ให้อภัยตัวเองให้เป็นด้วย 8 วิธีที่ดีที่สุด ในการทำชีวิตให้เป็นสุข

หากคุณเคยทำ ผิ ด พลาด หรือรู้สึกละอายใจที่ได้ทำสิ่งนั้นลงไป จงอย่าจมปลักอยู่กับความเศร้า

แต่คุณต้องเรียนรู้วิธี ให้อภัยตัวเองด้วย เพราะเราทุกคนย่อมเคย ทำผิดพลาดกันมาทั้งนั้น และคุณเองก็ไม่สามารถแบกรับ

ความอับอา ยนี้ไปได้ตลอดทั้งชีวิตหรอก ดังนั้นนี่คือ 8 วิธีที่ดีที่สุดในการ ให้อภัยตัวเอง

1. เรียนรู้จากความ ผิดพลาดของตัวเอง

แม้ว่าความผิดพลาด จะเป็นเรื่องน่า อายและเป็นบทเรียนราคาแพง แต่เหนือสิ่งอื่นใด

มันทำให้เราได้เรียนรู้ถึงความ ผิ ดพลาดได้ดีเยี่ ยม สอนให้คุณระมัดระวัง ยิ่งขึ้นและไม่ทำผิ ดซ้ำสอง

2. ความผิดพ ลาด สอนให้คุณเป็นมนุ ษย์

ไม่ว่าคุณจะมีเป็นคนมีเหตุผล หรือฉ ลาดมากแค่ไหน คุณก็เป็นมนุ ษย์อยู่ดีและย่อมทำ

ผิดพลาดกันได้ทั้งนั้น ซึ่งความผิดพลาดนั้นจะทำ ให้เรามีความเป็นมนุษย์มากขึ้น และทำให้บุคคลอื่นเข้าถึงได้ง่ายด้วย

ตราบใดที่ความผิ ดพลาดนั้นไม่ทำร้ายผู้อื่น ก็จงหัวเราะออกมาแล้วก้าวเดินต่อไป

3. ฝึกการให้อภัย

ถ้าคุณกำลังมองหา การให้อภัยตัวเองหรือจากคน ที่คุณเคยทำ ร้ า ย คุณก็ควรฝึกให้อภัยผู้อื่นด้วย

4. จดความผิ ดพลาดนั้นไว้

หากคุณยังมีปัญหา ในการให้อภัยตัวเอง ลองเขียนจดหมายถึงตัวเอง หรือคนที่คุณเคยทำร้ าย ระบายความรู้สึกและ เหตุผลที่คุณยังคงพย าย ามอยู่ ก็น่าจะช่วยให้คุณรู้สึกดี ขึ้นและเข้าใจตัวเองได้ด้วยนะ

5. อย่ายึดติด

ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า จงเลิกยึดติดอยู่กับอดีต และความผิดพลาด ที่ผ่านมาทั้งหมด

6. รู้จักแก้ไข

หากความผิ ดพลาดของคุณทำร้ ายผู้อื่น หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด ที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น นั่นคือการแก้ไข เช่น หากคุณทำรองเท้า คู่โปรดของเพื่อนพัง ก็แก้ไขโด ยหาซื้อคู่ใหม่ให้เขา ก็ทำให้คุณจะรู้สึกดีขึ้นได้นะ

7. ขอร้องให้ผู้อื่นยกโท ษให้

อีกหนึ่งวิธีในการ ให้อภัยตัวเองก็คือ ขอร้องให้คนที่คุณทำร้ายยกโท ษให้ คุณก็จะได้หยุ ดหม กมุ่นกับความผิ ดพล าดและหันมาเรียนรู้มัน จากนั้นก็เริ่มให้อภัยตัวเองซะที

8. ขอความช่วยเหลือ

หากคุณใช้เวลามากเกินไปใน การเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง แต่ก็ไม่สำเร็จสักที คุณอาจต้องนัดพบกับที่ปรึกษ ามืออาชีพ

เขาจะให้คำแนะนำ และทำให้คุณรู้สึกผ่อน คลายหลังจากที่รู้จักการให้อภัยตัวเอง และพบกับความสุขได้ในระยะย าว