12 การให้อภัยใครทำได้ย่อมเป็นผู้เจริญ

1. อย่ๅไปสนใจเรื่องการอโหสิกร รมมากเกินไป

ถ้ายังไม่พร้อมก็ให้ละไว้ อย่ๅไปย้ำคิดย้ำทำ หยุดพูดสิ่งไม่ดี หยุดทำสิ่งไม่ดีเมื่อใจยังให้อภัยไม่ได้ ก็ขอให้แขวนทุกอย่ างเอาไว้ก่อน

2.ยอมรับ

ให้เรายอมรับกับใจของเราไปตามจริงว่า แท้จริงลึกๆเราจะโก รธ ยังรู้สึกไม่ดีกับเขาอยู่ ให้รู้ว่านี่คืออาการปกติของคนเรา

ไม่ใช่เรื่องแป ลก ทุกคนก็เป็นแบบนี้มากบ้างน้อยบ้าง เราไม่ได้เป็นอยู่คนเดียว และอย่ๅไปถามหาเหตุผล

ขอให้จำไว้ว่า เมื่อคิดจะให้อภัยใครแล้ว ก็อย่ าไปถามหาเหตุผลถูกผิด

3.ที่อโหสิกร รมไม่ได้ เพราะจิ ตใจยังไม่ปล่อยวาง

เรื่องที่เกิดขึ้นอย่ างแท้จริงพูดง่ายๆ ว่า ยังจับสิ่งที่ผ่านไปแล้วมาคิดปรุงแต่งซ้ำๆ อภัยวันนี้ พรุ่งนี้คิดอีกก็โกร ธอีก

พอโกร ธแล้วนึกได้ ก็ให้อภัยแล้วก็โกร ธอีก เพราะแท้จริงแล้วใจยังยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นเอง

4. ฝึกเมตตาต่อผู้อื่น

คน สั ตว์ สิ่งต่างๆ รอบตัว พย าย ามมองโลกนี้ด้วยใจที่อ่อนโยน อยู่กับโลกนี้ ทำกับโลกนี้เหมือนโลกนี้เป็นดอกไม้ที่บอบบางควรค่าแก่การทะนุถนอม

5. ทำใจสบายๆ

มองฟ้า มองดิน มองสิ่งต่างๆ ด้วยใจเบิกบาน ทำความเข้าใจ ตระหนักให้ชัดเจนว่า สิ่งต่างๆ ได้เป็นอดีต และมันได้ผ่านพ้นไปแล้ว

6. มองตัวเองว่า เราเองก็เคยทำผิดพลาดมาก่อน

เราเองก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมด และเราก็เคยทำให้คนอื่นเสียใจเหมือนกัน

7. มองเขา

มองผู้อื่นเป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ มองทุกคนด้วยความรัก มองว่า เขาก็มีเจ็ บช้ำน้ำใจ ดีใจเสียใจเหมือนเรา

8. มองความดีของผู้ที่เราโกร ธ

มองในมุมที่เป็นข้อดีของเขา มองอย่ างเปิดใจ จนสามารถยอมรับ และชื่นชมในความดีของเขาได้

9. ลองทำดีกับผู้อื่น

เหมือนทำดีกับตนเอง เก็บของดีๆ ไว้ให้คนอื่นกิน ของไม่ดีเก็บไว้กินเอง เข้าร้านหนังสือ ซื้อเล่มเก่าๆ มาอ่าน

เล่มดีๆ ปล่อยไว้ที่ร้านให้คนอื่นซื้อ ทำอะไรอย่ าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตนเอง แต่เก็บสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คนอื่น

10. เมื่อเจอใครก็ตาม ลองมองหาข้อดีของเขาให้เป็นนิสัย

มองไปที่หัวใจของเขาจนเห็นความงดงามภายในใจของเขา

11. เมื่อโกร ธลองฝึกรู้ตัว

ไม่จำเป็นต้องหา ยโก รธทันที แต่ให้รู้จักหยุดนิ่ง แล้วมองมาที่ใจตนเอง

มองให้เห็นความชั่วร้ า ย น่าเกลีย ดของตนเองปล่อยวางแล้วค่อยๆ แก้ไขปรับปรุง

แต่อย่ าไปรู้สึกอึดอัดกับความไม่ดีของตนเอง ให้เข้าใจว่า ทุกคนมีข้อดีข้อเสีย และเรากำลังฝึกมองตนเองอยู่

โดยเฉพาะเวลาโกร ธ ขอให้ตระหนักว่าเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการมองตนเอง

12. ให้อภัยผู้อื่น

การให้อภัยเป็นการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเอง เราคือผู้รับประโยชน์ทางตรง ส่วนคนที่เราอภัยคือผู้รับประโยชน์ทางอ้อม

ในทางกลับกัน ถ้าเรากักเก็บความโกร ธแค้นไว้ คนที่เสียประโยชน์คนแรกก็คือเรา เพราะเราคือผู้จุดไฟเผาบ้านแห่งความสันติภาพของตนเอง

จงมองโลกอย่ างผู้ตื่น มองด้วยสติปัญญาอย่ ามองด้วยอัตตา เราจะเห็นความธรรมดาของตนเอง และเห็นความธรรมดาของผู้อื่น

เราจะเห็นความจริงที่ว่า เรามาอยู่โลกนี้เพียงชั่วคร าว และไม่ใช่ใครยิ่งใหญ่ที่ไหน

แต่เป็นแค่คนธรรมดาสุขทุกข์ของเรา ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือแตกต่างไปจากใคร แต่เป็นแค่เรื่องธรรมดา มองตนเองให้เล็กเข้าไว้

อย่ าให้ความสำคัญกับตนเองมากนัก อยู่อย่ างคนธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลก อยู่อย่ างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อโลก

สุขบ้าง ทุกข์บ้างก็เข้าใจและเรียนรู้ไป แม้มีคนอื่นทำเราเสียใจ ก็ไม่แปลก โลกนี้มีคนเสียใจทุกวัน แค่บังเอิญวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเอง