ในเมื่อไม่ปล่อยอดีตทิ้งบ้าง แล้วจะเอามือที่ไหนคว้าอนาคต 5 สิ่งที่ต้องเลิกทำเพื่ออนาคตของคุณ

บางสิ่งเราก็ต้อเรียนรู้ที่จะ “ทิ้ง” มันออกจากชีวิตเสียบ้าง

บางสิ่งที่ว่าคือ สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิต
สิ่งที่ทำให้ชีวิตเราย้ำอยู่กับทีไม่ไปไหน
สิ่งที่ไม่สร้างสรรค์ในชีวิตยิ่งคิดทบทวน
ยิ่งเปลืองพลังงานความคิด ดึงแต่เรื่องแย่ๆ เข้ามาในชีวิตมากมาย

ในเมื่อไม่ปล่อยอดีตลงเสียบ้างแล้วจะเอามือที่ไหนคว้ๅอนาคต
ชีวิตจะเอาหน่วยความทรงไหน ไปเก็บความทรงจำใหม่ๆ
ในเมื่อไม่เคยถ่ๅยของเสียออกจากใจเลย

ลองทำใหม่ คิดใหม่ เริ่มใหม่ ด้วยการ “เลิก”

1. เลิกหาข้ออ้าง ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิต ทั้งเรื่องที่แก้ไขได้และเรื่องที่แก้ไขไม่ได้ แล้วเรียนรู้ที่จะอยู่กับความผิดพลาดและความสูญเสียนั้นให้ได้

2. เลิกโท ษ อภัยตัวเอง เลิกโท ษว่าทุกอย่างเป็นความผิดพลาดของตัวเราเองเสีย เรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้ พอๆ กับหาคนที่ไม่เคยทำผิดพลาดโลกนี้ไม่มี…เราทุกๆ ล้วนผู้เรียนรู้ ทั้งถูกผิดไม่มีเรื่องไหนที่จะได้ดั่งใจเราไปเสียทุกอย่าง เมื่อ ‘เคยพลาดแล้ว’ เราจะยอมรับให้ทำผิดพลาดเหมือนในอดีตอีกหรือไม่

3.เลิกหาเหตุผล เข้าข้างตัวเอง ให้คิดและทำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเอง ลองนั่งคิดทบทวนไม่เข้าข้างตัวเอง แล้วจะรู้ว่าที่ผ่านมาที่ปล่อยให้ชีวิตเราไม่ไปไหน ยังย้ำอยู่กับที่ เจ็ บปว ดซ้ำๆ เพราะเรานั่นแหละที่ยังมีข้ออ้าง

4.เลิกโยนความผิดให้ทุกคนที่ทำให้ชีวิตเราเป็นแบบนี้ คนอื่นเขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วจากไปมีชีวิตของเขา แต่เรายังดึงเขากลับมาในความคิดซ้ำๆ โท ษทุกคน โท ษทุกอย่าง โท ษชะตาชีวิตที่ทำให้เรามาเป็นแบบนี้ แต่เรากลับไม่เคยหันมาดูว่าคนที่เราควรโท ษและขอโท ษที่สุดคือตัวเราเอง ที่ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมวาง ไม่ยอมเดินออกมาจากความคิดลบๆ ที่ทำให้ชีวิตแย่ลงทุกวัน

5.เลิกคิด อะไรที่คิดแล้วไม่ได้ทำให้ชีวิตเราไปต่อ ก็ควรหยุด ควรพอ ควรพัก คำพูดและการกระทำคนอื่นเปรียบเสมือนเชื้อเพลิง เราฟังได้ เห็นได้ แต่อย่าเก็บมาใส่ใจ คิดให้ทุกข์เลย เราไปเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้ทั้งนั้น แม้แต่พ่อแม่เรา ลูกเรา สามีเรา ก็อย่าได้คิดไปเปลี่ยนใครทั้งนั้น ที่เราเปลี่ยนได้คือ ตัวของเราเอง

เราทุกคนอาบน้ำชำระร่างกาย ขับของเสียออกจากร่างกายทุกวัน ทำไมเราถึงไม่เคยชำระจิตใจให้สะอาดด้วยการสละออกให้ใจมันเบา ให้ใจมันว่างบ้างล่ะ