7 วิธีง่า ยๆหาผู้ชายดีๆมาไว้ข้ างกาย

ผู้ชายดีๆในโลกของความเป็นจริงยังมีคะ เพี ยงแค่สาวๆต้องรู้วิธีกา รและใช้เวลาสักหน่ อย อย่าเพิ่งรีบร้อนกับเรื่องแบบนี้

เพราะหากเจอผู้ช ายไม่ดี สาวๆเองนั่นแหละที่จะต้องมานั่งน้ำตาเช็ ดหัวเข่ า วันนี้จะมาบอกวิธีหาผู้ช ายดีๆมาไว้ข้ างกายค่ะ

1.สถานที่ก็สำคั ญ

อย่ามองหาความสัมพันธ์ย าวนานในที่ๆแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้ อย่างตามผั บหรือเว็ บไ ซต์ห าคู่

ไม่ใช่ว่าคนที่เจอในสถานที่แบบนี้ไม่มีทางเป็นคนดี แต่เพราะคนส่ วนให ญ่มักแค่มองหาความสัมพันธ์ฉาบฉ วย

จากคนที่เจ อกันมา กกว่า ดังนั้น คุณเองก็ไม่คว รคิดจ ริงจัง กับคนที่ไม่ได้คิดจ ริงจังกับคุณตั้งแต่แรก

2. อย่าพย าย ามจนเกินไป

ถ้าหากอยากเจ อผู้ชายดีๆ ก็ควรรู้จักอดทนรอบ้าง ไม่ใช่ตอบรับผู้ชายทุกคนที่เข้ามาในชีวิต

เพราะการทำแบบนั้นอาจทำให้คุณเจอคนไม่ดีเข้าง่ายๆ และสุดท้ ายคุณเองจะต้องมานั่งเสี ยใจทีหลัง

ทางที่ดี ก่อนจะคบกับใครก็ค วรศึก ษาเขาให้ดี เลือ กคบแต่คนที่คุณมั่นใจว่ารู้จักเขาดีพอแล้วเท่านั้นจะดีกว่า

3.จำไว้ว่าโลกนี้ยังมีผู้ช ายดีๆ อีกเยอะ

ถ้าความสัมพั นธ์มันไปไม่รอ ดแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องฝืนทนต่อไปอีก

เพราะเขาไม่ใช่ผู้ชา ยคนสุดท้า ยบนโลก ยังมีคนดีๆ รอที่จะทำความรู้จักกับคุณอยู่อีกมาก

ดังนั้น อย่าไปเสียเวลากับคนที่มองไม่เห็นค่ าของคุณ

และอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์เก่าๆที่จ บลงแล้วมาทำลายความสุขในปัจจุบัน

4. รู้จักให้กำลังใจคนรักของคุณ

หากคุณต้องการเป็นผู้หญิ งที่ผู้ชายคิดคบจริงจัง ก็ควรทำตัวให้สมกับเป็นผู้หญิงที่เขามองหา

ควรมีความเป็นผู้ให ญ่ให้มาก ไม่มีใครอยา กอยู่กับคนที่ไม่รู้จักพูดจ าให้กำลังใจกัน

และคอยม องโล กในแง่ร้ ายตลอดเวลาหรอก ดังนั้นคุณจึงควรเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับเขา

รู้จักรับฟัง ไม่ซ้ำเติ มเวลาที่เขาผิ ดพล าด เพราะหากยังทำตัวเป็นผู้หญิงเอาแต่ใจ

ที่สนใจแต่เรื่องขอ งตัวเอง คุณก็จะเป็นเพี ยงผู้หญิงคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาเท่านั้น

5. ตั้งมา ตรฐานไว้บ้าง

ไม่ใช่เรื่องเสียห ายที่คุณจะตั้งมาตรฐ านของแฟ นเอาไว้สูง

บางคนอาจยอม คบผู้ชายที่ไม่เอาไหน เพียงเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องอยู่เป็นโ สด

แต่ที่จริงแล้วความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิด เพราะเราควรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเอง

ดังนั้น เราจึงไม่จำเป็นต้องท นอยู่กับคนแ ย่ๆเพื่อแก้เหงาไปวันๆ

6.เปิ ดโอก าสให้ตัวเองได้เจอคนให ม่ๆ บ้าง

อย่าเลิ กติ ดต่ อผู้ชายแ ย่ๆ ที่คุณเคยคบและพาลคิดว่าเพื่อนๆ ของเขาจะมีนิสั ยเหมือนเขาหมด

เพื่อนไม่จำเป็นต้องมีนิสั ยเสี ยแบบเดียวกันเสมอไป บางครั้งเราก็ได้รู้จักผู้ชายดีๆ จากเพื่อนแ ย่ๆ ของเขานี่แหละ

เพราะฉะนั้น ควรทำความรู้จักกับคนใ หม่ๆอยู่เสมอ จะได้มีโอกาสเจอคนดีๆ มากขึ้น

7. มองหาคนที่จริงจังกับคว ามสัมพันธ์

ผู้หญิงหลายคนอาจมองว่าผู้ชา ยไม่ชอบการผูกมั ด จึงไม่ชอ บคบกับใครย าวนานเป็นเรื่องเป็นราว

แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ว่าผู้ชายทุกคนจะคิดแบบนั้น ผู้ชายที่ดีจะเกลี ยดการคบกันผ่านๆ

พวกเขาเองก็ต้องการความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเช่นกัน เพราะเขามองผู้หญิงที่คบเป็นคนสำคัญ

ที่เขาสามารถคุยได้ทุกเรื่อง ไม่ใช่คนที่เพี ยงแค่คุยกันแ ก้เห งาไปวันๆ