7 เคล็ดลับเก็บเงินกับแฟ นไว้สร้า งอนาคตร่วมกัน สบ ายห ายห่วง

คนรักจริงที่หวังจะสร้างอน าคตร่วมกันน่ะ จะเอาแต่ใช้ชีวิ ตอยู่ไปวันๆ ไม่ได้นะจ๊ะ มันจะต้องมีการวางแ ผนอน าคตกันด้วย สิ่งสำคัญเป็นอันดับต้นๆ

ถ้าไม่อยากให้ชีวิตคู่ลำบ ากก็คือ การเก็ บออ มเงินนั่นเองจ้า วันนี้เรามีวิธีอ อมเงินง่ายๆ มาฝากกัน มาดูกันดีกว่าว่า จะต้องทำยังไงในมีเงินเห ลือเก็ บร่วมกันบ้าง

1.ลิ สต์ของที่อยากได้เป็นข้อๆ แล้วเรียงลำดับความสำคัญ

อยากได้อะไร อย่าเพิ่งใจร้ อนรีบซื้อ ให้คุณมานั่งลิ สต์ใส่กระด าษ แล้วเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง แล้วคุณจะเห็นชั ดเจนว่าคุณอยากได้มากกว่ ารายรับที่คุณมีแล้ว ให้มานั่งตั ดช้ อยส์ เลื อกซื้ ออันที่สำคัญที่สุดก่อนจ้า

2.กินบุ ฟเ ฟต์ห้ามเกินเดือ นละครั้ง

เพราะอุปส รรคของการเก็ บเงินก็คืออาหารบุ ฟเฟต์นั่นเองจ้า ตอนกินก็มีความสุขดี แต่พอกินเสร็ จทีไรเป็นต้องรู้สึกผิ ดทุกที งั้นมาตั้งก ฎ กินบุฟเฟต์เดือ นละครั้งกันดีกว่า ประหยั ดเงินไปได้เยอะเลย

3.ออกเร็วสักหน่อ ย เพื่ อนั่ งรถเมล์

อย่าติ ดนิสั ยออกสาย อะไรๆ ก็แท็ กซี่ ให้คุณเผื่อเวลาเพื่อนนั่งร ถเมล์สุดประหยัดกันดีกว่า รับลมเย็นๆ แถมเซ ฟเงินในกระเป๋ าไปได้อีกเยอะ

4.ของมื อส องพารวย

ซื้อหรือข ายของมือสองที่ตัวเองมีอยู่บ้างก็ดีเหมือนกัน เช่น เสื้ อผ้าเอ ย กระเป๋าเอ ย อะไรมีเยอะแล้วก็ขา ยทิ้งไปบ้าง คื นกำไรสู่ตัวเอง

5.ถ้าเงินเหลื อปล ายเดือนค่อยเอาไปใช้

หลายคนชอบติ ดนิสัย ใช้เงินตั้งแต่ต้นเดือน ลองเปลี่ยนใหม่มาเป็นใช้เงินปล ายเดือนดูสิ ให้เงินเหลือก่อนแล้วค่อยซื้อ จะช่วยให้มีเงินเก็บได้มากเลย

6.ดื่มน้ำเปล่าให้เป็นนิสั ย

นอกจากจะไม่อ้ วนเพราะน้ำหวา น น้ำอัด ลมแล้ว ยังดีต่อสุขภาพ แถมประหยั ดไปกว่าครึ่งเลยด้วยล่ะ เพราะน้ำเปล่าถูกกว่าเป็นไหนๆ

7.หยอดกระปุกวันละ 20 เป็นอย่างต่ำ

การที่คุณหยอ ดกระปุกกันวันละ 20 สองคนก็ 40 เนี่ย ในหนึ่งเดื อน คุณจะมีเงินเก็บร่วมกัน 12,000 หรือหากคุณมีกำลังทรัพท์มากกว่านั้นก็จะได้อีกหลา ยพัน เลยเชียวนะ

แต่ต้องมีกฏห้ ามเอาออกมาใช้เ ด็ดข าดเด้อ นี่เป็นเงินอน าคตของเราเท่านั้น คุณอาจจะแปะไว้เป็นกำลังใจว่า “เงินไปต่ างประเ ทศ” หรือ “เงินสร้ างเรือ นหอ” อะไรก็ว่ากันไป

เห็นมั้ยว่าการเก็บเงิ นร่ วมกันมันทำไม่อยากเลย แถมยังช่วยให้คู่ของคุณไม่ลำบากในอนาค ตอีกด้วย เพ ราะฉะนั้น ถ้ารักกันจริง ต้องช่วยกันออมเงินนะจ๊ะห นุ่มสาวทั้งหลาย