5วิธีคิดของคนฉลา ดชีวิตเขาเลยไม่เคยลำบาก

1. ปล่อยมันไป

อย่ าเสี ยเวลากับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว อะไรผ่านแล้วให้ผ่ านไป

อย่าจมปลักกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้

และเวลาก็ยังเดินต่อไปไม่เคยห ยุด

หรือเดินชาลงเลย จบไปแล้ว ทิ้งเป็นอดีตไปเลยเราต้องอยู่กับปั จจุบัน

จะได้ทำอนาค ตให้ดีที่สุดทุกวินาทีที่เราจมอยู่กับอดีต

จมอยู่กับความทุกข์เราแค่อยู่เพื่อ

หายใจทิ้งไปวันๆไม่เรียกว่าการใช้ชีวิต

การใช้ชีวิตคืออยู่แล้วต้องอยู่แบบมีความสุ ข

2. ทำตามความต้องการ

ของคุณมากความคาดหวังของคนอื่น ทำตามหัวใจเรี ยกร้อง

อยา กเป็นแบบไหนอย ากเรียนอะไร

อย ากประกอบอาชีพแบบไหนอยากกินอะไรอยากเที่ย วที่ไหน

จงทำในสิ่งที่ตนเองหลงไหลไม่ใช่สิ่งที่คนรอบข้างหรือ สังคมบอกว่าดี

เพราะ บางอย่ างอาจจะดีสำหรับคนอื่นแ ต่อาจไม่ใช่สำหรับเรา

3. เลิกแ คร์ เลิกใส่ใจ

ในบางสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่แ คร์อะไรที่ไม่จำเป็น

คนจะมองเรายังไง จะคิดว่าเราเป็นยังไงจะพูดถึงเรายังไง

จะวิจารณ์การใช้ชีวิตของเรายังไง ไม่จำเป็นต้องแ คร์ไปซะทุกเรื่องหรอก

ชีวิตมันสั้นเกินกว่าเราจะเสี ยเวลาไปกับอะไรที่ทำให้ไม่มีความสุข

จำไว้ใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญอันล้ำค่า

อย่าเสี ยเวลากับสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่

4. ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ก้าวต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

จะผิดหวัง จะสูญเสี ยเราต้องก้าวต่อไปข้างหน้าได้เลยทันที

ไม่มีเสี ยเวลาคร่ำครว ญ มุ่งไปที่สิ่งที่

เราต้องการในชีวิตต้องไม่มีอะไร หยุด หรือ ขวางหน้า เราได้

5. คิดบวกเข้าไว้

เชื่อมโยงทุกอย่ างกับความคิดบวกทุกเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้น

ล้วนเอาความคิดบวกมาเชื่อมโยงได้หาเหตุผลที่ทำให้เรา

ขอบคุณที่มันเกิดขึ้น มองให้ทะลุถึง

สิ่งที่ดีที่สุด ที่เราจะเรียนรู้จากมันได้

1. ความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีบ้า นหลังใหญ่ แต่อยู่ที่ในบ้านนั้นมีรอยยิ้มเสี ยงหัวเราะ

2. ความสุขไม่ใช่รถคันหรู แต่คือการขับรถถึงบ้านปลอดภัย

3. ความสุขไม่ใช่การมีเงินเก็บเยอะ แต่หมายถึงการมีเวลาได้ทำในสิ่งที่ชอ บ

4. ความสุขไม่ใช่คนรักเราสวยหรือหล่อ แต่คือ การได้เห็นร อยยิ้มของคนที่เรารักได้บ่อยแค่ไหน

5. ความสุขไม่ใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์แต่..เป็นใครๆก็บอกว่าคุณเป็นคนที่มีศั กดิ์ศรีน่าเคาร พนับถือ

6. ความสุขไม่ใช่ การได้กินอาหารดีใช้ของแ พงๆ แต่คือการมีสุขภาพร่างกา ยแข็ งแรง

7. ความสุขไม่ใช่ตอนประสบความสำเร็จมีคนยินดี

แต่เป็นตอนผิดหวังแล้วมีคนคอยช่วยเหลือและให้กำลังใจทำเถ อะแล้วจะ โคต รมีความสุข