รู้ให้ทัน 12 พฤติกร รมผู้ชายคบซ้อน

พฤติกร รมผู้ชายคบซ้ อน ดูยังไง เพราะบางทีเราก็อยู่ใกล้ชิดกับเขาตลอดเวลา อีกทั้งเขายังไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคนอื่นมาทำให้เราเสียใจเลย

แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้คบซ้ อนอยู่ ความรัก คือความปรารถนาที่ชายหญิงหลายคู่อยากจะมีไว้ครอบครอง

ด้วยมันทำให้เราสุขใจ คลายความเหง า อีกทั้งได้รู้ว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่เพื่อดูแลใครอีกคนไปนานๆ อันที่จริงแล้ว

เรื่องรักๆ ใคร่ๆ มักมีความซั บซ้ อนมากกว่านั้น บางคู่ที่เราเห็นว่ารักกันดี ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด ไม่มีเรื่องการนอกใจ

หรือความเจ้าชู้มาบั่นท อนชีวิตคู่ลงได้ แต่เมื่อสืบลึกเข้าไปแล้ว เราอาจพบว่ารักครั้งนี้ของพวกเขาไม่มีอยู่จริง

ผู้หญิงที่ถูกเทิ ดทูนว่าเป็นแ ฟน กลับกลายเป็นแค่คนมาทีหลัง เพียงรอวันให้ผู้ช ายเลือกเท่านั้นว่าเขาต้องการจะอยู่กับใคร

ดังนั้นแล้วเพื่ อป้องกันไม่ให้เราต้องตกอยู่ในสถานะ “ตัวเลื อก” เป็นเพียงหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ผู้ชายอยากเก็บเอาไว้

จะได้รู้ว่าพฤติกร รมผู้ชายคบซ้อนดูยังไง ถ้าอยากรู้แล้วก็ตามเรามาขอบอกเลยว่าทั้ง 12 ข้อนี้ ถ้าผู้ชายของเราทำเกิน 6 ข้อแสดงว่าเขากำลังค บซ้อ น แน่นอน

1. ปลีกตัวไปคุ ยโทรศัพ ท์เรื่องธุรกิจอยู่บ่ อยครั้ง

ทั้งๆ ที่ผู้ชายบางคนทำงานแค่อาชีพเดียว แต่ทำไมการเจรจ าทางธุรกิจของเขาถึงมีมากมายและบ่อยครั้งนัก

หากเป็นธุรกิจจริงๆ แล้วสถานที่นั้นก็ไม่ได้เสี ยงดังมาก หรืออยู่ในห้องนอ นด้วยซ้ำ แต่เขากลับปลีกตัวไปรับโทรศั พท์อยู่เรื่อย

กดรับสายต่อหน้าเราก็ไม่ได้ ต้องไปก ดรับสายที่อื่นเท่านั้น อย่างนี้ควรตั้งข้อสงสัยไว้ก่อน ว่าที่เขาไปคุยใช่เรื่องธุ รกิจจริงหรือไม่

2. ถ้าโทรไปหาเขานอกจากเวลานัด เราแทบจะติดต่อกั นไม่ได้เลย

คู่รักหลายคู่มักจะมีเวลาสำหรับโทรคุยหรือส่งข้อความหากันทางไ ลน์เป็นประจำอยู่แล้ว เช่น ตอนก่อนเข้างาน, เวลาพักเที่ยง

หรือช่วงก่อนนอน แต่หากลองโทรหาเขานอกเหนือจากเวลาที่คุยกัน แล้วเขาตั ดสายเราทิ้ งหรือปิ ดเครื่ องหนี

ยิ่งเป็นช่วงหลังเลิกงานที่น่าจะเป็นเวลาที่ว่างที่สุดด้วย ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเขาอยู่กับผู้หญิ งอีกคนในเวลานั้นแน่นอน

3. เขาเปิ ดโทรศัพท์ให้เป็นโห มดเครื่ องบินเมื่ออยู่กับเรา

ผู้หญิงบางคนอาจไม่เคยเจอกับปัญหาว่าเขาชอบแ อบไปคุยโทรศัพท์หรือแอ บพิมพ์ข้อความหาใคร

นั่นก็เพราะว่าเขามาเหนือกว่านั้น ด้วยการเปิ ดโทรศัพท์ให้เป็นโห มดเครื่ องบินไปเลย

ไม่ต้องมากังวลใจว่าจะมีข้อความเข้าตอนไหน แค่นี้เราก็จั บพิรุ ธเขาไม่ได้แล้ว

4. เขามีโทรศัพท์ 2 เครื่ อง

ด้วยโทรศั พท์สมัยนี้ แบตเต อรี่มักจะหมดไวเหลือเกิน ทำให้หลายคนเลือกที่จะพกโทรศัพท์ไว้ 2 เครื่อง

เผื่ อมีอะไรฉุ กเฉิ นจะได้ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องได้ทันที แต่นั่นแหละคือช่องว่างของการนอกใจอย่างง่ายดา ย

แทบจะไม่ต้องคอยระแวดระวังอะไรนัก อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้คุยกับผู้หญิงคนแรก อีกเครื่องหนึ่งเอาไว้คุยกับผู้หญิงคนที่ 2 ได้อย่างสะดวก

จะตอบข้อความหรือลงรูปในเฟ ซบุ๊ก ก็ไม่ต้องกลัวว่าลงหรือคุยด้ วยผิดคน เพราะแค่เปลี่ ยนโทรศัพท์ก็เปลี่ยนคนคุยได้แล้ว

ดังนั้น ถ้าแฟนใครพกโทรศั พท์หลา ยเครื่องแล้วละก็ คงต้องสำรวจและต รวจตราให้ดีหน่อยนะ

5. คุณรู้จักแค่เพื่ อนฝั่งเดียวของเขา

การรู้จักเพื่อนฝั่งเดียวในที่นี้ หมายถึงเรารู้จักแค่เพื่อนที่ทำงานโดยไม่รู้จักเพื่อ นสมัยเรียนของเขาเลยสักคน

หรือบางทีก็รู้จักแค่เพื่อนสมัยเรียนของเขา หากเป็นเพื่อนที่ทำงานก็แทบจะไม่เคยเห็นหน้า ขนาดในเฟซ บุ๊กยังไม่มีภาพของเพื่อนๆ กลุ่มนั้นเลย

นั่นเป็นเพราะเพื่อนกลุ่มที่เราไม่เคยเจอ อาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าเราก็เป็นแฟนของเขาอีกคน

6. มีตารางเว ลาพบปะกันแบบชัดเจน

เวลาจะนัดเจอกับเรา เขามักจะกำหนดเวลาหรือวันที่เอาไว้อย่างชัดเ จน ไม่เคยนัดเรานอกเวลานั้นเลย อย่างถ้าเขาเคยนัดเราเฉพาะวันจั นทร์ – ศุกร์

จะช่วงกลางวัน หัวค่ำ หรือดึ กดื่ นแค่ไหนเขาก็พร้อมมาเจอ แต่ถ้าลองเป็นวันหยุดอย่างเสาร์ – อาทิตย์

เขาก็จะพยายามบ่า ยเบี่ ยงไม่ยอมมาเจอ หาเหตุผลสา รพัดมาอ้าง นั่นเป็นเพราะเขาจัดตารา งเวลาที่จะมาเจอเราและเจ อผู้ห ญิงอีกคนไว้อย่างดีแล้วนั่นเอง

7. เขามักจะพาเราไปเด ตในสถานที่เงี ยบสงบ

ในใจเราคงคิดว่า ดีจัง สงสัยเขาคงชอบความโรแ มนติก อยากหนีความวุ่นว ายต่างๆ เพื่ออยู่กับเราเพียง 2 คนเท่านั้นแน่เลย

แต่หากรองคิดอีกแง่หนึ่ง บางทีอาจจะเป็นเพราะกลัวเราบังเอิ ญไปเจอคนรู้จักเขาต่างหาก ยิ่งถ้าคุณอยู่ในจังหวัดเล็กๆ

โอกาสที่จะเจอเพื่ อนของเขาก็ง่ายมากขึ้น ดังนั้นลองนัดเจอคุณผู้ชายแ ถวที่ทำงานของเขา ไม่ก็สถานที่ที่เขาชอบไปกับเพื่อนบ่อยๆ ดู

จะได้รู้ว่าเขาอยากหลบซ่อนเราจากหญิงคนรักที่มีอยู่แล้วจริงไหม

8. เขามีเฟ ซบุ๊ก 2 บัญชีผู้ใช้

ขอให้สาวๆ อย่าชะล่าใจเด็ ดขาด ว่าเฟ ซบุ๊กที่เขาขึ้นสถานะว่าคบหาดูใจกับเราแถมยังลงรูปคู่กันเต็ มไปหม ดนั้นเป็นเพีย งบัญชีเดียวที่เขามี

บางครั้งเขาอาจจะมีเฟ ซบุ๊กอีกหนึ่งอันที่บล็ อกเราไว้ไม่ให้เห็น รวมถึงบล็ อกเพื่อนๆ ของเราไม่ให้เห็นบัญชีนั้นอีกด้วย

ทางที่ดี ควรปล อมตัวเป็นนักสืบอ อนไลน์สักวัน ค้นหาชื่อที่คิดว่าน่าจะเป็นน ามแฝงของเขา แล้วตามไปส่องดูว่าในเฟ ซบุ๊กนั้น เขาเป็นแฟนกับผู้หญิงคนอื่นอยู่หรือเปล่า

9. เมื่อกลั บถึงบ้านแล้วเขาไม่เคยโทรแบบวิดีโอหาเราเลย

เป็นคนรักกันก็อยากจะมองเห็นหน้ากันตลอดเวลา หรือไม่ก็แค่อยากจะเห็นว่าพอกลับถึงห้องแล้วเขาชอบทำอะไร

อาบน้ำหรือยัง ใส่ชุดนอ นแบบไหนเท่านั้นเองแต่ผู้ชายบางคนกลับปกปิดอ้างเพียงแค่ว่าเขินอ าย ไม่อยากจะคุยแบบเห็นหน้า

ถนัดพิ มพ์คุยกันเสียมา กกว่า ถ้าอย่างนั้นต้องระวังให้ดี บางทีอาจจะมีสาวสวยนอนข้างเคี ยงเขาอยู่ก็เป็นได้ เลยไม่อยากให้โทรแบบวิดีโอหา

10. เราแทบจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหน

นี่คือความลับข้อสำคัญที่เขาพยๅยๅมบ่ายเบี่ยงไม่เอ่ยปากถึง ว่ากินข้าวอยู่ที่ไหน ไปเที่ยวกับใคร กลับบ้านตอนไหน

เนื่องจากผู้ชายที่คบซ้อนเขารู้ดีว่าผู้หญิงเราจับผิ ดเก่งเพียงใด แค่บอกว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน ผู้หญิงเราก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตรงนั้นทุกอย่างแล้ว

11. ชอบตอบตกลงนัดกับเรา แต่สุดท้ายก็เบี้ ยวนัด

เวลามีนัดอะไรที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าสัก 1 – 2 สัปดาห์ เขามักจะตอบตกลงเอาไว้ก่อนให้เราชื่นใจ เช่น เราจะต้องไปงานบว ชของเพื่อนสนิท

เขาตกลงว่าจะไปด้วยกันแน่ๆ ทั้งจ องรถ จองโรงแรมเอาไว้ พอถึงวันจริงก็กลับมาปฏิเส ธเสียอย่างนั้น นั่น

เพราะเขารู้วิธีเอาใจผู้หญิงอย่างเราดี ตอบตกลงให้ดีใจไปก่อนค่อยปฏิเส ธทีหลัง เนื่องจากผู้หญิงคนแรกได้ชวนไว้ก่อนแล้วนั่นเอง

12. เขาไม่เคยมองภาพอน าคตการแต่งงานกับเรา

จะเรียกว่าไม่เคยก็ไม่ได้แต่เขาไม่รู้ต่างหากว่าควรวางแผนอนาคตนี้กับใครคนแรกที่คบก็ดีแสนดี ส่วนผู้หญิงที่คบซ้อ นก็น่ารักเหลือเกิน

หากปล่อยใครไปคงทำใจลำบาก ถ้าอย่างนั้นเราควรช่วยให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นด้วยการเดินออกจากชีวิตผู้ชายแบบนี้มาจะดีกว่า

ถ้าผู้ชายของเราไม่ใช่คนมีโลกส่วนตัวสูงเป็นทุนเดิม แต่กลับมีข้อสงสัยเหล่านี้เกินกว่า 6 ข้อ บอกได้เลยว่าเขากำลังมีพฤติกร รมคบซ้อนอยู่แน่นอน

ควรพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา อย่าปล่อยให้ตัวเองเสียโอกาส ด้วยการเป็นแค่ตัวเลือกของคนอื่นจะดีกว่า