10 สัญญาณเตรี ยมใจ ถ้าเขากำลังจะทิ้ งคุณโด นเทไม่รู้ตัว

เคยสงสัยในพฤติกร รมของคนรักบ้ างมั้ย ว่าจริงๆแล้วเขาคบคุณเพื่อหวังจะเป็นคนสุดท้ ายในชีวิตหรือเปล่า หรือคบไปวันๆ

หากเจอคนใหม่เขาก็อาจจะเทใจไปทางนั้นมากกว่า ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นเราจึงอยากจะชว นสาวๆ มาเช็ กสถ านะของตัวเองกันว่าใกล้ถึงวันที่เขากำลังจะทิ้ งคุณหรือยัง?

1. เขาเริ่มห่ างห ายจากการติดต่อจากคุณ เริ่มไม่ทั กแช ทก่อน เริ่มไม่โทรหา หายเงี ยบไปจากคุณดื้ อๆ

2. เขาเริ่มเป้นคนไม่มีเหตุผลกับคุณ ง อนบ่อย เวลาทะเล าะก็ไม่เค ยง้อ หนักมากก็ชอ บทำเรื่ องเล็กให้เป็นเรื่ องใหญ่ เออะอะไรคุณก็เป็นฝ่ ายผิ ด

3. เขามักจะเอาชนะคุณเสมอ คุณกลายเป็นฝ่ายที่ต้องยอมเขาทุกอย่าง เพี ยงเพ ราะอยากให้ความสัมพั นธ์ไม่ สั่ นคลอน

4. เขาไม่ชัดเจนกับคุณตั้งแต่แร กที่คบ คุณเองก็ไม่สามารถบ อกใครๆ ได้เต็ มป ากว่าเป็นอะไรกับเขา อยู่ในสถานะไหนกันแน่

5. เขามักจะพูดจากับคนอื่นด้วยความสุภาพ นอบน้อม อ่อนโยน แต่กับคุณเขาไม่เคยแ คร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไง

6. เขามักจะมีข้ออ้างที่คุณจั บไม่ได้ ไล่ไม่ทันเสมอ โดยเฉพาะเรื่องที่คุณสงสัยเกี่ยวกับผู้หญิ งคนอื่น

7. เขาไม่สนใจกับวันพิเศ ษอะไรของคุณเลย ไม่ว่าจะเป็นวันคร บรอบ วันเกิ ด หรือวันไหนๆ ก็ตาม

8. เขาเริ่มพูดคำว่า “อยากอยู่คนเดี ยว” , “ห่างกันสักพัก” หรือถ้าแ ย่จริงๆ ก็อาจบอกเลิ กคุณได้

9. เขาไม่คิดที่จะอยากตามหาคุณ เมื่อคุณลองห ายไปจากชีวิตเขา

10. เมื่อคุณจับผิดเขาได้ เขาจะไม่ใช้คำว่าขอโท ษ แต่จะเลี่ ยงหรือ หาเรื่ องให้คุณเป็นฝ่ ายผิ ด เพื่อกลบเกลื่ อนความผิดของตัวเอง

หากใครที่ลองเ ช็กหรือสังเกตคนที่คบอยู่แล้วพบว่าเข้าข่าย และตรงกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าครึ่ง นั่นอาจแสดงว่าถึงเวลาที่คุณต้องเริ่มเตรีย มใจ พร้อมรับมือกับการเลิ กร าไว้บ้างแล้วนะ