แค่5สิ่งภรรย าต้องการจากส ามีทุกวัน

หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของชีวิตคู่คือการเข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายและรู้จักเติมเต็มความปรารถนาซึ่งกันและกัน

ยกตัวอย่ างเช่นการพูดคุย ว่าแต่เราควรพูดคุยกันบ่อยแค่ไหนเหรอ และควรมีลักษณะเช่นไร เ ซ็ ก ส์ ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญ

แต่เราควรร่วมรักกันบ่อยแค่ไหน อย่ างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เหมือนกันดังนั้นรายการเหล่านี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงภรรย าทุกคนบนโลก

แต่หลังจากที่ศึกษาอย่ างจริงจังแล้วฉันก็เชื่อว่า “ความต้องการ” ดังต่อไปนี้คือความใฝ่ฝันของบรรดาผู้หญิงส่วนใหญ่

1. ต้องการเป็นคนสวย

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวสวยเพื่อไปเที่ยวหรือเดินเล่นรอบบ้านด้วยเสื้อยืดเก่าๆซอมซ่อ แต่เธอก็ยังอย ากเป็นคนสวยในสายตาของผู้ที่เป็นสามี

สามีสามารถเติมเต็มความปรารถนานี้ได้โดยการชมว่าเธอสวย หว่ านเสน่ห์ใส่เธอ แสดงความรัก และมีสายตาไว้เพื่อมองเธอคนเดียว

2. ต้องการรู้สึกว่าถูกรัก

สามีควรแสดงความรักต่อภรรย าทั้งโดยคำพูดและการกระทำ สามีควรบอกรักภรรย าทุกวันและหลายๆครั้งด้วย แต่คำพูดเหล่านี้ควรได้รับการยืนยันอีกทีจากการกระทำทั้งหมดของเขา

3. ต้องการพูดคุย

ความต้องการพูดคุยของผู้หญิงมีความรุนแรงมากพอๆกับความต้องการทางเพศของผู้ชาย การพูดคุยควรเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน

อย่ างน้อยครั้งหนึ่งก็ไม่ควรมีสิ่งรบกวน เช่น เด็ก โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

4. ต้องการสัมผัสที่อ่อ นโยน

การแสดงออกถึงความรักโดยการสัมผัสของผู้หญิงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นการโอบกอด การลูบไล้ และการมีเพ ศสัมพั นธ์

นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่สามีน วดไหล่/หลัง/เท้าให้กับภรรย าในช่วงสุดท้ายของวันด้วย สัมผัสเหล่านี้จะครอบคลุมความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ

แต่ผู้หญิงมีแนวโน้มว่าต้องการสัมผัสทางกายนอกห้องนอนมากกว่าผู้ชาย

5. ต้องการความเอาใจใส่

เมื่อผู้ชายมีความเอื้ออาทรเขาก็จะแสดงความรัก ความห่วงใย และความนับถือที่มีต่อภรรย าของเขา ความเอาใจใส่

ไม่ควรทำเฉพาะแค่ช่วงวันหยุดแต่ควรมอบให้กันทุกๆวันเนื่องจากมันคือส่วนผสมที่สำคัญของชีวิตคู่ที่แข็ งแรงและมีความสุข