4 วิธีรับมือพวกที่ชอบแย่ งแฟนคนอื่นหน้ าต าเฉ ย

หากคุณเริ่มสังเกตเห็นพิรุ ธของแฟนว่าน่าจะเข้าข่ายแ อบมีซั มติ งกับผู้หญิงคนอื่น และดูท่าว่าแม่สาวคนนั้นก็จะร้ายไม่เบา งั้นเราก็ต้องเตรีย มตั้ งก าร์ดป้อ งกันไว้ก่อนดีกว่า

และนี่คือวิธีที่เราได้นำมาให้ส าวๆ เอาไว้ใช้กับผู้หญิ งประเภทนี้กันแล้ว เราไปดูกันดีกว่าต้องใช้วิธีไหนสู้กับคนแบบนี้ถึงจะส าสม

1. ต้องรู้จักคู่ต่ อสู้

ผู้หญิงที่ชอบฉ กแฟนชาวบ้านมักจะแฝงมาในคราบของเพื่อนร่วมงาม หรือคนคุ้นเคยที่ดูสนิทสนมกัน

บางทีก็อาจจะเป็นแฟนเก่าตัวดีของเขานั่นแหละ ซึ่งบางคนก็อาจต้องการแค่มี เ ซ็ กส์ กันเท่านั้น

แต่ในบางรายก็น่ากลัวที่อยากจะครอบครองคนรักของคุณ

ดังนั้นคุณต้องรู้วัตถุประสงค์ของพวกเธอให้ได้ว่าจริงๆ แล้วต้องการอะไรกันแน่และก็เข้าขั้นต่อไปได้เลย

2. แ ย็ บให้เขารู้ตัว

เมื่อคุณรู้จักคู่ต่ อสู้แล้ว และก็สังเก ตได้ว่าแฟนของคุณมีอาการเปลี่ ยนไป

และรู้รายละเอียดว่าเขาแอ บไปทา นอาหารมื้อค่ำด้วยกันบ่ อยๆ ดังนั้นคุณต้อง แ ย็ บ แฟนของคุณสักหน่อยแล้ว

ด้วยการใช้คำพูดเป็นอันดับแ รก “ฉันไม่รู้สึกไม่ค่อยสบ ายใจเล ยที่คุณไปทานอาหารกับคนอื่นโดยไม่บอก”

“เดี๋ยวนี้คุณไปทานอาหา รมื้ อค่ำน อกบ้านกับคนอื่ นบ่อ ยไปนะ” จริงอยู่ที่มันอาจจะทำให้คุณทะเล าะกันได้

แต่ลองนึกดูสิ ถ้ายิ่งคุณไม่พู ดให้เขารู้ตัวเลย เขาก็จะยิ่งได้ใจและเพิ่ มระดับคว ามสนิทกันมากกว่านี้

3. หลอ กล่อให้ห ลงก ล

ผู้ชายชอบผู้หญิงที่ใจกว้ าง เข้าใจในตัวเขา แต่หากคุณใจกว้ างเกินไป

ก็อาจจะกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เขาก ล้าทำผิ ดมากยิ่งขึ้น

จริงอยู่ที่คุณอาจต้องแก ล้งโ ง่บ้างในบางที แต่ก็อย่าทำให้เขาได้ใจมากเกินไป

คุณอ่ อนโย นได้ แต่อย่าอ่อ นแอ ดังนั้นคุณต้องมีขอ บเข ตของความใจกว้างตรงนี้

และทำให้แฟ นรู้ว่าคุณเป็นคนเด็ ดข าด

4. ให้ทา งเลื อกกับเขา

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ห้ามทำเมื่อรู้ว่าแฟนกำลังมีคนอื่นคือ อย่าพูดประโยคที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจในตอนนั้น

หรือมีทางเลือกให้เขาแค่สองทาง แต่คุณควรถามเขาก่อนว่าต้องการให้เป็นแบ บไหนกันแน่

เช่น “ถ้าคุณยังเห็นว่าความรักที่เรามีด้วยกันนั้น เป็นเรื่อ งที่ดีอยู่ ช่วยตั ดสินใจทำอะไรสักอย่างทีเถอะ”

“ความรักของเราก้าวมาถึงจุ ดที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ได้ คุณลื มแล้วหรอ ยังไงก็ช่วยทำให้มันชัดเจ นหน่ อยเถอะนะ”

เมื่อเหล่าผู้หญิงที่ชอ บฉ กแฟนคนอื่นนั้น เห็นว่าผู้ชายเริ่มจะไม่สนใจพวกเธอแล้ว

ทำให้เริ่มเปลี่ ยนเป้าหม ายทันที ซึ่งต อนนี้แห ละที่คุณต้องทำให้พวกเธอเห็นว่า

ความรักของคุณแ ข็งแ รงมากพอที่จะหยุ ดคนแบบนี้ได้

..จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สำคั ญที่สุดเลยในการรับมือพวกมนุ ษย์มือที่ส ามนี้

ก็คือการที่คุณจะต้องทำความรักไม่ให้มีช่ องว่าง โดยการห มั่นเติมความหวานให้แก่กัน

หรือหาเทคนิคต่างๆ เพิ่มเติม