10 เคล็ดลับรักยังไง ให้อยู่กันไปจนแก่เฒ่า

1. ขอและรับฟัง คำแนะนำของเขาบ้าง

แม้ว่าคุณสาวๆจะเก่งแค่ไหน ก็ตามก็ควรจะต้องมีการปรึกษา หรือขอคำแนะนำจากเขาบ้าง การแสดงให้เขาเห็นถึงด้านที่อ่อนแอของคุณ และรับฟังความคิดเห็นของเขาจะทำให้เขารู้สึกมีค่าและภาคภูมิใจ

2. ใจกว้างเข้าใจ อย่าเป็นคนใจแคบ

เปิดกว้างกับมุมมองและความคิดเห็น พร้อมที่จะรับฟังและเคารพต่อ การตัดสินใจของสามี ตลอดจนยอมรับเพื่อนๆ ของเขาด้วย

3. อย่าลืมที่จะพูดขอบคุณ

อย่ามัวแต่อ ายหรือกลัวว่าเขาจะได้ใจ ควรบอกให้เขารู้ว่าคุณขอบคุณ และชื่นชมเขาแค่ไหน เขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาตั้งใจทำให้คุณ คุณมองเห็นมันและมัน มีค่าต่อคุณจริงๆ

4. จำรายละเอียดเกี่ยวกับเขา

แน่นอนว่าเวลาที่คุณขอ ความเห็นอะไรจากเขา อย่าลืมจำรายละเอียดส่วนนั้นไว้ด้วย ทั้งมุมมอง ความคิด ความชอบของคุณสามี ไปในตัวด้วยค่ะ เพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวตนและรสนิยม เขามากขึ้นด้วย

5. พูดชมเขาบ้าง

การชมสามีต่อหน้าเพื่อน คนในครอบครัว หรือบนโลก ออนไลน์บ้างนั้น เป็นทั้งการกระตุ้นให้เขาทำสิ่งดีๆ และทำให้เขารู้สึก ดีกับทั้งตัวเองและต่อคุณด้วย

6. เข้าใจเกี่ยวกับงานที่เขาทำ

ผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้สึกผิ ดหวัง ถ้าภรรย าไม่เคารพทักษะ พรสวรรค์ และความสามารถที่เขามี ฉะนั้นคุณควรสนใจในหน้าที่การงานของเขา และชื่นชมในความสามารถของเขา

7. สนับสนุนเขา

เวลาที่เขามีเป้าหมายหรือลงมือทำอะไร อย่าลืมที่จะสนับสนุนเขา แม้ว่าคนทั้งโลกจะเห็น ว่าความฝันของเขาเป็นเรื่องเพ้ อเจ้อ มันจะทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณ คอยอยู่ข้างๆเขา

8. ยกโท ษให้เขาบ้าง

ทุกคนก็ต้องเคยทำอะไรผิ ดพลาดกันบ้าง แต่อย่าเอามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณพังลง อะไรที่อภัยให้กันได้ก็ควรอภัยให้

9. เป็นผู้ฟังที่ดี

แน่นอนว่าคุณสาวๆชอบพูดและเป็น จอมสั่งการ แต่อย่าลืมเป็นผู้ฟัง ที่ดีให้เขาด้วย ให้เขารู้ว่าไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องสุข หรือทุกข์อะไรมา เขาก็จะยังมีคุณอยู่ข้างๆเสมอ

10. อย่าฉี กหน้าสามีต่อหน้าคนอื่น

อันนี้ข้อสำคัญเลย การหั กหน้าเขาต่อคนอื่นๆ มันทำให้เขาดูแย่ ต่อหน้าคนอื่นมากๆ ม่ว่าคุณจะมีเรื่องทะเลาะกับสามีหรือโกร ธเขาเรื่องอะไรก็ตาม คุณควรคุยกับเขาหรือเคลี ยร์กันตามลำพัง