หากมี 6 ข้อนี้กับตัว แสดงว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์มาก จงภูมิใจไว้เลย

เสน่ห์นั้นเราสร้าง มันได้ ความที่เป็นคน ที่น่าสนใจ ดูดีบุคลิกภาพดีทั้งภายนอก

และภายใน เป็นที่น่าดึงดูด และทำให้ใครก็อย ากจะเข้าใกล้เราสร้างมันได้

แต่มันจะต้องไม่ใช่การเสเเสร้ง มันควรจะเป็นสิ่งที่ดีและ ออกมาจากใจของเราจริงๆ

ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ ในตัวเองจะมีความน่ารัก น่าสนใจ และยังทำให้คนรอบข้าง

ยิ้มได้เสมอ และ หากมี 6 ข้อนี้ครบ เเสดงว่าคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารัก

มีเสน่ห์คน หนึ่งเหมือนกัน

1 ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้

เวลาที่โ มโห ดีใจ หรืออารมณ์ ไหนก็ตามจะต้องรู้จัก ควบคุมอารมณ์ให้ได้

โดยเฉพาะตอนที่โก รธ หงุดหงิดโมโห เราจะต้องไม่เผลอทำอะไร

ที่มันทำล ายภาพลักษณ์ ของตัวเอง การไม่ทำอะไรที่มัน เกินงามจนเกินไป

แม้ตอนดีใจก็ ให้อยู่ในความพอดี นอกจากจะฝึกควบคุม ตัวเองได้แล้วคุณยังเป็น

ที่ปรึกษาที่ดี ให้หลายคนได้อีกด้วย

2 สื่อส า รได้เก่ง

ไม่ว่าจะ เป็นการสื่อส า รรูปแบบไหนก็ตามจะต้อง ชัดเจน มีการคิดแบบเป็นระบบ

และถ่ายทอดออกมาได้ดี ทำให้คนรับสารเข้าใจสิ่งที่กำลังสื่อได้ง่าย ๆ

พูดจาฉะฉาน มีพลัง มีความมั่นใจในตัว เองจะยิ่งเพิ่มเสน่ห์มากยิ่งขึ้น

เมื่อเทียบ กับคนที่พูดไม่รู้เรื่อง สื่อสารอะไรไปก็ทำคนฟังงง ไปหมดมันคง

ไม่อย ากจะมีใครสนทนาด้วย

3 มีความมั่นใจในตัวเอง บุคลิกดีสง่างาม

ไม่จำเป็นเลยที่จะต้อง หน้าสวยหุ่นดีแต่เสน่ห์นั้น มันมาได้จากหลายอย่ าง

การเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมีตาสวย บุคลิกดี มีสง่ารา ศี เท่านี้ก็

เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเราเองได้แล้ว ประกอบกับการรู้จักแต่งกาย ให้เหมาะสม

จะยิ่งเสริมบุคลิกภาพให้น่าสนใจมากขึ้น

4 ไม่เรียกร้อง ความสนใจอะไร

การเป็นผู้ หญิงที่มีสง่าร า ศี มีเสน่ห์น่าสนใจจะไม่พย าย ามเรียกร้อง

ความสนใจจากใคร ทั้งนั้นและจะไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัว ของตัวเองให้คนอื่นรับรู้

โดยเฉพาะในพื้นที่สาธารณะอย่ างโซเชียลต่าง ๆ ก่อนจะโพ สต์อะไร

แต่ละครั้งจะต้องผ่านการไตร่ตรองอย่ างละเอียดก่อนเสมอ

เพราะมันอาจจะกลายเป็นด าบ กลับมาทำร้ ายเราได้ การทำตัวเรียกร้อง

ความสนใจอยู่ตลอด มันน่ารำคาญมาก กว่าน่ารัก

5 งดการนิ น ทาคนอื่น

การเป็นคนปาก อยู่ไม่นิ่งนั้นไม่น่ารักเลย เป็นคนขิ้นินทา มันไม่ใช่คนที่น่าคบนัก

ส่วนมากจะนิ นทาเสียๆ หายๆและยังเป็นการทำอะไรที่มันไร้สาร ะอีกด้วย

เป็นแบบนี้จะ เป็นการลดเสน่ห์ในตัวเองลงไปอีก ทำให้เสียภาพลักษณ์

ไม่มีความน่าเชื่อถือทำให้คนรอบข้าง ไม่เชื่อใจเพราะไม่รู้ว่าคุณ

จะเอาเรื่องเขาไปนินทา เสียหายที่ไหนบ้าง ใครชอบเม า ส์

คนอื่นแบบนี้ควร แก้นิสัยแบบนี้ได้แล้ว

6 ยิ้มเก่ง

แต่ไม่ใช่จะยิ้ม ในทุกสถานการณ์ก็ จะต้องดูความเหมาะสมของบรรย ากาศด้วย

คนที่ยิ้มเก่งนั้น มีเสน่ห์น่ารักมากอยู่แล้ว ทำให้คนรอบข้างสดใสร่าเริงไปด้วย

มันคงไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ คนที่หน้าตาบู ดบึ้งหรอกจริงไหม

ยิ้มแล้วโลกมันจะสดใสน่าอยู่ขึ้นมาอีกขั้นเลย จงฝึกให้เป็นคน ที่มองโลกในแง่บวก

และแจกรอย ยิ้มให้ชินด้วยนะ ทุกคนมีเสน่ห์ในตัว อยู่แล้วเพียงแต่บางคน

นั้นไม่รู้จักวิธีนำมัน ออกมาใช้เท่านั้นเอง สำหรับใครที่อย ากจะพัฒนาตัว

เองให้เป็นคนที่ดูดี มีความน่าสนใจ เป็นคนที่ใคร ๆ ก็รักอย ากจะอยู่ใกล้

ลองนำวิธีนี้ไปปรับ ใช้กับชีวิตของตัวเอง ได้เลย ไม่น่าคุณจะเพิ่มความน่ารัก

มีสง่าร าศีให้กับตัว เองได้มากขึ้น ก็ได้นะ