9 วิธีตั ดใจจากคนที่เขามองไม่เห็ นคุณค่าของเรา

แม้ว่าการเลิกราจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณนั้นเสียใจมากมาย แต่เมื่อเค้าหมดรักและเดินจากคุณไปแล้ว คุณจะต้องหันกลับมามองตัวเอง มองว่าคุณควรจะตัดใจ

ไม่ใช่มีแค่เค้าคนเดียว โลกนี้ยังมีผู้ชายหรือผู้หญิงบนโลกอีกมากมาย มองโลกให้กว้างๆ อย่านั่งคิดโท ษตัวเอง หรือคิดถึงสิ่งที่ผ่ านไปแล้ว

แต่จงก้าวไปข้างหน้า และคุณจะผ่านเรื่องเศร้ านี้ไปได้แน่นอนกับ 9 วิธีตั ดใจ จากคนรักให้เด็ ดขาด (ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังต กอยู่ในสถา นก ารณ์แบบนี้ นะคะ )

1.มองไปข้างหน้า และเยียวย าตัวเอง

เราไม่จำเป็นต้องเอาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตมาคิดหรอก เพราะสิ่งเหล่านั้น ก็เป็นแค่อดีตสูดลมห ายใจลึก ๆ และหมั่นจำใส่ส มองไว้ว่าความย ากลำบากจะค่อยๆ ทุเลาลงทีละน้อย

ทำให้คุณเป็นอิสระ และโล ดแล่นได้ ไม่ต่างจากนักแสดงในละครสั ตว์ จงมองเห็นตัวเอง มีความสุขกับชีวิตล้อมรอบด้วย ความสำเร็จ และคนที่คุณรักคุณสามารถมีชีวิต ตามที่ใฝ่ฝันได้

จงเลือกที่จะมีความสุขสร้างแรงบันดาลใจ และพยายามคิดในแง่บวก

4. ทำตัวให้ยุ่ งเข้าไว้

หากคุณมัวแต่นั่งดูทีวีกินพิ ซซ่า ชีวิตของคุณก็วนเวีย นอยู่แค่นี้แหละ ลองมองหางานอดิเรกใหม่ ๆ วางแผนสิ่งต่าง ๆ เข้าร่วมกลุ่มนัดเพื่อ นมาเจอกัน และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณควรตั้งเป้า และวางแผนเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย คุณจะรู้สึกฮึกเ หิม มุ่งมั่นอยู่ในโลกของความจริง อย่ามัวหลงระเริง อยู่กับภาพลวงตาในอดีตที่ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้ว

3. ทิ้งสิ่ งเก่าๆ และมองหาสิ่งใหม่ๆ

คุณไม่จำเป็นต้องจดจำ ทุกสิ่งที่ทำให้คุณเศร้าและโดดเดี่ยว คุณควรสนใจแต่สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจเอาล่ะ เรามาสลัดสิ่งเก่า ๆ ทิ้งและแปลงโฉ มให้ตัวเอง

ดูสดใสกันดี กว่าหาเสื้อผ้าใหม่ ๆน้ำหอมกลิ่นใหม่รองเท้าบู๊ ทคู่ใหม่หรือแม้แต่ผมท รงใหม่

4.นึกถึงอะไรก็ได้ 12 อย่างที่คุณรู้สึกดี

สมองของคนเราบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ไม่ซับซ้อ น มันสามารถโฟกัสเรื่ องราว บางอย่างได้ทีละเรื่องงั้น เราก็ควรโฟกัส แต่เรื่องดีๆสิ เมื่อคุณเริ่มนึกถึงสิ่งดีๆ 12 เรื่อง

ความพยายามในการจดจำทั้ง 12 เรื่องพร้อมๆ กัน จะทำให้คุณลืมนึกถึงคนรักเก่า ลองคิดถึงเรื่องง่ายๆ ที่คุณมีพร้อมแต่คนอื่นไม่มีสิ เช่น งานบ้านอาหารเตี ยงนอน ความสามารถ

ในการพูด และบรรดาเพื่อน ๆ ที่รักคุณเห็นไหมล่ะ ชีวิตของคุณก็ไม่ได้แ ย่ซะทีเดียวจริง ๆ แล้ววิเศษมากเลย ล่ะ

5. เป็นอาสาสมั คร

เลิกๆจมอยู่กับความทุกข์ และออกไปทำกิจกร ร มที่มีประโย ชน์กันดีกว่าทางเดียว ที่จะหลุ ดพ้นจากห้วงความคิดแ ย่ ๆ ไปได้

คือการไม่นึกถึงแต่ตัวเองและทำตัวให้เป็นประโย ชน์การคิดบวกสามารถเอาชนะ ความคิดในแง่ล บ ได้ทุกครั้ง

6. หางานอดิเรกให ม่ๆ

เลือกสิ่งที่คุณสนใจ ที่จะเรียนรู้จริงๆเลื อกอ่านนิตยสาร หรือชมภาพย นตร์ที่คุณสนใจ บางทีคุณอาจจะเริ่มเขีย นหนังสือ ฝึกโยคะหรือคิดค้นผลิ ตภัณฑ์ทำความสะอาดของตัวเอง

หรือไม่ก็ลองตกแต่งบ้านในสไตล์ใหม่ ๆ ก็ได้นอกจากกิจก รรมเหล่านี้ จะช่ว ยบริหารสมอง ของคุณมันยังสร้างสื่ อประสาทใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกด้วย ที่สำคัญมันจะช่ว ยกีดกัน อดีตของคุณออกไป

7. อย่าอีโก้สูง

เหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราปล่อยวางลำบาก คือการที่อีโก้ มักจะคอยบอกเราว่าเราน่ะคือคนสำคัญเราไม่ผิ ด และเราสามารถเอาชนะใครๆ ก็ได้ ดังนั้นคุณควรหันหน้าเข้าหากระดานวาดรูป

หรือนั่งไตร่ตรองกับตัวเองแล้วคิดทบทวนว่าคุณควรปรั บป รุงตัวตรงไหนบ้าง และก้าวต่อไป อย่างมั่นคง เลิกโทรหาเขา เลิกส่งข้อคว ามหาเขา และเลิกส่ องความเคลื่อนไหวบนหน้าเฟ สของเขาด้วย

8.อย่าคิดแต่ว่าตัวเอง ต้องเป็นฝ่ ายถูก

บางที คุณอาจเจ็ บช้ำน้ำใจกับคำพูดของเขา แต่คุณไม่จำเป็นต้องบี บคั้น เพื่อเอาคำขอโท ษจากเขาให้ได้คุณแค่เป็นฝ่ ายจบ และต้อนรับสิ่งใหม่ ๆ ที่ผ่านเข้ามาจะดีกว่า

ตอบสนองชีวิตของคุณด้วย การอยู่ท่ามกลางคนที่คิดบวกวางแผนทำสิ่งต่างๆ เพื่อคนที่คุณรักในโอกาสพิเศษ เช่น วันเ กิดหรือวันหยุด ท้ายที่สุดคนที่ใช่สำหรับคุณก็อาจจะเข้ามาแทนที่คนรักเก่าในไม่ช้า

9.ไขว่คว้าหาการเปลี่ ยนแปลง

เมื่อสม องของเราจมอยู่กับอดีตเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้า ต่อไปได้ดังนั้นเราจึง ควรเชื้ อเชิ ญการเปลี่ยนแปลง อันน่าตื่นเต้นเข้ามาในชีวิตเ ช่นการตกแต่ง หรือเพิ่ มสีสันใหม่ๆ ให้กับสิ่งที่อยู่รอบข้าง