โกรธแค่ไหนก็อ ย่าทำ 6 อย่างนี้กับคนอื่น หากไม่อยากเสียใจภายหลัง

อารมณ์จากความโก รธ เป็นสิ่งที่น่ากลัว เพราะในบางครั้ง

เราอาจควบคุมสติของตัวเองไม่ได้

เผลอพูดจา เผล อทำร้ า ยร่างกายของคนอื่นแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจ

นั้นเป็นเพราะเพียงอารม ณ์ชั่ ววู บเท่านั้น

6 อย่างอย่าไปทำกับใครตอ นโกร ธ

หากไม่อยากเสียใจภ ายหลัง

1. อย่ าตัดสินใจอะไรขณะโกร ธ

เพราะอารมณ์ชั่ววูบที่เกิดขึ้น อาจนำพาไปสู่การตั ดสินใจที่ผิดพลาดได้

2. อย่ าขับรถเด็ดขา ด

ในห่วงเวลาที่อารมณ์เราไม่มั่นคงจะทำให้เราใจร้อนและขา ดสติ ทำให้เกิดอุบั ติเหตุได้สูง

3. อย่ าเพิ่งพูดอะไรขณะโกร ธ

ถ้ารู้ตัวให้รีบหยุ ดเพราะอาจจะเผลอพูดในสิ่งที่ ทำให้เราต้องกลับมาเสียใจในภายหลังได้

4. อย่ าเพิ่งเล่าอะไรให้ใครฟังขณะโกร ธ

เพราะตอนนี้เรากำลังไม่มีสติอะไรมากพอ

5. อย่ าโพสต์อะไรลงโซเชี ยลขณะโกร ธ

การระบายอารมณ์เพี ยงชั่ววู บโดยไม่ทันคิด อาจจะส่งเสียที่เราเองก็คาดไม่ถึงตามมาก็ได้

6. อย่ าปฎิเสธความโกร ธ

ถ้าโกร ธก็ยอมรับกับตัวเอง ไปเลยว่ากำลังโกร ธ ถ้าเราไม่ยอมรับว่าโกร ธ

เราจะดับอารมณ์โก รธนั้นลงไม่ได้เพราะเราเชื่อว่า

เราไม่ได้โกร ธ แต่จริงๆแล้วเรากำลังโกรธอยู่

นับ 1 2 3 4 และ 5 ในใจ พย าย ามเรียกสติกลับมา

เพื่อหาทางยุติความโกร ธลงความโกร ธเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน

ทั้งคุณและผมไม่ว่าใครก็ตาม

เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ปัญหาคือหลังจากมันเกิดขึ้นมาแล้ว

ตัวเรามีวิธีการรับมือกับมันอย่ างไร ?

เพราะหลายๆ ครั้ง เวลาเราโกร ธ เรามักจะทำอะไรไปโดยไม่ทันคิด

ใช้อารมณ์เป็นให ญ่

เดินตามเกมของความโกรธจนเกิดผลลัพธ์ที่ทำให้เรา

หรือคนที่เรารักต้องเสียใจในภา ยหลังทุกทีไป