ขอเป็นกำลังใจให้คนที่อ่า นก้าวไปบนเส้นทางชีวิตอย่างมีความสุข

จงเข้มแข็ง พอที่จะเผชิญหน้า กับความจริง

จงอ่อนแอ พอที่จะรับรู้ว่าลำพัง เรานั้นทำอะไร ไม่ได้ทุกอย่ าง

จงฟุ่ม เฟือยน้ำใจ เมื่อมีใครต้องกา รความช่วยเหลือ

จงคิด ใคร่ครวญ ทุกครั้งที่จะปล่อย เงินออกจากมือ

จงฉลาด พอที่จะรู้ว่า เราไม่ได้รู้ทุกสิ่ง

จงโ ง่ พอที่จะเชื่อ ในปาฏิหาริย์

จงเต็มใจ ที่จะ แ บ่ งปั น ความสุขของตัวเอง

จงเข้าใจ ที่จะแบ่งรับความ ทุกข์ของผู้อื่น

จงเป็นผู้นำ หากทางที่ผู้อื่น ทิ้งไว้ให้นั้นแ เลือนราง

จงเป็นผู้ตาม หากตกอยู่ในวงล้อม แห่งความไม่ แน่นอน

จงเป็นคนแรก ที่แสดงความยินดี แต่อความสำเร็จ ของคู่แข่ง

จงเป็นคนสุดท้าย ที่จะ วิ จ า ร ณ์ ความผิด พ ล า ด ของเพื่อนพ้อง

จงมอง ก้าวถัดไป เพราะมันจะทำ ให้เราไม่ล้ม

จงมองไปแ ยังจุดหมายปลายทาง ให้แน่ใจว่าเรา ไม่ได้เดินผิดทาง

จงรักคน ที่รักคุณ อย่ างไม่มี เงื่อนไข

จงรักคน ที่ไม่รักคุณ แล้วสักวันหนึ่ง เค้าอาจจะ เปลี่ยนใจ

จงใช้ชีวิต บนความไม่ ประ ม า ท

จงตระ หนักรู้ ถึงคุณค่า ของเวลา

จงมีความ จริงใจ เริ่มที่การไม่ หลอกตัวเอง

จงกำจัดแ ความจอมปลแ อม ด้วยการไม่ หลอกคนอื่น

และเหนือ สิ่งอื่นใด “จงเป็นตัวของตัวเอง” ขอเป็นอีก หนึ่งกำลังใจให้ทุกๆ

คนก้าวเดินต่ อไปบนเส้นทางชีวิตอย่ างมีความสุขนะ