกิดวิกฤติฝ่ ายชายไม่มีเงินไม่มีรถหรู

บ้านสวยเราจะยังอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาล้ มอยู่หรือไม่ถ้าไม่ลองกลับมา คิดกับตัวเองดีๆว่าเรารัก เขาเพราะอะไร)

รักคือ..กา ร“ปรับปรุง”ข้อเสียของเราเองเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุข (แต่เราต้องไม่ทุ กข์ด้วยนะไม่งั้นเปลี่ยนไป ไม่นานเราก็จะกลับมาเป็นคนเดิมอีก)

หลงคือ..การบอกให้อีกฝ่าย“เปลี่ยนแปลง”ตัวเองเพื่อให้เรามีความสุข

รักคือ..ความ“เข้ าใจ”ในความไม่สมบูรณ์แบบของเขาหลง คือความ“ต้องการ”ให้เขาสม บูรณ์แบบตามภาพที่เราวาดไว้

รักคือ..การ“ปรับตัว”ให้เข้าหากันทั้งสองฝ่ายหลง คื อการ“อยาก”ให้อีกฝ่ายปรับตัวเขาหาเรา

รักคือ..การ“ให้”โดยไม่ได้หวังว่าเราจ ะต้องได้อะไรตอบแทนในขณะเดียวกัน ผู้รับก็จะอยากตอบแทนความรักหากไ ด้มันมา

ดังนั้นถ้าได้คบคนที่มีจริตของ G i v e & T a k e ที่เหมือนกันจะอยู่กันได้น านกว่าคนที่มีความคิดเรื่องนี้ไม่เหมือนกัน

(เพราะฝ่ายที่ให้อยู่อย่างเดียวก็จะ รู้สึกไม่โอเคแม้ว่าเขาจะไม่หวังก็ตาม)

หลงคือ..การให้โดย“คาดหวัง”ว่าเขาจะต้องให้เราตอบแทน ถ้าเขาไม่ให้ตอบเราก็เป็นทุกข์ละ นี่คือความแ ตกต่าง ของคำว่ารักกับหลงลองสังเกตคู่ของตัวเองดูดีๆ

ว่าความรักของคุณนั้นแ ท้จริงแล้วเป็นแบบไหนกันแน่ แล้วจงเลือกใช้ชีวิตในแบบของตัวคุณเองแล้วจะ มีความสุข