6 วิธีง้อแ ฟนเก่ าให้กลั บมารักและคบกับเราอีกครั้ง

ว่ากันว่า อะไรก็ไม่ยากเท่ าการง้อแฟนเก่าที่เคยหมดใจกันให้กลับมารักกันเหมือนเดิมหรอกใช่มั้ยล่ะคะ เปรีย บเหมือนแก้ วที่มันแต กแล้วจะต่อให้ติ ดก็คงยาก

แต่ถ้าคุณยังรักเขาอยู่ มันก็ไม่มีอะไรที่ยากเกินใจของคุณหรอกค่า วันนี้เราจึงอาสามาช่ว ยแล้ว กับ 6 สเต็ ปง้อแฟนเก่าให้ก ลับมารักเราอีกครั้ง

ลองทำตามนี้ดู ถ้าเขายังพอมีเยื่ อใยกับคุณอยู่บ้าง ก็หนีไปไหนไม่พ้ นหรอกค่า

1.เข้าหาเขาเหมือนต อนจี บกันครั้ งแรก

คุณยังจำความรู้สึกในตอนที่คุณจี บเขาแรกๆได้มั้ย ขอให้ย้อนกลับไปเป็นตัวเองในวันนั้นอีกครั้ง

คนที่คอยทำให้เขามีความสุข คอยเอาใจเขาทุกอย่าง สร้างความประทับใจให้กับเขาเหมื อนวันแรกเจอ

2.แก้ไขสาเห ตุที่ทำให้เลิ กกัน

คิดหาสาเห ตุที่เลิกกันว่าเป็นเพราะอะไร แล้วจัดการแก้ไขปรั บปรุ งตรงนั้นซะ อย่าให้มันกลับมาทำล ายรักของคุณอีก

3.ฟังเขาให้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน

จากที่แต่ก่อนคุณเอาแต่ฟังเสี ยงของตัวเอง ก็ให้เปลี่ ยนมาเป็นฟังเขาให้มากขึ้น เข้าใจในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสาร อะไรที่ไม่มองไม่ตรงกัน

ก็แก้ปัญหาและพูดคุยด้วยความเข้าใจ รับรองว่าเขาต้องรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนแน่นอน

4.ให้เวลากับใจเขา

อย่าเพิ่งเร่ งเร้ าความสัมพันธ์ ขอโอกาสกลับมาเป็นแฟน กันในตอนนี้ คุณต้องให้เวลาเขาได้คิดทบทวนและตัดสินใจอะไรบางอย่างก่อน เพราะคนเค ยเลิ กกันไปแล้ว

ถ้าจะกลับมาคบกัน ก็ต้องคิดทบทวนให้ถี่ถ้ว นหน่ อย แต่ในเวลานี้ คุณสามารถคุยโน้มน้าวใจให้เขาเอนมาทางให้อภั ยเราได้นะ

5.ขอโ ทษเรื่องราวในอดี ต

เมื่อเขายอมคุยกับคุณจนถึงจุดๆ หนึ่งแล้ว ให้คุณเอ่ยปากขอโท ษความผิ ดพลาดในอดีตที่เราเคยทำให้เขาเสียใจ

เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องเหล่านั้น และยังรู้สึกผิ ดอยู่เสมอ

6.บอกรักและขอโอก าสอย่างจริงจัง

เมื่อเห็นแก่เวลาอันสมค วรแล้ว ให้คุณเอ่ยความว่ารักออกมา ขอเป็นในเวลาที่คุณได้อยู่ด้วยกัน ได้สัมผัสตัวกันด้วยนะ

แล้วเขาจะสัมผั สได้ถึงไออุ่นที่คุ้นเคยนั้นอีกครั้ง จังหวะนี้แหละ ขอคบเขาอีกครั้งได้เลย

อาจต้องใช้ความพย าย ามและใจเ ย็นกับเรื่องแบบนี้สักหน่อย แต่ถ้าผลลัพธ์คือเขากลับมา มันก็คุ้มแส นคุ้มใช่มั้ยล่ะคะ

ยังไงเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบควา มสำเร็ จกับการง้อแฟ นครั้งนี้นะคะสู้ๆ