7 พิรุ ธของผู้ชายเมื่อเขาแอบนอกใจคุณมีคนอื่น

ศีลธรรมในใจคนทุกวันนี้มันต่ำลงทุกที จะหาคนรักที่จริงใจ ซื่อสั ตย์ รู้จักพอสักคนนั้นยากมาก

ยิ่งเดี๋ยวนี้สิ่งล่อต าล่อใจมันเยอะ ผู้หญิงก็เล่นด้วย ทำไม่รู้ไม่ชี้ว่าเขาจะมีเจ้าของหรือยัง

อยากได้ก็จะเอาแบบไม่รู้จักผิดชอบชั่ วดี ถ้าคุณมัวแต่เชื่อใจคนผิด

อาจกลายเป็นคนโง่ที่ถูกน อกใจนอกกายโดยไม่รู้ตัว มีวิธีจับพิรุธของผู้ชาย

เมื่อเขาแอ บนอกกา ยคุณ มาบอกกันไปดูพร้อมกันเลย

1. ดูดีขึ้นผิดหูผิดตา

อยู่ๆแฟนของคุณก็ลุกขึ้นมาอัพลุค ดูแลตัวเองดีจนผิดหูผิดตา ซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกตู้

ฟิ ตหุ่นให้ดูดี(แต่เมี ยไม่เคยได้ดู) ตัดผมทรงใหม่ไม่รู้ว่าจะทำไปมัดใจสาว หรือเอาใจที่ไหนนะ

2. ลีลาใหม่ๆบนเตี ยง

คนเคยๆ คุณย่อมรู้ดีที่สุดว่า แฟนของคุณเวลาบรรเลงเพ ลงรักบนเตี ยง

เขามักจะชอบแบบไหน แต่ไม่รู้พักหลังเขาไปเรียนรู้ตำราใหม่จากใครมา

ท่วงท่าลีลาจึงผิดเพี้ย นไปจากเดิม

3. ไม่มีมูลหมๅไม่ขิ้

เวลามีใครมาพูดมาบอกอะไรเกี่ ยวกับแฟนคุณให้ฟัง ก็รับฟังไว้บ้าง

ไม่ใช่หลับหูหลับตาเ ชื่อเเต่แฟน ไม่มีมู ลหม าไม่ขี้

เขามายุแล้วจะได้อะไร ยิ่งถ้ามีหลายๆคนมาพูดว่าเห็นแฟนคุณ

ไปที่ไหนต่อไหนกับคนอื่น ตามไปจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยค่ะ

4. กลับบ้ านผิดเวลา

ทั้งที่เมื่อก่อนจะกลับบ้านตรง แต่พักหลังกลับดึก กลับเช้า

อ้างว่าติดประชุม งานยุ่ง กินเลี้ ยงที่บริษัท นัดกับลูกค้า

กลายเป็นคนเอาการเอางาน หรือแอบไปเอาใครกันแน่

5. ทำดีผิดจนผิดสังเก ต

เรียกอีกอย่างว่าทำดีกลบเกลื่อน หรือทำดีเพราะรู้สึกผิดนั่นแหละค่ะ

อยู่ๆก็มาพูดดี ทำดี อยากได้อะไรก็หามาให้ กลับช้าก็มีของมาขอโท ษ

หรือเขากำลังเบี่ ยงเบนความสนใจ แล้วแอ บนอกกายแบบเนียนๆ

6. ชอบบ่นว่าเหนื่ อย

ไม่รู้ไปทำอะไรมา งานก็ทำเหมือนเดิม แต่เดี๋ยวนี้เขากลับชอบบ่ นว่าเหนื่ อย

เพลียง่าย ชอบหนีหลับก่อน ไม่ยอมทำการบ้านกับคุณ

หรือว่าเขาแอบไปลงสน ามกับใครมาก่อนแล้ว

7. ชอบทำลับๆล่อๆ

คนทำผิด ต่อให้ใครไม่รู้เขาก็รู้อยู่แก่ใจ และกลัวว่าคุณจะจับได้

อาการร้อนตัวเวลาคุณถาม โมโหกล บเกลื่ อน

หรือชอบแอบไปคุย แอบไปแช ทลับๆล่อๆ แบบนี้มีแววว่าซุ กใครไว้แน่ๆค่ะ

รักกันต้องเชื่อใจ แต่ถ้าพิรุ ธมันเยอะขนาดนี้

ก็อย่าให้รักมันทำให้คุณกลายเป็นคนโง่นะคะ