5 นิสั ยของคนที่เขาว่าเป็นเมียน้อย

1.สร้างภาพให้ตัวเองดูดี

มีศีลธ รรม ย้ำบ่อยๆ ว่าไม่สนคนมีภรรย าแล้ว แต่ถ้าสามีคนอื่นโทรหาจะรีบรับรีบคุย

ส่งข้อความแชทก็รีบตอบกลับ นัดเจอก็ไปที่ใดไม่หวั่น แต่ปากก็ยังยืนยันว่าไม่สน

ไม่เคยคิดอยากได้ของคนอื่น เขามายุ่งเอง

เขาติดต่อมาเอง ขี้เกร งใจ เป็นคนปฏิเส ธคนไม่เป็น

2. ปากหวานพูดจาไพเร าะน่าฟัง

เอาใจเก่งโดยเฉพาะกิริย าออดอ้อน และทอดสะพาน

คุณผู้ชายทั้งหลายมักตกเป็นเหยื่ อคำไพเราะ

รวมถึงการเอาอกเอาใจ เชื่อฟังว่าง่าย

ดูเข้าใจโลกและน่ารักอยู่ตลอดเวลา

ไม่เหมือนภรรย าที่บ้านที่มักโดนเปรียบเทียบในแง่ร้า ยเสมอ

3. มักดูเจียมตัวทำตัวน่าสงสาร

ไม่ระรานใคร เมี ยน้อยส่วนใหญ่ มักพูดเสมอว่า

พอใจอยู่ในที่ของตนยอมรับสภาพได้ ไม่คิดระรานเมี ยหลวง

ไม่อย ากสร้างความร้านฉานให้ครอบครัวคนอื่นขออยู่เงียบๆ

แต่บา งคราว ก็โทรหาสามีคนอื่นบ่อยๆ เวลาเขาอยู่กับครอบครัว

หรือบางคราวก็แกล้ งโทรผิดเข้าเบอร์เมี ยหลวง

ถ่ายรูปคู่กับสามีคนอื่นโพสลงในเฟสบุ๊คแล้วเปิดสาธารณะบ้างก็เท่านั้น

4.ขอแค่สนุกเป็ นครั้งคราว

ไม่มีผูกพัน พอใ จก็มา เบื่อแล้วก็ไปง่ายๆ ชิ วส์ๆ

แต่ถ้าวันใดสามีคนอื่นไม่มาหามักกระวนกระวาย

โทรอ้อน เช้า สาย บ่ายค่ำ แสดงอาการเหมือนอยู่คนเดียวไม่ได้

เมื่อผู้ชายเริ่มออกห่าง เริ่มมีข้อแม้ด้วยข้ออ้างว่าขอเวลาทำใจ

รักมากตัดขาดกันไม่ได้ ต้องใช้เวลา

พฤติกรร มกลับไม่ง่ายไม่ชิ วส์เหมือนอย่างที่พูดเลย

5. เก่งเรื่อ ง บ นเ ตี ยง

เรื่องนี้คงไม่ต้องอธิบาย เมียน้ อยที่มัดใจสามีคนอื่นได้อยู่มัดเพราะเ รื่ อ ง บ น เ ตี ย ง

นั้นเด็ดถึงทรว งชนิดลืมกันไม่หลง และคุณผู้ชายที่ลุ่มหลงก็ยากยิ่งที่จะถอนตัว

เมียน้อยนั้นไร้ศีลธรรม ไร้ความละอายต่อบ าป

ทำให้ปัญหาครอบครัวเรื่องเมี ยน้อยแพร่ขย ายกันไปวงกว้างและผู้ชายหลายคน

กลับมองว่าเรื่องการมีภรรย าหลายคนเป็นเรื่องปกติ

ซึ่งปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นเลย ถ้าคุณผู้ชายรู้จักพอ

รู้จักระงับยับยั้งความต้องการ และซื่อสัตย์ต่อคู่ของตน