โชคดีที่เกิดมาจน 8ข้อดีของคนจน

ข้อดี เมื่อเราเกิดมาจน อ่ า น แล้วเข้าใจชีวิตขึ้นเยอะ

1.ใช้เหตุผลในการซื้อเวลา

จะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยที่เราไม่รู้ตัว และรู้จักค่าของเงินเป็นอย่างดี

2. รู้จัก ซ่อม มากกว่าซื้อ

คนส่วนใหญ่พอของพั งก็เลือกที่จะซื้อใหม่ มากกว่าที่จะนำมันไปซ่อมแต่คนจนนั้นจะมีนิสัยรู้จักใช้ จะซื้ออะไรแต่ละอย่ างก็ต้องคิดให้ดี ไตร่ตรองให้ดีอย่ างรอบคอบเสมอ และใช้มันให้คุ้มค่าที่สุด

3. ความจนทำให้คุณตัวเล็ก

เพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะรวยจะดี แค่ไหนและเขาจะไม่แบ่งแยกชั้ นชน

4. มีภูมิต้านทาน ต่อความย ากลำบาก

คนจนมีความอดทนต่อแร ง ก ด ดั น กว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลั วว่าชีวิตจะเจอความลำบากเพียงใด เพราะเราต้อง กั ด ฟั น สู้ แบบเดินหน้า ไม่ถอย

5. ความจนเป็นแร ง ผ ลั ก ดั น

ทำให้คุณมีแร ง ผ ลั ก ดั น ในการทำตามเป้าหมายและเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะด้วยต้นทุนในชีวิตที่ต่ำกว่าใครๆจึงทำให้เราต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่ างเหมือนเป็นการสร้างแร ง ผลั กดั น ให้เราทำทุกอย่ างได้ด้วยตัวเอง

6. รู้จักความหิวเพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพยๅย าม

ทำให้ไม่อยๅกกลับไปจนอีก จนหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้นและอยๅกทำให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

7. ต้องพย ายๅมทำทุกอย่ างด้วยตัวเอง

ต้องทำทุกอย่ างด้วยตนเองตั้งแต่เด็ กไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานครัวทำได้หมดใครว่าจ้างให้งานเสริมอะไรทำหมด ทำให้เราขยันและไม่หยุดนิ่งแล้วหาโอกาสในต้นทุนที่ต่ำเพื่อทำให้อนาคตที่หวังไว้ให้ดีกว่าเดิม

8 ไม่เคยหยุดที่จะ ดิ้ นร น

คนจนต้อง ดิ้ น รน ทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจากความลำบากนั้นๆ และไม่กลับไปจนอีก

หากเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามได้เสมอ อย ากให้คนเราเห็นคุณค่าของความจน อย่ามองกันที่ภายนอกเลย และขอบคุณความจนอันยิ่งใหญ่