10นิสัยของส าวๆที่ผู้ชายมองว่าห ยิ่งแสนหยิ่ง

คนเรามักมองและตัดสินกันเพียงแค่รูปร่างภายนอก หรือสิ่งที่แสดงออกมานะตอนนั้น

แต่ละเลยที่จะศึกษาและทำความเข้าใจนิสั ยใจคอกันจริงๆ

แม้ว่ามันจะเป็นเรื่องทั่วๆไป และเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก

ยิ่งกับคุณผู้หญิ งอย่างเราๆแล้ว

การถูกมองแค่ภายนอกแล้วมโนกันเอาเองว่า

เป็นคนแบบนี้ นิสั ยแบบนั้น

โอ้ยยยสุดแสนจะมากเรื่อง

วันนี้เราเลยขอรวบรวมการกระทำของคุณผู้หญิงที่ทำแล้ว

คุณผู้ชายคิดว่า”หยิ่ง”มาฝากไปดูกันเลย

1.ผู้หญิงที่เวลาไม่ชอบใครก็จะไม่เข้าใกล้

หรือวุ่นวายกับคนนั้นเลย

เพราะคิดว่าไม่เห็นต้องแ คร์ใคร

และบางทีก็เก็บอารมณ์ไม่เป็นเอาซะเลย

2.ผู้หญิงที่ชอบอยู่บ้าน

นอนดูหนัง เล่นเก ม

มากกว่าจะออกไปตระเวนเที่ยวข้างนอก

นั่นเพราะชินกับการอยู่คนเดียว

และคิดว่านี่แหละความสุข

3.ผู้หญิงที่ชอบไปไหนมาไหนคนเดียว

เพราะคิดว่ามันคล่ องตัวกว่ามาก

จนบางครั้งเพื่อนก็คิดว่าไม่ช วนเขา

4.ผู้หญิงที่เรียนหรือทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านเลย

ไม่แวะเที่ ยวหรือสังสร รค์ตอนเลิกงาน

5. ผู้หญิงที่ตั้งใจเรียน บ้างาน จนไม่สนใจสิ่งรอบข้าง

6. ผู้หญิงที่ไม่ค่อยมีแผ นในชีวิตชัดเจนมากนัก

และบางครั้งอยากจะเปลี่ ยนแ ปลงก็เปลี่ ยนเลยทันที

ทำให้คนรอบข้างตามคุณไม่ค่อยทัน

7. ผู้หญิงที่ไม่ค่อยอยากขอควา มช่วยเหลือจากใคร

ถ้าไม่เกิ นความสามารถของตัวเองจริงๆ

8. ผู้หญิงที่ไม่ชอบให้ใค รมาออกคำสั่ง

เพราะอยากทำอะไรก็จะทำเอง

จนบางครั้งก็ถูกมองเป็นคนก้ าวร้าว

9. ผู้หญิงที่ช่างเลือก

เลือกเยอะ เจ้าระเบียบ

เหตุผลเยอะ บางทีคนรอบข้างก็มองว่าคุณเป็นคนเรื่องมาก

10. ผู้ห ญิงที่เวลาที่ไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ

มักจะชอบเดินแ ยกตัวออกไปคนเดียว

และนัดเจอกับเพื่อ นอีกทีตอนขากลับ