15 ข้อลองฝึกทบทวนชีวิต และทำให้ชีวิตดีขึ้น

วันนี้มีสาระดี ๆ มีคนเขียนไว้ดีมากๆ ค่ะ

สละเวลา อ่ า น ซักนิดนะคะ

1. ในแต่ละปี จงทำชีวิตให้ดีขึ้น

เพราะในแต่ละวัน ชีวิตกำลังสั้นลง

2. ไปได้เร็วแค่ไหน ก็ถึงเร็วเท่านั้น

ปล่อย ได้เร็วแค่ไหน ก็สุขเร็วเท่านั้น

3. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญ

แต่มันคือการหยุดทุกข์ ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

4. การแก้ ก ร ร ม ที่ดีที่สุด

คือการแก้ไขความคิด คำพูด

และ การกระทำของตัวเอง

5. ความดีเล็กๆ ที่ทำไปนาน ๆ

สุดท้ายอาจสร้าง ป า ฏิ ห า ร ย์ ให้ชีวิต

6. วิจารณ์คนอื่นทุกวัน ใจต่ำลงทุกวัน

วิจัยตัวเองทุกวัน ใจสูงขึ้นทุกวัน

7. ถ้าไม่มีคนมาทำ ให้คุณ โ ก ร ธ

คุณจะไม่รู้เลยว่า ระดับจิตคุณ

อยู่ตรงไหน ถ้าไม่มีใครมาทำให้คุณทุ กข์ใจ

คุณจะไม่รู้เลยว่า ตัวเองยังมีอะไร ต้องพัฒนา

8. อารมณ์ ล บ ทุกชนิด จะทำร้ ายเรา

ก่อนที่จะทำร้ ายคนอื่นเสมอ

ส่วนอารมณ์ บวกทุกชนิด จะให้พรเรา

ก่อนที่จะให้พร คนอื่นเสมอเช่นกัน

9. ก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่ าง ผู้ตื่น

คือการหยุดยุ่ง วุ่น วาย เรื่องคนอื่น

แล้วหันกลับมา วิเ ค ร า ะ ห์ ใ จ ตัวเอง

10. ไม่ว่าจะทุ กข์หนักหนาสาหั สสักแค่ไหน

ทางออก ก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจ ของเราเอง

11. ความทุ กข์ทั้งหมดในชีวิต

ไม่ได้เกิดจาก สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณ

12. จำไว้ว่าความทุ กข์ และความ เ จ็ บ ป วด ทั้งมวล

ไม่ได้ผ่านเข้ามา ในชีวิตเรา เพื่อมอบคำส าป

แต่มันผ่านเข้ามา ในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสอน

13. ไม่ว่าภายนอก เราจะอยู่กับคนมากแค่ไหน

แต่ภายใน เรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอ

จงหาวิธีรักตัวเอง ให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้

ที่จะอยู่กับเธอ สม่ำเสมอเท่ากับ ตัวเธอเอง

14. การฝึกจิตและพัฒนาตัวเอง อาจไม่ทำให้เราพ้นทุ กข์ตลอดกาล

แต่มันทำให้เรา เป็นทุ กข์นานน้อยลง

15. ต้องขอบคุณ คนที่ทำไม่ดี ที่ช่วยเป็นตัวอย่ างที่ดี

ว่าอะไร ไม่ควรทำ