4ข้อคิดมนุ ษย์เงินเดือน หากอยากมีรายได้ทางอ้ อมเพิ่มขึ้น

“การมีรายได้แค่ทางเดียวถือเป็นความเสี่ย งอย่างหนึ่ง ของชีวิตมนุ ษย์เงินเดื อน” คุณผู้อ่ านเห็นด้วยกับข้อความข้างต้น มากน้อยแค่ไหนครับ ?

สำหรับผู้เขี ยนแล้วข้อความข้างต้นเป็นจริงอย่างมากในยุคสมัยนี้ เพราะงานประจำที่หลายคนคิดว่ามันมั่นคง

แท้จริงแล้วมีความเสี่ ยงแฝงอยู่ เพราะหากเรามีรายได้ทางเดียวจากงานประจำแล้วเราเกิดปัญหาจากงานประจำ จนเราต้องตกงาน

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เราสร้างไว้ ทั้งค่าบ้าน ค่ารถ ค่าใช้จ่ายในบ้าน เราอาจถึงขั้นไม่มีปัญญาจะจ่าย ก็เหมือนกับการล้ มละ ลายทางการเงินเลยนะครับ!

เรามาดูกันดีกว่าว่าข้อคิดสำหรับชีวิตทำงานประจำแต่มีรายได้ทางอ้อมเป็นอย่างไรบ้าง

1.อย่าพึ่งพิงรา ยได้จากงานประจำแค่ทางเดียว

อย่างที่ผมกล่าวไว้ข้างต้น การพึ่งพิงรายได้ทางเดียวจากงานประจำถือเป็นความเ สี่ยงอย่ างยิ่งยว ด

เราไม่ควรประมา ทด้วยการหารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวครับ สำหรับคนที่คิดหาแผนสำรอง

คือ ทำงานเสริ มงานประจำไปด้วย ทำให้เรามีรายได้อย่างน้อยสองทาง ทั้งจากงานประจำ และงานเสริม จะช่วยปก ป้องความเสี่ ยงได้มากทีเดียว

2.มองหารายได้เส ริมจากสิ่งที่ชอบ

แน่นอนที่สุดว่าทุกคนย่อมมีสิ่งที่ชอบ ที่อยากทำ คงมีน้อยคนที่ไม่มีสิ่งที่ชอบอะไรเลยนะครับ สิ่งที่ชอบอาจ ได้แก่

งานเย็ บกระเป๋าทำมือ สาว ๆ บางคนชอบงานกระเป๋าทำมือน่ารัก ๆ และต้องเสียเงินไปซื้อกระเป๋ าที่เราอยากได้จนเก็ บเอาไว้เต็มบ้าน

เราสามารถทำเป็นอาชีพเสริ มได้นะครับ ด้วยการนำไปขายอ อนไลน์ หรือพัฒนาต่อไปเป็นซื้อมาขา ยไปในอนาค ตก็ได้

การเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจะช่วยให้เราทำมันได้นา นโดยเราไม่เบื่อนั่นเอง

3.เมื่อเราหาสิ่งที่ทำได้แล้วต้องพย าย ามพัฒนาต่อยอด

เมื่อเราหาสิ่งที่ชอบ และทำเป็นรา ยได้เสริ มได้แล้ว เราต้องรู้จักพัฒนาต่อย อดไปได้เรื่อย ๆ

โดยเริ่มต้นเราอาจจะทำเป็นรายได้เสริ มเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เราต้องคิดต่อยอ ดเพิ่มคุณค่าให้กับงานของเราครับ

เป็นธ รรมดาที่ช่วงแรกของการทำอาชีพเสริมจะต้องติดขัดบ้าง และเราอาจจะพบกับอุปส รรคทำให้เราท้อ

แต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนั้น ผมพบว่างานไม่ประจำถ้าเราทำดี ๆ มันทำเงินได้มากกว่า

หรือพอ ๆ กับงานประจำกันเลยทีเดียว สิ่งนี้อาจจะค้านความรู้สึกคนทำงานประจำ แต่เ ชื่อเถอะว่า หากเราตั้งใจจริง งานไม่ประจำทำเงินใ ห้เราได้จริง ๆ ครับ

4.ปรั บทัศนคติกับงานไม่ประจำเสียใหม่

บางคนมีทัศนคติที่ไม่ดีกับงานไม่ประจำโดยไม่รู้ตัว และยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือตัวฉุดไม่ให้เราก้าวไปไหนได้ไ กล

เพราะบางครั้งคนเราก็จำกัดขอบเข ตให้กับชีวิตของเราเองอย่างน่าเสียดาย และที่สำคัญเราไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ

ความเป็นจริงแล้ว เราสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด ลองก้า วออกมาสัมผัสกับประสบกา รณ์ใหม่ ๆ

งานประ จำนั้นอาจจะจำเจ แต่งานไม่ประจำจะทำให้เรารู้สึกถึงโลกใบใหม่ เมื่อเราได้สัมผัสมันบ่อ ยครั้งเข้า

มันก็จะกล ายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา และหากมันทำเงินให้เราได้ มันก็เป็นเรื่องดี จริงไหมครับ

ลองปรับไปใช้กันดูนะครับ สำหรับข้อคิดทั้ง4ข้อแล้วคุณจะรู้ว่าการหารายได้เสริ มจากงาน ที่ชอบจากงานไม่ประจำของคุณมันสนุ กจริง ๆ