15 เรื่องจริงที่ต้องเจอ ของคนที่เป็นตัวสำรอง (ไม่มีเรื่อ งดีเลย)

จะว่าไปบางทีความรัก ก็ไม่เข้าใครออกใครจริงๆ นะ และที่ลึกลับ

ซับซ้ อนกว่านั้น หรือเราไม่สามารถคาด เดาอะไรจากความรักได้เลย

โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ ที่คนเราไม่อาจห้ามใจตัวเองได้

1 หาความสุขที่แท้จริงไม่เจอ เพราะรักที่มีมันคือรักหล อกๆ ซึ่งตัวคุณเองรู้ดี

2 คุณจะระแวง กลัวการถู กจับได้ จิตใจพุ่งซ่าน

3 คุณจะเสีย ความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่มีตราบ าปติดตัว

4 คุณจะถูกนินทาอยู่ประจำ สุขภาพจิตย่ำแย่

5 คุณจะไม่มีสถานะไม่มีตัวตน ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นแฟน

6 ทำลายครอบครัวตัวเองได้ ผลจากการไม่จริงใจ

7 คุณต้องหลบๆ ซ่อนๆ รอเวลาที่เขามาหาเท่านั้น ไม่มีสิทธิ์เรียกร้อง

8 คุณจะรู้สึกว่าไม่ชอบตัวเอง รู้สึกตัวเองเป็นคนไม่ดีอาจเกลี ยดตัวเองได้

9 อาจมีผลลบต่อหน้าที่การงานได้ ผลกระทบจากจิตใจที่ไม่เป็นสุข

10 คุณจะหารักแท้ได้ยาก เพราะไม่ใส่ใจเรื่องศีลธรรม

11 คุณจะเสียเปรียบอีกฝ่าย เพราะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

12 ในสายตาคนอื่นคุณเป็นเหมือนคนเ ลว ที่หวังจะทำให้คู่คนคนอื่นแตกแยก

13 ความหวังของคุณอาจเป็นเพี ยงลมๆ แล้งๆ ที่ไม่มีวันเป็นจริงได้

14 เขาสามารถเลิกกับคุณได้เสมอ เพราะคุณเป็นแค่ตัวสำรองหรือมือที่สาม

15 คุณจะถอนตัวจากเขาได้ยาก เพราะด้วยความรักที่มีให้ แต่กับเขาอาจไม่ได้เรียกว่ารัก

และนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอในชีวิตจริง หากเผลอตัวเผลอใจ หรือตั้งใจจะไปเป็นมือที่สามของคนอื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลเสียมันมีมากมาย โดยเฉพาะด้านจิตใจและความเป็นอยู่ เรียกง่ายๆ เลยว่า คุณจะหาความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่เจอ เพราะการไปเป็นมือที่สามมันไม่ได้เรียกว่ารัก