4 เงื่อนไขที่ จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จได้ค้นพบตัวเอง

เชื่อว่าคนเราทุกคนมีความฝัน มีเป้าหมายในชีวิต ที่แตกต่างกัน และมีวิธีการใช้ชีวิตที่ต่างกันออกไปด้วย

บางคนเลือกที่จะวิ่ง ตามความฝัน ขณะที่บางคนปล่อย ให้เป็นแค่ฝันต่อไป ไม่กล้าแม้แต่

จะลงมือทำ หาข้ออ้างเพื่อสนับ สนุนความขี้ข ลาดของตัวเอง ถ้าไม่เริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้

4 เงื่อนไขที่ จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ ได้ค้นพบตัวเอง ตามที่พระพุทธองค์ต รัสไว้คือ

อิทธิบาท 4 หนทางนำไปสู่ความสำเร็จ สมประสงค์ทุกสิ่งทุกประการ และสามารถทำตน

ให้มีคุณค่า ประกอบไปด้วย

1. ฉันทะ มีความรัก และชอบใจในสิ่งนั้นๆ

2. วิริยะ มีความเพียรพย าย ามลงมือทำในสิ่ง นั้นอย่างเต็มกำลัง

3. จิตตะ มีความกระตือรือร้น จดจ่อในสิ่งที่ทำอยู่ อย่างไม่ลดละ

4. วิมังสา ตรวจสอบตรวจ ทานในสิ่งที่ทำอยู่อย่าง สม่ำเสมอ

4 สิ่งนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นจุด เด่นจุดด้อย เห็นข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม

เป็นหลักแห่งความ สำเร็จที่ใช้ได้จริง อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งทิ้งความตั้งใจ เพียงเพราะเจออุปสร รค

อย่าเกิดมาเพื่อแก่แล้วจากโ ลกไปอย่างเปล่าประโยชน์ ขอปิ ดท้ายกันด้วยบทกลอนสอนใจต่อไปนี้ค่ะ

จงภูมิใจ เมื่อใคร เรียกไอ้แก่

ถ้าไม่แน่ กูไม่อยู่ จนแก่ได้

เห็นคนหนุ่ม ไม่ทันแก่ ก็จากไป

จงภูมิใจ เอาไว้ อย่าได้เคือง

เมื่อก่อนมา ใครๆ ก็เรียกพี่

ฟังดูดี สดชื่น ระรื่นหู

มาวันนึง เรียกลุงๆ รีบหันดู

มันเรียกกู แน่ๆ แหม๋ ต๊กใจ

คำก็แก่ สองคำ ว่ากูแก่

ถ้าไม่แน่ อยู่จนแก่ กันได้ไหม

ไม่ทันแก่ เห็นลาโลก ไปหลายราย

จงภูมิใจ ใช่แก่กัน ได้ทุกคน

ก่อนจะแก่ เร่งสร้างบุญ กุศลไว้

เอาไว้ใช้ ยามเมื่อ กลายเป็นผิ

ก่อนจะแก่ จงเร่งทำ แต่กร รมดี

ม้วยชีวี บุญ-กร รมดี ส่งผลเอย