ได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ ซื่อสัตย์กับคนที่รักคุณดีกว่า

คงไม่มีใคร อ ย า ก ถู ก ต ร า หน้าว่าเจ้าชู้ โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างเรา

การเปลี่ยน แ ฟ น บ่อยๆจะทำให้ถูกมองไม่ดี โดยเฉพาะถ้าสาเหตุมาจากการ

ที่คุณเป็นฝ่ายน อกใจ แม้เรื่องหัวใจจะบังคับกันไม่ได้ แต่เรื่องของจิตสำนึก

ความรู้สึกผิดชอบ คุณกำหนดได้

รักษาระยะ ห่ า ง

เว้นระยะ ห่ า ง อย่าเปิดโอกาสให้หัวใจหวั่น ไหวไปมากกว่าเดิม

อย่าทำให้คนรัก ของคุณต้องระแวง อย่าให้ความหวังคนอื่น

และอย่าเปิด โ อ ก า ส ให้ตัวเองทำผิด

กระชับความ สั ม พั น ธ์

จัดทริ ป หรือหากิจกร รม ที่ช่วยเติมความหวาน กระชับความสัมพันธ์

ของคุณและคนรัก ให้รักกันแน่ น แฟ้นมากขึ้น

เตือนหัวใจตัวเอง

ย้ำกับตัวเองบ่ อยๆว่าคุณรักใคร และใครรักคุ ณ เขาจะต้องเสี ยใจแค่ไหน

หากถูกนอกใจ โดยที่เ ขาไม่ได้ทำอะไรผิด หยุดจินตนาการ หยุ ดโห ยหาถึงคนอื่นได้แล้ว

กระซิบให้แฟ นคุณรู้ตัว

ถ้าดึ งส ติตั วเองไม่ได้ ต้องขอร้องให้คนอื่ นช่วยดึงสติ อาจจะเป็นเพื่อนสนิท

ที่กล้าด่าคุณ ผู้ใหญ่ที่คุณนับถือ หรือถ้ากล้าหน่ อยก็ต้องลองบอกคนรัก

ของคุณตรงๆ เขามีสิ ทธิ์ที่จะรู้และปรับปรุงตัวเอง

อย่าเปรียบเทียบ

อย่าเปรี ยบเทียบคน รักของคุณ กับคนที่คุณเพิ่งได้เจอ หรือกำลังรู้สึก

ดีด้วย เพราะคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าคนรัก ของตนด้อยกว่าเสมอ

เนื่องจากเห็นข้อเสี ย ของกันและกันมามากกว่า เทียบความเก่า-ใหม่

ความน่าเร้าใจย่อมต่างกัน ไม่ว่าจะเทียบอย่างไรคน ใหม่ก็ชนะ