อย่าพูด7เรื่องในที่ทำงานคุณอาจโด นไล่ออกได้

ทุกวันนี้เราใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานมากกความเพื่อนสนิทที่เคยเรียนร่วมกันมาเสียอีก เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน

กิจวัตรที่ต่างออกไป ก็ส่งผลให้การแบ่งสรรเวลาต่างออกไปด้วยเช่นกันด้วยเหตุนี้ การรักษาความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ซึ่ง 7 เรื่องต่อไปนี้ ก็สิ่งที่ผู้เชี่ ยวชาญแนะนำว่าไม่ควรพูดในที่ทำงาน เพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่ างราบรื่น

มีความสุข และมีมิตรภาพดีๆ ในที่ทำงานได้ทุกวัน

1. “อย่ าบอกให้ใครฟังบ่อยๆ ว่าคุณมีมุมมองทางการเมื องแบบไหน”

การเ มืองเป็นเรื่องละเอี ยดอ่อน หากคุณไม่อย ากเจอสถานการณ์ที่น่าอึดอัดใจ

แนะนำให้หลีกเลี่ ยงการพูดคุยถึงเรื่องนี้ในที่สาธารณะ

ควรเป็นหัวข้อในกลุ่มคนสนิทที่ชื่นชอบเรื่องเดียวกันนี้มากกว่า

2. “อย่ านินทาเจ้าน ายหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ”

คุณอาจรู้สึกว่าเมื่อเจอเรื่องร้า ยๆมาก็อย ากจะระบายให้กับใครสักคนได้รับรู้

แต่ความจริงก็คือ มันไม่คุ้มค่าหรอกที่จะเสี่ ยงเป็นคนขี้นินทาในกลุ่มเพื่อร่วมงาน

ทั้งยังอาจเสี่ย งเกิดความเสียหายทางหน้าที่การงาน

เมื่อเจ้านายของคุณรู้เรื่องด้วย

3. “อย่ๅเที่ยวบอกใครๆ ว่าคุณกำลังหางานใหม่”

เป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกให้ใครรู้ว่าคุณกำลังมองหางานใหม่ๆ

หรืออาชีพเสริ ม เพราะมันอาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่ปลื้มกับคุณ

โดยเฉพาะนายจ้าง

4. “อย่ าเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังว่า คุณเกลี ยดที่ทำงานเก่ามากแค่ไหน”

ไม่ว่าคุณจะผ่านเรื่องราวร้ า ยๆ อะไรมา

แต่การพูดในแง่ลบเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายเก่า

อาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพ

และกลายเป็นคนแง่ลบในสายตาของคนอื่นๆ

5. “อย่ าเล่าอาการเ จ็ บ ป่ ว ยที่มากเกินความจำเป็น”

ในบางอาชีพ ปัญหาด้านสุขภาพอาจเป็นอุปสรรค

ที่จะทำให้คุณต้องถูกไล่ออก ลดตำแหน่ง

ถูกโยกย้ายหรืออะไรก็แล้วแต่

ดังนั้น อย่ าเล่าเรื่องราวเหล่านั้นให้ใครฟังบ่อยนัก

6. “อย่ าเล่าถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณ”

บางครั้ง การเล่าเรื่องความสัมพันธ์ภายในบ้านให้กับคนนอกได้รับรู้

ก็อาจลดความน่าเชื่อถือในตัวของคุณเองหรือคู่รักลงได้

และอาจนำมาซึ่งปัญหาอื่นๆ ที่คุณคาดไม่ถึงอีกมากมาย

7. “อย่ าวิพากษ์วิจารณ์กลยุทธ์ของบริษัท”

แม้คุณจะรู้สึกไม่เห็นด้วย

แต่การพูดคุยถึงเรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่ างยิ่ง

เพราะแนวทางความคิดของฝ่ายบริหาร

อาจสวนทางกับคุณ

และนั่นอาจทำให้บันไดสู่การเลื่อนขั้นถูกลดทอนลงได้

ทั้งหมดนี้คือข้อแนะนำจากผู้เชี่ ยวชาญ

ที่ได้รวบรวมมาจากปัญหาภายในของหลายบริษัท

ที่อาจนำความเสียหายมาสู่พนักงานได้

เพราะเรื่องที่พวกเขาพูดคุยกัน

เคล็ดลับง่ายๆ

ที่จะช่วยพาคุณออกจากปัญหาที่ยุ่งย ากก็คือ

พย าย ามตั้งใจทำงานและพูดถึงแต่เรื่องดีๆ

รับรองได้ว่าคุณจะกลายเป็นที่รักของคนทั่วไปเลยล่ะ