5 ความเชื่อคนโบราณ ดูว่าคนๆนี้เป็นเนื้อคู่ของเราหรือเปล่า

คติความเชื่อคนโบราณเชื่อว่า หนุ่มสาวคู่ใดจะร่วม หอกันต้องมีดวงเนื้อคู่กัน

แล้วสาวบางคนสงสัยว่าหนุ่ม คนที่คบหาอยู่ใช่เนื้อคู่ตนหรือไม่ กลัวว่าคบกันนานๆ

แต่แต่งงานกลับต้องเลิกรากันไป บางคนเบื่อที่จะคบหาชายคนรัก เสียเวลาคบกัน

ไม่นานต้องเลิกรากัน เมื่อไหร่จะเจอเนื้อคู่แท้สักที บ ทคว ามนี้เราจะอธิบาย

1.ใบหน้าละม้ายคล้ายกัน ความเชื่อคนโบราณว่าชายหนุ่มที่มี ดวงเนื้อคู่กันกับหญิงสาว

ชาติก่อนเคยเป็นพี่น้อง เครือญาติกันแล้วเกิดความ รักใคร่กลมเกลียวกัน ส่งผลให้ชาติ

ปัจจุบันมีใจผูกพันเป็นเนื้อคู่กัน วิธีพิสูจน์ลองนำรูปภาพ ชายหนุ่มคนรักและรูปภาพ

ตนเองไปให้คนที่ไม่เคยรู้จัก พิจารณาว่าใบหน้าละม้ายคล้ายกันหรือไม่

กรณีคนส่วนใหญ่ตอบว่าคล้ายกัน คงทำนายได้ว่าชายคนรักคือเนื้อคู่ตน

2.อยู่ใกล้แล้วใจสั่นระทวย คุณสาวๆ รู้สึกไหมว่าเจอชายหนุ่มบางคน แล้วรู้สึกเฉยๆ

แต่ขณะที่สบตาชายหนุ่ม บางคนแล้วประทับใจ หลงใหล อยู่ใกล้มีความรู้สึกอบอุ่น

ใจสั่นระทวย แค่เพิ่งรู้จักกันรักแรกเกิดความรู้สึกว่า เคยพบเจอกันที่ไหนมาก่อน

เชื่อไหมว่าความรู้สึกนี้เกิดจาก การเคยอยู่ร่วมกันเมื่อปางก่อน อำนาจแห่งบุพเพสันนิวาส

จะดลบันดาลให้หญิงสาว ที่เป็นเนื้อคู่กันตั้งแต่ปางก่อน ส่งผลมายังชาตินี้เป็นสามีภรรย ากันอีกชาติ

3.พบปะกันในบริเวณใกล้เคียงกัน ชายหญิงที่เคยลั่นคำสัจจะสาบ านกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่มีบารมีมากจะส่งผล ให้เป็นเนื้อคู่กันเพราะ คำสาบ านที่ว่าจะบังเกิดผลในชาตินี้

ดลบันดาลชายหญิงเกิด เป็นสามีภรรย ากันและอยู่ในครอบครัวที่มีรูปแบบการดำเนินชีวิต

แบบเดียวกัน กล่าวคือครอบครัวหญิง ชายจะมีอาชีพเดียวกัน มีความเป็นอยู่คล้ายๆกัน

4.การเกื้อกูลกันและกัน ความเชื่อคนโบราณว่าชายหญิงที่เคยทำบุญร่วมกัน

เป็นต้นว่าร่วมกันเป็นเจ้าภ าพกฐิน ทำบุญในโอกาสต่างๆร่วมกันเสมอ

ผลบุญที่ทำร่วมกันจะเกื้อหนุ นให้ทั้งสองเกิดเป็นสามีภรรย ากันพิสูจน์ง่ายๆ

คือบางครั้งย ามเมื่อชีวิตตนขาดอะไร ฝ่ายชายจะเกื้อกูลส่วนที่ขาดไป

ฝ่ายหญิงมีฝีมือทำอาหารแต่ฐานะยากจน ขณะที่ฝ่ายชายมีทุนให้ทำกิจการ

ขายอาหาร จนทั้งคู่ประสบความสำเร็จ

5.ห่วงหาอาว รณ์กัน ลักษณะที่ควรสังเกตว่าชายหนุ่ม ที่คบหากันอยู่ใช่เนื้อคู่หรือไม่

ลองสังเกตความรู้สึกอะไร บางอย่างที่มีต่อกัน ยอมรับนิสัยเสียของกันและกันได้

โกร ธกันจะหายเร็ว ห่วงหาอาวรณ์กันแบบขาดกันไม่ได้ ความรู้สึกนี้ไม่เคยเกิด

กับคนอื่นเลย แสดงว่าคือเนื้อคู่แท้

ความเชื่อคนโบร าณว่าเมื่อชาติปางก่อนคนที่เคยมีดวงเนื้อคู่กันจะส่งผลสู่ชาติปัจจุบัน

สาวใดที่โสดหาคู่คิดว่าตน เองจะขึ้นคานแล้ว ควรตั้งอธิฐานจิตกับสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์

ว่าดลให้พบเนื้อคู่กัน จะพบเนื้อคู่เร็วกว่าปกติ